Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Photoshop Elements | APSB21-77

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-77

tirsdag 14. september 2021

3

Sammendrag

 Adobe har lansert oppdateringer for Photoshop Elements for Windows og macOS.Disse oppdateringene løser et kritisk sikkerhetsproblem.Utnyttelse av disse sårbarhetene kan føre til Kjøring av vilkårlig kode i brukerens miljø.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Photoshop Elements

2021 [versjon 19.0 (20210304.m.156367) og tidligere]     

Windows og macOS    

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioriteringsklassifiseringerog anbefaler brukere å laste ned det nye installasjonsprogrammet og oppgradere installasjonene.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Photoshop Elements
  

2021 [versjon 19.0 (20210811.m.158081)]

Windows og macOS          

3

Merk:

For å verifisere versjonen av Photoshop Elements på systemet, må du følge disse trinnene:

  • Hjelp
  • Om Photoshop Elements-menyen
  • Sprutskjermen vil vise den nåværende versjonen og versjonsnummeret.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Skriving utenfor område

(CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39825 

Takk

Adobe takker følgende Nam Le (khangkito) for at han rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder. 

Revisjoner

4. oktober 2021: Oppdatering av grunnpoengsum og CVSS-vektor for  CVE-2021-39825.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din