Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Illustrator | APSB22-41

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

ASPB22-41

9. august  2022     

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Illustrator 2022. Denne oppdateringen løser kritiske og viktige sikkerhetsproblemer som kan føre til kjøring av vilkårlig kode og minnelekkasje.
             

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Illustrator 2022

Versjon 26.3.1 og tidligere 

Windows og macOS

Illustrator 2021

Versjon 25.4.6 og tidligere

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene etter følgende  prioritetsklassifiseringer  og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordsappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Illustrator 2022    

26.4

Windows og macOS

3

Illustrator 2021    

25.4.7

Windows og macOS

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Skriving utenfor område (CWE-787)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34260

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-34261

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-34262

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34263

Anerkjennelser

Adobe takker følgende forskere for at de har rapportert  disse problemene,  og for at de samarbeider med Adobe så vi kan beskytte kundene våre bedre:   

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-34260, CVE-2022-34261, CVE-2022-34262, CVE-2022-34263

Revisjoner

16. mars 2022: Vi har lagt til berørte og reparerte versjoner for Illustrator v25.x


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?