Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Illustrator | APSB22-02

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

ASPB22-02

11. januar 2022     

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Illustrator 2021.Denne oppdateringen løser et viktig og et moderat sikkerhetsproblem som kan føre til eskalering av rettigheter.    
             

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Illustrator 2022

26.0.1 og tidligere versjoner 
 

Windows og macOS

Illustrator 2021

25.4.2 og tidligere versjoner 

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Illustrator 2022    

26.0.2

Windows og macOS

3

Illustrator 2021

25.4.3

Windows og macOS

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Lesing utenfor område (CWE-125

Eskalering av rettigheter

Moderat

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43752

Lesing utenfor område (CWE-125)

Rettighetsutvidelse

Viktig

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44700

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2021-43752, CVE-2021-44700


 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?