Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Bridge | APSB23-09

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB23-09

14. februar 2023

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe Bridge. Denne oppdateringen adresserer kritiske og viktige sikkerhetsproblemer som kan føre til minnelekkasje og kjøring av vilkårlig kode.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Bridge  

Versjon 12.0.3 og tidligere 

Windows  og macOS

Adobe Bridge  

Versjon 13.0.1 og tidligere 

Windows  og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet   

Tilgjengelighet    

Adobe Bridge  

12.0.4 

Windows og macOS    

3

Adobe Bridge  

13.0.2 

Windows og macOS    

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore

CVE-numre

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje
 

Viktig 

5.5


CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
 

CVE-2023-21583

Stakkbasert bufferoverflyt (CWE-121)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22226

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22227

Feil inndatavalidering (CWE-20)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22228

Skriving utenfor område (CWE-787)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22229

Skriving utenfor område (CWE-787)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22230

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2023-22231

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

 

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2023-21583, CVE-2023-22227, CVE-2023-22228, CVE-2023-22229, CVE-2023-22230, CVE-2023-22231
  • CHEN QINGYANG (yjdfy) – CVE-2023-22226

 


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet