Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Illustrator | APSB22-56

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

ASPB22-56

18. oktober  2022     

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Illustrator. Denne oppdateringen løser kritiske sikkerhetsproblemer som kan føre til vilkårlig kjøring av kode. Merk: denne bulletinen ble publisert i tråd med den regelmessig planlagte Adobe Illustrator-oppdateringen utgitt på Adobe MAX 2022Vi anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene sine til den nyeste versjonen basert på prioritetsrangeringen over.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Illustrator 2022

Versjon 26.4 og tidligere

Windows og macOS

Illustrator 2021

Versjon 25.4.7 og tidligere

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene etter følgende  prioritetsklassifiseringer  og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordsappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Illustrator 2023    

27.0

Windows og macOS

3

Illustrator 2022   

26.5.1

Windows og macOS

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Feil inndatavalidering (CWE-20)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38435

Lesing utenfor område (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38436

Anerkjennelser

Adobe takker følgende forskere for at de har rapportert  disse problemene,  og for at de samarbeider med Adobe så vi kan beskytte kundene våre bedre:   

  • Tran Van Khang – khangkito (VinCSS) i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-38435, CVE-2022-38436

Revisjoner

16. mars 2022: Vi har lagt til berørte og reparerte versjoner for Illustrator v25.x

9. november 2022: Løsningsprodukt oppdatert


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet