Creative Cloud-skrivebordsprogrammet er en rask måte å oppdatere alle applikasjonene til de nyeste versjonene på. Du kan oppdatere installerte applikasjoner hver for seg, eller oppdatere alle applikasjoner sammen.

Oppdatere Creative Cloud-applikasjoner

Merk:

Som standard avinstalleres alle tidligere versjoner av Creative Cloud-applikasjoner når du oppdaterer til den nyeste versjonen, men dette alternativet kan velges bort her. Hvis du vil beholde tidligere installerte versjoner, må du huske å endre standardinnstillingene før du starter oppdateringsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se under Avanserte alternativer.

Slik ser du etter oppdateringer

Adobe Creative Cloud-skrivebordsprogrammet ser regelmessig etter oppdateringer, og du blir varslet når det finnes en oppdatering tilgjengelig for en av de installerte applikasjonene dine. Du kan imidlertid hente de nyeste oppdateringene for Creative Cloud-applikasjoner uten å måtte vente på at Creative Cloud-skrivebordsprogrammet skal oppdateres.

Hvis du vil se etter oppdateringer for applikasjonene, klikker du på ikonet med tre vertikale prikker øverst til høyre i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og velger Se etter appoppdateringer.

Velg Se etter appoppdateringer

Slik oppdaterer du applikasjoner

 Den nyeste versjonen av Creative Cloud-applikasjonene støtter ikke enkelte eldre versjoner av Windows og Mac. Finn ut mer.

Når du oppdaterer applikasjonene dine, overføres preferansene og innstillingene til den nye versjonen. De eldre versjonene av applikasjonene blir avinstallert. Du kan bruke Avanserte alternativer for å endre disse standardinnstillingene.

 1. Lagre arbeidet og lukk alle Adobe-applikasjoner før du begynner. Hvis du har åpne Adobe-applikasjoner, kan du bli bedt om å lukke dem. Se Lukke motstridende prosesser eller applikasjoner, for mer informasjon.

 2. Åpne Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, og gå til Apps-panelet. Apps-panelet viser Oppdater-knapper ved siden av applikasjoner som er installert på datamaskinen.

  Merk:

  Hvis du har installert plugin-moduler fra en tredjepart, er det ikke sikkert de fungerer med 2019-versjonen av applikasjonene. Kontakt leverandøren av plugin-modulen for informasjon om kompatibilitet og oppdateringer.

 3. Klikk på Oppdater alle eller Oppdater.

  Merk:

  Ikke bruk alternativet Oppdater alle hvis du vil beholde en av disse applikasjonene i en eldre versjon. Når du er klar til å oppdatere (f.eks. når du har fullført et prosjekt), klikker du på Oppdater-knappen ved siden av applikasjonene.

 4. Klikk eventuelt på Avanserte alternativer.

  • Fjern merket for Importer tidligere innstillinger. Innstillinger fra den forrige versjonen blir som standard overført til den nyeste versjonen, men dette alternativet kan velges bort her. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger og alternativer for import.
  • Fjern merket for Fjern gamle versjoner for å beholde tidligere installerte versjoner av programvaren. Som standard avinstalleres alle tidligere versjoner av Creative Cloud-applikasjoner når du oppdaterer til den nyeste versjonen, men dette alternativet kan velges bort her. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne gamle versjoner.
  Avanserte alternativer
 5. Klikk på Oppdater for å begynne å oppdatere installerte applikasjoner til de nyeste versjonene.

  Når oppdateringen er fullført, er de nyeste applikasjonene klare til bruk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kommer i gang, kan du se Starte Creative Cloud-applikasjoner.

Avanserte oppdateringsalternativer

Bruk de avanserte alternativene til å angi hvordan applikasjonene skal oppdateres. Som standard fjernes alle tidligere installerte versjoner av Creative Cloud-applikasjoner, og tilpassede innstillinger overføres til den nyeste versjonen.

Hvis du vil beholde tidligere installerte versjoner, eller ikke ønsker å overføre innstillingene, oppdaterer du følgende alternativer:

Importer tidligere innstillinger

Når det er merket av for gjeldende innstillinger for applikasjonene du har, blir de automatisk overført til den sist installerte versjonen. Når du starter applikasjonene, blir du kanskje bedt om å importere innstillingene fra tidligere versjoner.

Fjern gamle versjoner

Når det er merket av for at tidligere installerte versjoner av Creative Cloud-applikasjoner skal fjernes, blir disse fjernet når du oppdaterer.

Noen applikasjoner støtter imidlertid ikke at de eldre versjonene beholdes. Når du klikker på Oppdater alle, avinstalleres tidligere versjoner av disse applikasjonene, selv om du har fjernet merket for Fjern gamle versjoner.

Automatisk oppdatering

Med Creative Cloud-skrivebordsprogrammet kan du angi at du vil at applikasjonene dine skal oppdateres automatisk så snart nye versjoner blir lansert. 

 • Den automatiske oppdateringssyklusen starter når en oppdatering er tilgjengelig og Creative Cloud-skrivebordsprogrammet blir oppdatert eller startet på nytt.
 • Hvis en applikasjon er åpen når oppdateringssyklusen begynner, og det finnes en oppdatering for den applikasjonen, blir den ikke oppdatert automatisk.
 • Hvis en applikasjon av ulike årsaker ikke kan oppdateres automatisk, må du oppdatere den manuelt. Alternativt blir den oppdatert automatisk ved neste oppdateringssyklus.

Merk:

For informasjon om automatisk oppdatering av Adobe Acrobat og Acrobat Reader kan du se Automatiske oppdateringer | Acrobat, Reader.

Forsiktig!

Hvis du jobber med et gruppeprosjekt, for eksempel en video, og det er viktig at alle gruppemedlemmene har samme versjon av applikasjonen, kan du slå av automatisk oppdatering for den aktuelle applikasjonen ved å klikke på pilen ved siden av Oppdater eller Åpne og velge Behandle > Oppdater automatisk.

Aktivere automatisk oppdatering for alle applikasjoner

Når du klikker på Oppdater eller Oppdater alle første gang du skal oppdatere applikasjonene dine, får du se en dialogboks med et alternativ for å holde applikasjonene oppdatert automatisk. Velg Aktiver automatisk oppdatering nå for å aktivere denne funksjonen. 

Du kan også aktivere automatisk oppdatering for alle applikasjonene fra innstillingene, eller administrere automatisk oppdatering for enkelte applikasjoner. 

Ny automatisk oppdateringsfunksjon

Merk:

Aktivere automatisk oppdatering for alle applikasjoner fra innstillingene

 1. I Creative Cloud-skrivebordsprogrammet klikker du på ikonet med tre vertikale prikker øverst til høyre og velger Innstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger
 2. Gå til Creative Cloud > Apps > Automatisk oppdatering.

 3. Velg Aktiver automatisk oppdatering

  Aktiver automatisk oppdatering

Merk:

Oppdatering av flere applikasjoner kan ta tid avhengig av hvor mange som skal oppdateres, og hastigheten på internettforbindelsen din.

Administrere automatisk oppdatering for enkeltapplikasjoner

Når du aktiverer automatisk oppdatering i innstillingene, kan du administrere automatisk oppdatering for enkeltstående Creative Cloud-applikasjoner.

 1. Åpne Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og gå til Apps -panelet.

 2. Bla ned til applikasjonen du vil administrere.

 3. Klikk på pilen ved siden av Oppdater eller Åpne. Velg deretter Behandle > Automatisk oppdatering.

  Administrere automatisk oppdatering
 4. I dialogboksen Konfigurer automatisk oppdatering fjerner du merket for Aktiver automatisk oppdatering for å oppdatere applikasjonen manuelt i fremtiden. Som standard blir Creative Cloud-applikasjonene dine oppdatert så snart en oppdatering er tilgjengelig, eller oppgradert når det foreligger en ny versjon.

  Som standard fjernes alle tidligere installerte versjoner av Creative Cloud-applikasjoner, og tilpassede innstillinger overføres til den nyeste versjonen. Klikk på Avanserte alternativer for å angi hvordan applikasjonene skal oppdateres.

  Konfigurere automatisk oppdatering

  Behold innstillingene

  Dette valget er aktivert som standard, og  alle aktuelle innstillinger for applikasjonene blir automatisk overført til den sist installerte versjonen. Fjern merket for Behold innstillingene hvis du ikke vil overføre innstillinger og preferanser. 

  Fjern gamle versjoner

  Dette alternativet er valgt som standard, og alle tidligere versjoner av Creative Cloud-applikasjoner blir avinstallert når du oppdaterer til den nyeste versjonen. Fjern merket for Fjern gamle versjoner hvis du vil beholde tidligere installerte versjoner av programvaren.

  Merk:

  Alternativene Behold innstillingene og Fjern gamle versjoner under Avanserte alternativer er ikke tilgjengelige for Adobe XD, Lightroom CC og Lightroom Classic CC. Hvis du har behov for å gå tilbake til en tidligere versjon, kan du se Installere tidligere versjoner av Creative Cloud-applikasjoner. De eksisterende innstillingene dine beholdes alltid.

Potensielle feil

Hvis det oppstår et problem mens applikasjonene dine oppdateres automatisk, får du et av disse varslene fra operativsystemet:

Noen applikasjoner kunne ikke oppdateres
Noen applikasjoner kunne ikke oppdateres automatisk
Automatiske oppdateringer mislyktes
Ingen av applikasjonene ble oppdatert automatisk

For å finne ut mer om feilen og løse problemet kan du klikke på Mer info foran produktnavnet i Apps-fanen.

Feilmelding

Du kan oppdatere applikasjonen manuelt ved å velge Oppdater i Apps-fanen etter at problemet er løst.

Viktig merknad

Når du aktiverer automatisk oppdatering, blir Creative Cloud-applikasjonene dine oppdatert så snart en oppdatering er tilgjengelig, eller oppgradert når det foreligger en ny versjon. Ved oppgradering blir den forrige versjonen av applikasjonen fjernet. Innstillingene dine blir imidlertid lagret i begge tilfellene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet