Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Bridge | APSB22-25

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-25

14. juni 2022

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe Bridge. Denne oppdateringen løser kritiske og viktige sikkerhetsproblemer som kan føre til kjøring av vilkårlig kode og minnelekkasje.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Bridge  

Versjon 12.0.1 og tidligere 

Windows  og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet   

Tilgjengelighet    

Adobe Bridge  

12.0.2

Windows og macOS    

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore

CVE-numre

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode
 

Kritisk 

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-28839
  

Skriving utenfor område (CWE-787)

Tilfelding skriving til filsystem

Kritisk

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-28840
 

Feil inndatavalidering (CWE-20)
 

Kjøring av vilkårlig kode
 
 

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28841

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)
 

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28842

Feil inndatavalidering (CWE-20)
 

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28843

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28844

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28845

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28846

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28847

Feil inndatavalidering (CWE-20)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28848

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28849

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28850

Anerkjennelser

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-28839, CVE-2022-28840, CVE-2022-28841, CVE-2022-28842, CVE-2022-28843, CVE-2022-28844, CVE-2022-28845, CVE-2022-28846, CVE-2022-28847, CVE-2022-28848, CVE-2022-28849, CVE-2022-28850)


Revisjoner

6. desember 2021: Vi har lagt til CVE-detaljer for CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187 


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet