Konfigurere Adobe Sign til å sende avtaler ved hjelp av Chatter eller Salesforce1-applikasjoner

Fra feedene Hjemmeside, Salgsmulighet, Konto eller Kontakt, kan du sende avtaler til signering gjennom Adobe Sign-utgiverhandlingen. Den samme Adobe Sign-handlingen brukes i Chatter og Salesforce1-appen for mobile enheter eller den mobile nettleseren. 

Adobe Sign for Chatter

Adobe Sign for Salesforce er Chatter-aktivert! Få Chatter-oppdateringer i sanntid når:

 • avtaler sendes, vises, signeres, avslås, avbrytes eller ikke leveres
 • avtaler utløper eller påminnelser sendes
 • du mottar en avtale du må signere

Følg Chatter-oppdateringer på Avtale, Forretningsforbindelse, Kontakt eller Salgsmulighet. Samarbeid på tvers av organisasjonen for å inngå flere avtaler.

Du kan også sende avtaler direkte fra Chatter-publiseringshandlinger

Instruksjoner for oppsett av statusoppdateringer for Chatter

Når du har installert Adobe Sign for Salesforce-applikasjonen, kan du konfigurere hvilke Chatter-oppdateringer du vil at brukerne skal se.

1. Gå til Oppsett > Bygg > Utvikle > Egendefinerte innstillinger

○ Velg Chatter-innstillinger for Adobe Sign

○ Klikk på Administrer

○ Klikk på Ny

○ Konfigurer innstillingene du er interessert i (se en liste over innstillinger nedenfor i Egendefinerte innstillinger for Chatter)

Du kan definere bare ett sett med Chatter-innstillinger for organisasjonen, og du kan gi innstillingene et navn. 

2. Aktiver Salesforce slik at underskrivere i organisasjonen kan motta personlige Chatter-meldinger når de har et dokument å signere. Du må opprette et nytt eksternt nettsted slik:

a. Gå til Oppsett > Administrer > Sikkerhetskontroller > Innstillinger for eksternt nettsted.

b. Klikk på Nytt eksternt nettsted

c. Angi et unikt alfanumerisk navn på eksternt nettsted.

► Det må starte med en bokstav

► Det kan inneholde understrekinger, men ikke slutte med en understreking

► Det kan ikke inneholde to understrekinger etter hverandre

► Det kan inneholde mellomrom

d. Angi en nettadresse for eksternt nettsted ved å kopiere den første delen av nettadressen for nettsiden (for eksempel https://abcvertsnavn.salesforce.com) med Salesforce-organisasjonsdomenet. Denne nettadressen kan variere på tvers av mange forskjellige organisasjoner, så pass på å angi den som er spesifikk for din organisasjon. 

Konfigurere den eksterne nettadressen

e. Klikk på Lagre-knappen.

 

3. Kontroller at Chatter-feeder er aktivert for avtaleoppføringen ved å gjøre følgende:

a. Gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Chatter > Feedsporing

b. Klikk på Avtale, og merk deretter av for Aktiver feedsporing

Aktivere feedsporing

c. Klikk på Lagre-knappen.

Chatter skal nå være aktivert, slik at brukere begynner å motta Chatter-oppdateringer for å spore statusen for avtalene.

Sende fra Chatter

Fra feedene Hjemmeside, Salgsmulighet, Konto eller Kontakt, kan du sende avtaler til signering gjennom Adobe Sign-utgiverhandlingen. Den samme Adobe Sign-handlingen brukes i Salesforce1-appen for mobile enheter eller den mobile nettleseropplevelsen. Siden sending fra Chatter bruker samme Adobe Sign-handling som Salesforce, kan du referere til instruksjonene for oppsett av Salesforce1 i det neste avsnittet for å konfigurere Adobe Sign-handlingen i Chatter-feeden, som vist her.

Sende fra Chatter

Egendefinerte innstillinger for Chatter

Gå til Oppsett > Bygg > Utvikle > Egendefinerte innstillinger

Chatter-innstillinger for Adobe Sign vil vises hvis du har Adobe Sign for Chatter-applikasjonen installert i organisasjonen. Disse innstillingene avgjør hvor Chatter-oppdateringer skal publiseres og også hvilke hendelser som fører til en Chatter-publisering. Du kan definere bare ett sett med Chatter-innstillinger for organisasjonen, og du kan gi innstillingene et navn.

 • Aktiver Chatter-oppdateringer for Adobe Sign – Aktiver denne innstillingen for å aktivere Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler.
 • Publiser i oppføring for forretningsforbindelse – Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den tilknyttede oppføringen for forretningsforbindelse.
 • Publiser i oppføring for avtale – Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i oppføringen for avtale.
 • Publiser i oppføring for kontrakt – Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i oppføringen for kontrakt.
 • Publiser i oppføring for salgsmulighet – Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den tilknyttede oppføringen for salgsmulighet.
 • Publiser når avtale avbrytes – Publiser Chatter-oppdatering når avtale avbrytes.
 • Publiser når avtale avvises – Publiser Chatter-oppdatering når avtale avvises.
 • Publiser når avtale utløper – Publiser Chatter-oppdatering når avtale utløper.
 • Publiser når avtale sendes – Publiser Chatter-oppdatering når avtale sendes.
 • Publiser når avtale signeres eller godkjennes – Publiser Chatter-oppdatering når avtale signeres eller godkjennes.
 • Publiser når avtale vises – Publiser Chatter-oppdatering når avtale vises.
 • Publiser når e-postadresse for mottaker kommer i retur – Publiser Chatter-oppdatering når e-postadresse for mottaker kommer i retur og ikke leveres.
 • Publiser når påminnelser sendes – Publiser Chatter-oppdatering når påminnelser sendes.
 • Send varsler til Signer avtaler – Publiser privat Chatter-oppdatering når en avtale krever signatarens underskrift.

Adobe Sign for Salesforce1 Mobile

Før du kan sende avtaler med Salesforce1, må du aktivere dette alternativet og legge til Adobe Sign som en publiseringshandling i de globale publiseringsoppsettene og oppsettet for objektene (for eksempel Salgsemner, Kontoer, Kontakter, Salgsmuligheter).

Gjør følgende for å aktivere Salesforce1:

1. Gå til Oppsett > Administrer > Mobiladministrasjon > Salesforce1 > Salesforce1-innstilling

a. Kontroller at Aktiver Salesforce1-app for mobile nettlesere er aktivert

b. Klikk på Lagre-knappen

Aktiver Salesforce1 mobilnettleserapp

Gjør følgende for å legge til Adobe Sign-utgiverhandlingen på hjemmesiden på Salesforce1- og Chatter-feeden:

 1. Gå til Oppsett > Bygg > Opprett > Globale handlinger> Utgiveroppsett
 2. Klikk Rediger-handlingen for globalt oppsett
 3. Med Hurtighandlinger valgt drar du Adobe Sign-handlingen til Hurtighandlinger i utgiverdelen av oppsettet
 4. Klikk Lagre.
Utgiveroppsett

Gjør følgende for å legge til Adobe Sign-utgiverhandlingen for objektene Salgsmulighet, Forretningsforbindelse eller Kontakt:

 1. Gå til Oppsett> Bygg > Tilpass > {Object} > Sideoppsett
  1.    Der {Object} er Forretningsforbindelser, Kontakter eller Salgsmuligheter
 2. Klikk på Rediger-handlingen for {Object}-oppsett.
 3. Med Hurtighandling valgt drar du Adobe Sign {Object}_Publisher_Action til Hurtighandlinger i utgiverdelen.
 4. Klikk Lagre-knappen.
Adobe Sign-utgiverhandling

Bruke avtalemaler med sendehandling for utgiver

Du kan bruke avtalemalene med utgiverhandlingen for Adobe Sign Manager, som gir kraftige ende-til-ende-arbeidsflyter fra Salesforce1-appen for mobile enheter og nettleseropplevelsen.

 • I en avtalemal kan du angi om avtalemalen skal være tilgjengelig ved sending fra Chatter ved å aktivere alternativet Tilgjengelig for utgiverhandlinger.
Aktivere mal som tilgjengelig for utgiverhandlinger
 • Hvis aktivert, vil avtalemalen være tilgjengelig ved sending fra utgiverhandlingen for Adobe Sign Manager fra det angitte hovedobjektet (for eksempel Kundeemne, Forretningsforbindelse, Kontakt, Salgsmulighet, Kontrakt). Hvis du har flere enn én avtalemal aktivert for dette objektet, vil det være en rullegardinmeny som viser avsendere alternativet for å velge en mal. 
Eksempel på sending fra Chatter
 • Hvis hovedobjektet er tomt i avtalemalen, men du gjør det tilgjengelig for utgiverhandlinger, vil det føre til at den vises når avsenderne bruker Adobe Sign-handlingene for Chatter-feed på hjemmesiden eller hovedsettet med handlinger fra Salesforce1-hjemmesiden.
 • Hvis du aktiverer Send automatisk for avtalemalen, vil Adobe Sign sende avtalen umiddelbart når du trykker på Send-knappen. 

Bruke sendehandling for Adobe Sign fra Salesforce1

Hvis du har aktivert Adobe Sign-utgiverhandlingen, har du tilgang til denne fra hjemmesiden eller det aktiverte objektet (for eksempel Salgsmulighet) direkte fra Salesforce1-apper for mobile enheter for iOS eller Android. Klikk ellipseikonet (...) fra Salesforce1, og klikk deretter på Adobe Sign Manager-ikonet for å vise den nye avtaleoppføringen. 

Hovedside for Salesforce1

Klikk på Adobe eSign Manager-handlingen for å vise en ny avtaleoppføring. 

Velge Adobe eSign Manager

Hvis det er konfigurert en avtalemal, vil den nye oppføringen forhåndsutfylles med informasjon fra avtalemalen. 

Adobe eSign Manager

Fra Salesforce1 kan du også få personlige signaturer ved å klikke på Vertssignering-knappen i avtaleoppføringen. Når du gjør dette, kan du levere enheten til signataren for utfylling og signering av dokumentet. Alle Chatter-oppdateringene som er knyttet til avtaleprosessen kan i tillegg spores i Salesforce1. 

Vertssignering fra Salesforce1

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet