Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Photoshop Elements | APSB21-46

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB46-21

08. juni 2021      

3

Sammendrag

 Adobe har lansert oppdateringer for Photoshop Elements for Windows og macOS.Disse oppdateringene utbedrer en viktig sårbarhet.Vellykket utnyttelse kan føre til privilegieøkning i sammenheng med den aktuelle brukeren.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Photoshop Elements (installasjonsprogram)  

5.2 og tidligere versjoner

Windows og macOS    

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioriteringsklassifiseringerog anbefaler brukere å laste ned det nye installasjonsprogrammet og oppgradere installasjonene.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Photoshop Elements (installasjonsprogram)

5.3 

Windows og macOS          

3

Merk:

For å verifisere versjonen av installasjonsprogrammet på systemet, må du følge disse trinnene:

For Windows-maskiner: Sjekk versjonen av Setup.exe på C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox
For mac-maskiner:  Sjekk versjonen av oppsettet på /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox   

Merknad: Installasjonsprogram fra Nedlastingssenter vil automatisk hente filene med utbedringen.
 

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS grunnleggende poengsum

CVE-numre

Oppretting av midlertidig fil i katalogen med feil tillatelser

(CWE-379)

Rettighetsutvidelse

Viktig

6.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-28597

Takk


Adobe takker CQY hos Topsec Alpha Team (yjdfy) for å ha rapportert disse problemene og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder. 

Revisjoner

28. juni 2021: Inkludert et notat som inneholder trinnene for å bekrefte installasjonsversjonen. 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet