Fyll ut, signer og send skjemaer enkelt or raskt fra skrivebordet, nettleseren eller nettbrettet.

Et interaktivt eller utfyllbart skjema inneholder felt som du kan velge eller fylle ut. For slike skjemaer viser Fyll ut og signer-verktøyet bare Signer-alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fyller ut et interaktivt skjema, kan du se Fylle ut interaktive skjemaer.

Et flatt skjema inneholder ikke interaktive felter. Det kan være et papirskjema eller en PDF-fil som ikke er optimalisert for skjemautfylling. Fyll ut og signer-verktøyet oppdager automatisk skjemafelt som tekstfelt, kombofelt, avmerkingsbokser og valgknapp. Du kan også manuelt legge til tekst og andre symboler hvor som helst i skjemaet ved å bruke Fyll ut og signer-verktøyet, hvis det er nødvendig.

Signere skjemaet ved å skrive inn eller tegne signaturen eller bruke et bilde. Send de utfylte skjemaene til andre, og lagre skjemaene sikkert i Adobe Document Cloud.

Merk:

Dette dokumentet inneholder informasjon om hvordan du fyller ut og signerer skjemaene elektronisk fra skrivebordet med Acrobat eller Acrobat Reader. Se inndelingen nederst på siden med de relaterte koblingene for informasjon om hvordan du gjør det samme med en nettleser eller med nettbrettappen.

Fylle ut PDF-skjemaet

 1. Åpne PDF-skjemaet i Acrobat eller Reader.

 2. Klikk på signeringsikonet  på verktøylinjen. Du kan også velge Verktøy > Fyll ut og signer eller velg Fyll ut og signer i den høyre ruten.

  Globalt signeringsverktøy
 3.  Fyll ut og signer-verktøyet vises. Klikk på Meg.

  Fyll ut og signer, hjem
 4. Skjemafeltene oppdages automatisk. Hold musepekeren over et felt for å vise en blå boks. Klikk hvor som helst i den blå boksen, og markøren plasseres i riktig posisjon automatisk. Skriv inn teksten for å fylle ut feltet. 

  Hold musepekeren over et felt for å vise det oppdagede skjemafeltet
  Hold musepekeren over for å vise det oppdagede tekstfeltet
  Avmerkingsboks-felt oppdaget automatisk
  Avmerkingsboks-felt oppdaget automatisk

  Hvis det ikke vises noen blå boks når du holder musepekeren over feltet, kan du fylle ut eller legge til tekst manuelt. Klikk på Legg tiltekst verktøylinjen. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn deretter å skrive.

  Fyll ut og legg til tekst

  Bruk feltverktøylinjen for å gjøre ønskede endringer.

  • Hvis du vil endre størrelse på et felt, bruker du knappen for å øke eller redusere skrift på verktøylinjen (de to første knappen fra venstre).
  • Hvis du vil flytte et felt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til det vises et drahåndtak, og deretter holder du og flytter feltet dit du vil.
  • Hvis du vil slette et felt eller tekst som er skrevet inn, klikker du papirkurvknappen.
  • Hvis du vil konvertere et vanlig tekstfelt til et kombinasjonsfelt, eller omvendt, klikker du kombinasjonsknappen (den andre knappen fra venstre).
  • Hvis du vil bruke merknader eller symboler, klikker du på alternativmenyen  og velger merknaden.

  Bruk kombinasjonsfelt for å fylle ut eller legge til tekst i kontinuerlige bokser i en line/rad. Kombinasjonsfeltet fordeler angitt brukertekst jevnt på tvers av bredden til tekstfeltet, som vist nedenfor.

  Kombinasjonsfelt og vanlig tekstfelt

  Når du skriver og tegnene ikke får plass i hver boks, justerer du avstanden med håndtaket der endre størrelse her peker i bildet ovenfor.

 5. Legge til merknader eller symboler: Merknadsverktøy vises på verktøylinjen – Kryssmerke, Hakemerke, Sirkel, Linje og Stiplet. Du kan bruke disse merknadsverktøyene til å fylle ut avmerkingsbokser og alternativknapper, og bruke sirkelen til å sirkle inn tekst eller linjen til å gjennomstreke tekst.

  Merknadsverktøy

  Klikk en merknad på verktøylinjen for å velge den, og klikk deretter på skjemaet der du vil plassere merknaden. (Hvert klikk plasserer den valgte merknaden på den tilhørende plasseringen i skjemaet.)

  Merk:

  Skaler den første merknaden du plasserte, slik at den passer til avmerkingsboksen eller alternativknappen i dokumentet, og den neste merknaden du legger til vil da få den samme størrelsen og passe med resten av boks-/sirkelfeltene.

Signere eller legg til initialer i skjemaet

Hvis du vil signere et PDF-skjema, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen eller initialene.

Fremgangsmåte for å signere en PDF-fil

 1. Åpne PDF-dokumentet eller -skjemaet som du vil signere.

 2. Klikk på signeringsikonet  på verktøylinjen. Du kan også velge Verktøy > Fyll ut og signer eller velg Fyll ut og signer i den høyre ruten.

  Globalt signeringsverktøy
 3.  Fyll ut og signer-verktøyet vises. Klikk på Meg.

  Fyll ut og signer, hjem
 4. Skjemafeltene oppdages automatisk. Hold musepekeren over et felt for å vise en blå boks. Klikk hvor som helst i den blå boksen, og markøren plasseres i riktig posisjon automatisk. Skriv inn teksten for å fylle ut feltet. 

  Hold musepekeren over et felt for å vise det oppdagede skjemafeltet
  Hold musepekeren over for å vise det oppdagede tekstfeltet

  Merk:

  Hvis du ønsker mer informasjon om utfylling av skjemaet, kan du se Fylle ut PDF-skjemaet.

 5. Klikk Signer-ikonet på verktøylinjen, og velg deretter om du vil legge til signaturen eller bare initialene.

  Legge til signatur eller initialer

  Hvis du allerede har lagt til signaturer eller initialer, vises de som alternativer å velge fra.

 6. Hvis du allerede har lagt til signaturen eller initialene, velger du den fra Signer-alternativene, og deretter klikker du i PDF-filen der du vil legge til signaturen. Gå til neste trinn.

  Hvis du signerer for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panel.

  Skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde
  Du kan velge å skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde. Signaturer og initialer som legges til, blir lagret slik at de kan brukes senere.
  • Type - Skriv inn navnet ditt i feltet. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk på Endre stil for å vise en annen stil.
  • Tegn - Tegn signaturen i feltet.
  • Bilde - Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.
  • Lagre signatur - Når det er merket av for dette alternativet og du er logget på Acrobat Reader eller Acrobat, lagres den tillagte signaturen trygt i Adobe Document Cloud for gjenbruk.

  Klikk Bruk, og klikk deretter plasseringen i PDF-filen der du vil plassere signaturen eller initialene.

 7. Hvis du vil flytte den plasserte signaturen eller initialen, klikker du feltet for å utheve det, og deretter bruker du piltastene. Hvis du vil endre størrelse på eller slette feltet, bruker du alternativene på feltverktøylinjen.

Merk:

Hvis du vil bruke et bilde som signatur:

 • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
 • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
 • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

Sende skjemaet

Når du har fylt ut skjemaet, kan du dele PDF-filen med andre. Følg fremgangsmåten nedenfor for å dele skjemaet:

 1. På verktøylinjen i Fyll ut og signer klikker du på Neste.

  Klikk på Neste
 2. Send filen ved å bruke en av disse metodene:

Send en anonym eller offentlig kobling til det signerte dokumentet.

Send en kobling med kopien av det utfylte og signerte skjemaet, som ikke kan redigeres. Kopien er sertifisert med Adobe Sign. Mottakere vil ikke kunne endre kopien på noen enkel måte, og all modifisering gjør sertifiseringen ugyldig.

 1. Klikk på Få en kobling, og klikk deretter på Opprett kobling.

  Opprette kobling til filen for å dele med andre
 2. Klikk på Kopier kobling, og del den med andre i en e-postmelding. Alle som har tilgang til koblingen, kan vise, men kan ikke gjøre noen endringer i dokumentet.

  Kopiere kobling

Send en kopi av det signerte dokumentet i en personlig tilpasset e-postmelding.

Send en skrivebeskyttet kopi av det fullførte dokumentet via e-post. Mottakere kan vise filen, men kan ikke gjøre endringer i dokumentet.

 1. Klikk på Send en kopi.

  Sende en kopi av det utfylte og signerte skjemaet
 2. Angi e-postadressen til personen du vil sende dokumentet til. Du kan også bruke Adressebok-koblingen til å velge e-postadresser.

 3. Feltene Emne og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Oppgi ønsket informasjon. Klikk Send.

Send dokumentet for å få signaturer fra andre.

 1. Klikk på Be om signaturer, og klikk deretter på Kom i gang.

  Send dokumentet for å få signaturer fra andre.
 2. Adobe Sign-vinduet vises. Feltene Navn og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Skriv inn ønsket informasjon, og gjør ett av følgende:

  • (Valgfritt) Hvis du vil utforske avanserte alternativer, inkludert godkjenning av underskrivere, påminnelser og mer, klikker du på Flere alternativer.
  • Hvis du vil legge til skjemafelt og angi hvor det skal signeres, klikker du på Angi hvor det skal signeres.

  Skriv inn informasjonen slik ledetekstene vises. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende dokumenter til signering.

  Legg til underskrivere

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet