Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe RoboHelp Server | APSB21-44

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB44-21

08. juni 2021      

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for RoboHelp Server. Denne oppdateringen løser en sårbarhet klassifisert som kritisk. Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker.     

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

RoboHelp Server

2019.0.9 og tidligere versjoner

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritetsklassifisering

Tilgjengelighet

RoboHelp Server

2020.0.1  

Windows

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS grunnleggende poengsum

CVE-numre

Banekrysning

(CWE-22)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28588

Takk

Adobe takker Anonymous i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative, for å ha rapportert dette problemet og for å samarbeide med Adobe for å bidra til å beskytte våre kunder. 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din