Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Premiere Elements | APSB22-43

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

ASPB22-43

9. august 2022      

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for Adobe Premiere Elements for Windows og macOS.  Denne oppdateringen adresserer en kritisk sårbarhet. Vellykket utnyttelse kan føre til eskalering av rettigheter
i forbindelse med den aktuelle brukeren.      

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Premiere Elements

2022 (versjon 20.0) 

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioriteringsklassifiseringerog anbefaler brukere å laste ned det nye installasjonsprogrammet og oppgradere installasjonene.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Premiere Elements

2022 (versjon 20.0 20220702.Git.main.e4f8578)

Windows og macOS      

3

Merk:

For å verifisere versjonen av Premiere Elements på systemet, må du følge disse trinnene:

  • Hjelp
  • Om Premiere Elements-menyen
  • Sprutskjermen vil vise den nåværende versjonen og versjonsnummeret.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Ukontrollert søkebaneelement (CWE-427)

Eskalering av rettigheter

Kritisk

8.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34235

Takk

Adobe takker følgende for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:

  • Tom Jøran Sønstebyseter Rønning (l1v1ng0ffth3l4n) – CVE-2022-34235

Revisjoner

28. juni 2021: Inkludert et notat som inneholder trinnene for å bekrefte installasjonsversjonen.

4. oktober 2021: Oppdatert grunnpoengsum og CVSS-vektor for  CVE-2021-39824. og CVE-2021-40701.

4. oktober 2021: Oppdatert alvorlighet for CVE-2021-40701.


 


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?