Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Premiere Elements | APSB21-78

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-78

tirsdag 14. september 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for Adobe Premiere Elements for Windows og macOS.Denne oppdateringen adresserer flere kritiske sårbarheter. Utnyttelse av disse sårbarhetene kan føre til vilkårlig kjøring av kode i brukerens miljø.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Premiere Elements

2021 [versjon 19.0 (20210127.daily.2235820) og tidligere]

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioriteringsklassifiseringerog anbefaler brukere å laste ned det nye installasjonsprogrammet og oppgradere installasjonene.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Premiere Elements

2021 [versjon 19.0 (20210809.daily.2242976)]

Windows og macOS      

3

Merk:

For å verifisere versjonen av Premiere Elements på systemet, må du følge disse trinnene:

  • Hjelp
  • Om Premiere Elements-menyen
  • Sprutskjermen vil vise den nåværende versjonen og versjonsnummeret.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39824

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40701

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40700

CVE-2021-40703

CVE-2021-40702

Takk

Adobe takker følgende for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:

  • CQY hos Topsec Alpha Team (yjdfy) (CVE-2021-40700, CVE-2021-39824, CVE-2021-40702)
  • CFF fra Topsec Alpha Team (cff_123) (CVE-2021-40703, CVE-2021-40701)

Revisjoner

28. juni 2021: Inkludert et notat som inneholder trinnene for å bekrefte installasjonsversjonen.

4. oktober 2021: Oppdatert grunnpoengsum og CVSS-vektor for  CVE-2021-39824. og CVE-2021-40701.

4. oktober 2021: Oppdatert alvorlighet for CVE-2021-40701.


 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?