Velkommen til Adobe Sign!

Vi har litt grunnleggende informasjon å gå gjennom før du begynner å bruke Adobe Sign. Formålet med denne veiledningen er at du skal bli kjent med Adobe Sign og funksjonaliteten som er tilgjengelig for deg som bruker.

Veiledningen beskriver alle de viktige prosessene i Adobe Sign, og gjør deg kjent med brukergrensesnittet. Hjelp-systemet for Adobe Sign inneholder med detaljert informasjon der det kreves. Hvis du er koblet til Internett, kan du klikke på koblingene i de grå boksene som begynner med teksten «Tilleggsinformasjon...» for å vise de relaterte hjelpeemnene. 

Merk:

Hvis det er aktuelt, noteres egenskaper og funksjoner spesifikke for tjenestenivåene Business og/eller Enterprise. Denne veiledningen dokumenterer egenskapene og funksjonene som er tilgjengelig på det høyeste nivået av lisensavtalen, Adobe Sign for bedrifter. Gå til Min profil for å finne ut hvilken lisenstype du har. Hvis du har spørsmål om funksjonene som er tilgjengelig for din lisens, kan du kontakte din Client Success Manager eller kundestøtte for Adobe Sign.

Adobe Sign er en applikasjon som kan tilpasses med en rekke funksjoner som kanskje gjelder for hvordan du gjør forretninger. Kontoadministrator eller gruppeadministrator har kanskje deaktivert noen av funksjonene som beskrives. Hvis du vil bruke funksjoner som ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte gruppe- eller kontoadministrator. Vår tjeneste støtter ulike konfigurasjoner for forskjellige grupper, slik at selv om det er best å ha en funksjon deaktivert for én gruppe, er det mulig å ha den aktivert for en annen.

 

På slutten av denne veiledningen kjenner du til alle standard arbeidsflyter for sending i Adobe Sign, samt hvordan du behandler avtalene og genererer rapporter, slik at du kan holde deg oppdatert om hva som er fullført og hva som fortsatt venter.

Tilpasse kontoen din

Når du logger på Adobe Sign for første gang, må du bruke litt tid på å se gjennom din personlige brukerinformasjon. Disse opplysningene brukes i flere maler, så det er viktig å passe på at de er riktig.

 • Hold markøren over navnet ditt øverst til høyre for å åpne menyen, og klikk deretter på Min profil

Profilsiden viser verdiene som Adobe Sign vil bruke ved tilpassing av transaksjonene dine. Følgende er spesielt viktig:

 • Ditt fulle navn – Brukes i e-postkommunikasjon og for standard typografisk signatur
 • Stillingen din – Fylles automatisk ut hvis du har en stilling å fylle ut
 • Ditt firmanavn – Gjenspeiles i e-postkommunikasjon, og dette skal være det fullstendige juridiske firmanavnet
 • Tidssone – Klokkeslett-/datostempel vil gjengis i din tidssone for bedre forståelse under rapportkjøring.

Hvis du vil justere noe av innholdet, klikker du på Rediger profil, utfører de nødvendige endringene og lagrer deretter endringene.

Redigere Min profil

Når du har konfigurert din personlige informasjon, ser du raskt gjennom de andre personlige innstillingene som vises til venstre på skjermen. Disse alternativene er spesifikke for deg som bruker og kan være nyttige automatiseringer:

 • Min profil – Din personlige identifiserbare informasjon
 • Tilgangstokener – Hvis du er utvikler, er der her dine API-tokener er definert og vises
 • Twitter-integrering – Send en tweet hver gang en avtale er fullført!
 • Min e-post-bunntekst – Legg til en egendefinert bunntekst (ren tekst) nederst i dine e-postmaler når du sender nye avtaler
 • Automatisk delegering – Deleger automatisk Adobe Sign-avtaler som sendes til deg til signering for den navngitte parten. På samme måte som en videresendingsprosess for «ikke på kontoret» for Adobe Sign-avtaler
 • Mine varsler – Konfigurer hvilke typer hendelser/varsler du vil Adobe Sign skal varsle deg om og hvordan du vil bli varslet. Du kan få e-post i sanntid, eller logge hendelsen og konfigurere daglig eller ukentlig rapportering. (Hendelser utløses når noe skjer. Varsler utløses når et tidsintervall passeres og ingenting skjer)
 • Delte varsler – Hvis kontoen til en annen bruker er delt med deg, kan du tilpasse hvilke hendelser og varsler du vil informeres om
 • Min signatur – Last opp et bilde av signaturen og initialene. PNG-filer fungerer best
 • Språkpreferanser – Det er to innstillinger å vurdere under denne overskriften:
  • Min språkpreferanse – Denne innstillingen lar deg definere språket som brukes for deg i Adobe Sign-webapplikasjonen. 
  • Signeringsspråk – Denne innstillingen definerer standardspråket som brukes for e-postvarsler og mottakerens veiledede signeringsopplevelse.
 • Se andre kontoer – Hvis du vil vise avtalene i kontoen til en annen bruker, kan du be om det her. En liste over alle viste kontoer blir listet opp. Dette er en skrivebeskyttet visning
 • Del min konto – Hvis du vil dele kontoen din med en annen person, kan du angi hvem som kan se avtalene dine her. Kontoen som deles kan bare vises. Vedkommende som viser den kan ikke signere, avbryte eller delegere

Side-om-side-oversikt

Hjemmesiden er den første siden de fleste brukere logger på. (Send-siden er det andre alternativet som konfigureres av kontoadministrator.)

Hjemmeside

Hjemmesiden er en visning som består av følgende deler som gir deg en rask oversikt over og tilgang til de fleste Adobe Sign-funksjonene:

 • Behandling pågår – En teller for avtalene du har opprettet og som fremdeles er under behandling.
  • Et klikk på telleren åpner Behandle-siden filtrert for avtalene som er under behandling.
  • Behandling pågår-telleren inkluderer ikke avtaler som Venter på deg.
 • Venter på deg – En teller som angir alle avtalene som i øyeblikket venter på handling fra deg.
  • Et klikk på telleren åpner Behandle-siden filtrert for avtalene som venter på deg.
 • Hendelser og varsler – Et klikk på telleren åpner Varsler-siden, åpnet på Hendelser-fanen.
 • Be om signaturer – En hurtigkobling til Send-siden med tilleggsalternativ for å starte prosessen ved å legge ved et biblioteksdokument eller starte en tilpasset arbeidsflyt (hvis aktivert for kontoen)
 • Start fra bibliotek – Lar deg velge en biblioteksmal eller en arbeidsflyt for å starte en ny avtale.
 • Flere ting du kan gjøre – En liste over andre vanlige handlinger.
  • Fyll ut og signer et dokument – Brukes når du må bruke signaturen din i et dokument og deretter sende det signerte dokumentet til en annen part. Eksempel: Fylle ut skatteskjemaer eller tillatelser
  • Publiser et webskjema Webskjemaer er dokumenter/skjema som du kan koble til eller bygge inn på nettstedet, og som lar kundene generere et signert dokument. Eksempel: En søknad om medlemskap eller et registreringsskjema på nettstedet
  • Send samlet med Mega Sign – En arbeidsflyt som lar deg sende et dokument til signering til hundrevis av personer. Hver enkelt person mottar sin egen avtale som ber om bare deres signatur. Eksempel: Årlige avtaler for retningslinjer for oppførsel
  • Opprett en gjenbrukbar maler – Lar deg opprette en dokument- eller feltmal som kan brukes på nytt. Maler kan lagres for personlig bruk, gruppebruk eller for å være tilgjengelig for hele kontoen
  • Behandle og spore alle avtaler – Omdirigerer deg til Behandle-siden.
  • Forbedre kontoen din – Knappen Forbedre kontoen din åpner en liten dialogboks som varierer etter brukerens autoritetsnivå:
   • Brukere føres til Min signatur-siden for å opprette en signatur.
   • Administratorer på gruppenivå føres til kontooppsettsiden for å laste opp en logo for gruppen.
   • Administratorer på kontonivå føres til kontooppsettsiden der de kan konfigurere firmanavn, vertsnavn og logo.
  • Få hjelp – Brukere kan få tilgang til selvbetjent Hjelp-innhold ved å klikke på spørsmålstegnet øverst til høyre i alle Adobe Sign-vinduer. Et klikk på spørsmålstegnet åpner en undermeny med disse valgene:
   • Brukerhåndbok – Åpner en ny fane med Adobe Sign-brukerhåndboken.
   • Veiledninger – Åpner en ny fane med Adobe Sign-videoveiledninger.
   • Kontakt kundestøtte – Åpner kundestøtteportalen med tilgang til støtte via e-post, chat og telefon.
    • Støttealternativene varierer, basert på kundekontoens tjenestenivå.
    • Forespørsler om å endre innstillinger, endre kontoen eller undersøke en bestemt transaksjon (eller annet brukerinnhold) må gjøres av en kontoadministrator for Adobe Sign-kontoen.
   • Produktmerknader – En kobling til gjeldende produktmerknader.
Få hjelp-meny

På Send-siden oppretter du nye avtaler. Siden er delt inn i fire deler:

send_page_-_blank

Dette vil være tilgjengelig på Behandle-siden hvis du var deltaker på en Adobe Sign-avtale som avsender, mottaker eller kopipart. Siden er en portal til alle avtaler knyttet til brukeren og er utformet med tanke på to mål: finne avtalen du vil undersøke, og behandle avtalen.

Hoveddelen av siden inneholder liste over avtalene dine filtrert etter avtalestatusen i stolpen til venstre (Pågår, Venter på deg, Fullført, Kansellert, Utløpt og Utkast). Malfiltre er også tilgjengelig like under avtalefiltrene (Maler, Webskjemaer og Mega Sign).

Filtre for tekstinndata øverst på siden, kan bidra til å finne enkeltdokumenter ved å søke etter e-postadresse, avtalenavn, mottakernavn (hvis kjent for systemet), dato, notater og så videre.)

Behandle-siden

Regelmessig planlagte rapporter gjør det enklere for deg å vurdere fremdriften til dokumentene og hva som krever din oppmerksomhet. Rapporter kan være spesialtilpasset for å utløses når som helst for å inkludere omfanget fra alle avtaler til bare dokumenter med et angitt navn.

Grensesnitt for Rapport-siden
Brytere for returnert rapport

Sende avtaler

Sending av dokumenter og innhenting av signaturer og godkjenninger er det Adobe Sign dreier seg om! Alle kunder har forskjellige krav til hvem som må samhandle med dokumentet og i hvilken rekkefølge, så det er flere tilgjengelige arbeidsflytfunksjoner i grensesnittet på Send-siden som du bør kjenne til. 

send_page-unbranded

Sending av en avtale begynner med å definere mottakerne og rekkefølgen de får tilgang til å samhandle med dokumentet.

I Mottakere-delen ber den helt øverste bryteren deg om å velge den grunnleggende signaturrekkefølgen:

 • Fullfør i rekkefølge er valgt (som vist ovenfor), det gjennomføres en sekvensiell signeringsprosess fra ett signeringstrinn til det neste, og mottakerne nummereres for å angi den nøyaktige deltakerrekkefølgen
  • Hybridflyter for signering begynner som en sekvensiell arbeidsflyt (Fullfør i rekkefølge)
 • Når Fullfør i vilkårlig rekkefølge er aktivert, kan det gjennomføres en parallell signering og mottakerne nummereres ikke for å angi at det ikke er en bestemt deltakerrekkefølge.
Send - Recipients - Any Order

Til høyre for bryteren for signaturrekkefølge vil du se to koblinger:

 • Legg til meg – Klikk på denne koblingen for å inkludere deg selv som neste underskriver i deltakerrekkefølgen
 • Legg til mottakergruppe – Klikk på denne koblingen for å opprette en mottakergruppe der én må delta på vegne av hele gruppen. Eksempel: Opprett en gruppe for personalavdelingen, der bare én person må signere avtalen.

Merk:

Hvis du vil endre rekkefølgen til mottakerne, kan du klikke på og dra mottakerne til riktig stabelrekkefølge, eller du kan redigere numrene direkte og stabelen justeres i henhold til dette.

 

Hver mottaker opprettes med fem elementer:

Recipient w Validation2

A. Deltakerrekkefølge – Når Fullfør i rekkefølge er valgt, gir deltakerrekkefølgen en klar indikasjon på når hver enkelt deltaker skal samhandle med avtalen

B. RolleHvordan karakteriseres mottakeren?

C. E-postadresse – Dette er mottakerens identifiserende e-postadresse som brukes til all e-postkommunikasjon med mottakeren, inkludert forespørsel om å signere.

D. Godkjenningsmetoder – Hvordan skal mottakeren bekreftes? Vil du bruke tofaktorgodkjenning?

E. Privat melding (valgfritt) – Avsender kan gi individuelle instruksjoner til hver enkelt mottaker, som vises når mottakeren viser avtalen

 

Koblingen Vis Kopi like under mottakerlisten, viser et felt når du kan sende en kopi (CC) til en e-postadresse som du vil vise avtalen til, uten at mottakeren har signerings-/godkjenningstillatelse. 

En “hybrid”-arbeidsflyt er en forekomst av den sekvensielle deltakerrekkefølgen der ett eller flere av trinnene inkluderer to eller flere mottakere som får tilgang til dokumentet samtidig. Alle underskriverne/godkjennerne i det «parallelle» trinnet må fullføre sin del før den sekvensielle prosessen går videre til neste trinn.

Hybrid Recipients

Mottakergrupper er nyttige når du trenger godkjenning fra en arbeidsgruppe eller organisasjon, men ikke en bestemt person i den gruppen. Alle medlemmer i gruppen har myndighet til å signere eller godkjenne på vegne av hele gruppen. 

Recipient Group2

Melding-delen inneholder to felt som kan forbedre din suksess dramatisk.

Send - Message section

Feltet Avtale navn lar deg angi en streng som skal identifisere avtalen. Denne strengen fylles ut på emnelinjen i mottakeren e-post (uthevet i gult nedenfor), og også som navneverdi på Behandle-siden. Angivelse av et unikt og beskrivende avtalenavn gjør det enklere for mottakerne å identifisere e-postmeldingen, og kan forbedre muligheten til å søke etter avtalen ved behov.

Merk:

Hvis det ikke er angitt avtalenavn før et dokument legges ved, blir avtalenavnet navnet til den første filen som legges ved. Denne verdien kan redigeres frem til avtalen sendes.

 

Avtale melding er et felt for ren tekst der du kan skrive inn instruksjoner eller kommentarer som kreves (uthevet i grønt nedenfor). Denne meldingen vises i e-postmeldingen for Vennligst signer som sendes til alle mottakere (i motsetning til Privat melding som bare vises til mottakeren den er konfigurert for).

Se gjennom og signer-e-post med navn og melding

Meldingsmaler

Kunder på Enterprise-nivå har tilgang til Meldingsmaler, som er konfigurert av administrator. Meldingsmaler er knyttet direkte til funksjonen Språk for mottaker i Alternativer-delene, slik at når du velger Spansk fra rullegardinlisten for språk, blir alle maler for spansk tilgjengelig.  

Send - MEssage Templates

Merk:

Hvis du har valgt et språk det ikke er knyttet maler til, vises ikke alternativet Meldingsmaler på Send-siden.

Alternativer-delen gir deg bedre kontroll over avtalen etter at den er sendt:

 • Passordbeskytt – Krev at mottakere angir et passord for å åpne og vise den signerte PDF-filen. Dette passordet er definert av avsender, og det sendes utenfor arbeidsflyten. Adobe Sign registrerer ikke dette passordet, så ikke glem det!
 • Tidsfrist for fullføring - Angi antall dager for når avtalen utløper og ikke lenger kan fullføres.
 • Angi påminnelser – Angi hyppigheten (daglig eller ukentlig) for påminnelser som skal sendes til avtalen er fullført. Bare gjeldende mottakere vil bli varslet.
 • Språk for mottaker – Velg språket som skal brukes i e-postmeldinger som sendes til mottakere under signeringsopplevelsen.
  • Denne innstillingen definerer også den synlige meldingsmalen hvis kontoen er konfigurert til å bruke dem.
Send page Options

Filer-delen er der du legger ved dokumentene i transaksjonen.

Adobe Sign vil kombinere alle dokumentene til én komplett PDF-avtale for signaturprosessen, og vil opprette denne PDF-filen basert på rekkefølgen til dokumentene. Dokumenter kan ordnes ved å klikke på og dra et dokument til en ny plassering i listen.

Filer kan legges ved fra Adobe Sign-biblioteket, Google Docs, Box.net, Dropbox, OneDrive, lastes opp fra det lokale systemet ved hjelp av filsøk, eller du kan dra og slippe en fil hvor som helst på Send-siden.

Filtyper som tillates: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, GIF, TIF, PNG, BMP, TXT, RTF og HTML.

Filer


Forhåndsvis og legg til signaturfelt

Like under fillisten ser du avmerkingsboksen Forhåndsvis og legg til signaturfelt. Dette alternative lar deg åpne dokumentene som du laster opp, og plassere skjemafelt i dem etter behov. 

Du bør plassere minst signaturfeltene, men det er mange andre felt du kan bruke til å bygge komplekse skjemaer, hvis du ønsker det.

Merk:

Hvis det ikke brukes signaturfelt, vil Adobe Sign automatisk legge til en ny side på slutten av dokumentet for å gi plass til signaturene.

En av de vanligste arbeidsflytene er å sende et dokument til bare én mottaker, og dette er en god måte å lære seg den grunnleggende prosessen. Det eneste du trenger er:

 • E-postadressen til mottakeren
  • Denne e-postadressen må være forskjellig fra e-postadressen du logget på med (du kan ikke sende til deg selv)
 • Et dokument eller en fil du vil skal signeres
Be om signaturer


Sende til flere mottakere

Sending av en avtale til flere mottakere bruker samme fremgangsmåte med to betydelige forskjeller:

 • Du må inkludere hver enkelt mottaker på en egen linje i Mottaker-delen i rekkefølgen du vil de skal signere
 • Når du setter inn feltene, må du angi hvilken mottaker som skal ha tilgang til feltene ved å dobbeltklikke på dem og angi Mottaker-verdien

Signeringsmiljø

Det er nyttig å oppleve signeringsprosessen for å forstå sluttresultatet av konfigurasjonene som gjøres av avsender.

1. Det leveres en e-postmelding til mottakerens e-postboks.

○ Emnelinjen begynner med: Signatur forespurt for {dokumentnavnet}

2. Avtalen åpnes ved å klikke på knappen Gjennomgå og signer.

E-post med Se gjennom og signer

3. Avtalen åpnes i et nytt nettleservindu

Andre alternativer på siden inkluderer:

A. Alternativer – Denne listen inneholder alternativene mottakeren har basert på rollen.

○ Les avtale – Åpner avtalen i et skrivebeskyttet format.

○ Deleger signering til en annen – Alternativet gir mottakeren mulighet til å delegere myndighet til en annen person. Eksempel: En kollega eller overordnet

○ Avslå å signere – Denne handlingen avslutter avtalen

○ Skriv ut, signer og last opp – Gir underskriveren mulighet til å gjøre om arbeidsflyten fra elektronisk til fysisk signatur. Underskriveren laster deretter opp det signerte dokumentet.

○ Fjern dokumentdata – Dette alternativet fjerner innholdet i alle feltene.

Vis historikk – Åpner gjeldende revisjonsrapport for visning. 

Last ned PDF – Laster ned gjeldende versjon av avtalen i PDF-format.

B. Melding – Talebobleikonet vises på nytt i meldingen.

C. Obligatoriske felt-teller – Denne telleren viser antall obligatoriske felt i dokumentet som fortsatt ikke er fylt ut. Når underskriver klikker på dette feltet, blir underskriver veiledet gjennom de obligatoriske (ikke valgfrie) feltene som er tilgjengelig for dem

D. Neste felt-fane – Denne gule pilen gjør det enklere å finne de neste feltene hvis du blar gjennom et stort dokument. Fanen blar gjennom alle feltene, ikke bare de obligatoriske.

Signeringsalternativer

Dette dokumentet har bare ett signaturfelt, og det er obligatorisk (som merket med den røde stjernen). For dokumenter med flere utfyllbare felt kan du bruke Tab for å navigere mellom dem.

 

4. Hvis du vil signere, klikker du på feltet for å åpne signaturpanelet

5. Skriv inn navnet ditt i det øverste feltet i signaturpanelet

Du kan fullføre signaturen din på én av fire måter:

○ Typesettskrift (standard) – Adobe Sign bruker en skriptlignende skrift på navnet du skriver inn

○ Fysisk tegnet – Tegn signaturen din fysisk med mus, pekepenn eller annen pekeenhet. Du får et utmerket resultat ved å bruke fingeren din på et nettbrett

○ Bilde – Hvis du har et stempelbilde av signaturen din, kan du laste det opp

Mobil Mobil-alternativet lar deg fremlegge signaturpanelet fra skrivebordet til en mobilenhet slik at du fysisk kan tegne signaturen på en enklere enhet.

Signaturpanel

6. Klikk på Bruk for å plassere signaturen din i signaturfeltet og gå tilbake til dokumentet.

7. Når alle de obligatoriske feltene er fylt ut, klikker du på knappen Klikk for å signere nederst i vinduet (den er umulig å overse)

Click to sign button
Du finner tilleggsinformasjon om signering av avtaler i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Merk:

Nederst på Adobe Sign-siden er det en verktøylinje som inneholder verktøy for å navigere i avtalen, zoome inn og ut, og laste ned dokumentet. Du kan skjule denne verktøylinjen ved å klikke på X nederst til høyre. Hvis du vil vise den skjulte verktøylinjen midlertidig, holder du markøren nederst i vinduet, og kontrollene vil vises på nytt. 

Zoom Section

Du finner tilleggsinformasjon om hvordan du bruker zoomkontrollene i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Behandle avtaler

Behandling av avtaler er en viktig del av arbeidet med Adobe Sign. Bruk Behandle-siden til å spore, behandle og tilpasse avtaler. Disse prosessene lar deg påvirke transaksjonens fremdrift i systemet, for eksempel kansellering av en avtale eller erstatning av underskriver.

Behandle-siden har mange innebygde funksjoner å utforske. For enkelthets skyld kan den deles inn i tre funksjonelle områder:

A. Filtre

B. Avtaleliste

C. Avtaleverktøy

Behandle-siden inndelinger


Avtalefiltre

De mange status-"mappene" på den klassiske siden er slått sammen til en mer praktisk serie med filtre som returnerer avtalene med en gitt statustype. I den øverste delen er avtalefiltre som returnerer avtaler basert på avtalenes gjeldende status.

Det er to "aktive" statuser. Hver av dem angir mengden innhold i parenteser etter statusnavnet:

 • Behandling pågår (N) – Avtaler som returneres med Under behandling-status, venter på at en deltaker skal fullføre handlingen. Avtaler som venter på den påloggede brukeren, blir ikke returnert.
 • Venter på deg (M) – Avtaler som venter på den påloggede brukeren, vises i Venter på deg-filteret.  

 

Det er tre "avsluttede" statuser:

 • Utgått – Avtaler som er vellykket og fullstendig ferdigstilt. 
 • Arkivert – Avtaler som av en eller annen grunn er forkastet. Dette omfatter: 
  • avtaler som er kansellert av avsenderen
  • avtaler som er avvist av en deltaker
  • avtaler som er avsluttet på grunn av gjentatte godkjenningsfeil
  • avtaler som er utsatt for en systemfeil som fører til at de ikke er levedyktige
 • Kladd – Avtaler som når en utløpsdato og som avsluttes automatisk.

 

Det er en Utkast-status som inneholder alle de delvis bygde avtalene.

 

Den nedre delen er for "overordnede" malobjekter. De "underordnede" avtalene som opprettes fra disse malene, filtreres ovenfor i avtalestatusfiltrene.

Overordnede objekter er ikke avtaler i seg selv, men brukes til å produsere store mengder enkeltavtaler. Disse overordnede objektene inkluderer:

 • (Bibliotek) Maler – Alle dokument- og feltmalene som er tilgjengelig i dokumentbiblioteket ditt.
 • Webskjemaer – Webskjemaer ble tidligere kalt kontrollprogrammer, og er avtalemaler som kan leveres som koblinger eller innebygd på nettsider. Webskjemaer startes av underskrivere og genererer en underordnet avtale for hver deltaker som fyller ut et.
 • Mega Sign – Mega Sign-maler er utformet for å produsere større mengder av enkeltavtaler som sendes ut og signeres som “vanlige” avtaler.

Merk:

Brukere som har innhold som er delt med dem fra andre brukerkontoer, kan filtrere for det innholdet ved å klikke på nedpilen ved siden av Dine avtaler.

Menyen som åpnes, viser en liste over alle brukere (og grupper når avansert deling er aktivert) som har delt innhold med deg. Velg brukeren for å laste inn Behandle-siden på nytt med innholdet fra den valgte brukeren.


Avtalelister

Hoveddelen av siden inneholder listene over avtalene du er tilknyttet. Alle avtaler som inneholder din e-postadresse vises i listen. Ikke bare avtaler du har startet, men avtalene som er sendt til deg til signering/godkjenning samt avtaler du har fått kopi av.

Avtalelisten filtreres alltid etter valg av dokumentstatus til venstre.

 

Overskriftene langs toppen av listen sorterer innholdet i hver del ved å klikke på dem. Hvis du klikker på dem igjen, blir sorteringsrekkefølgen omvendt.

 

Hver enkelt oppføring inneholder følgende informasjon:

Avtaleliste
 • Mottaker – Navneverdien angir navnet eller e-postadressen til den første mottakeren som ikke er avsenderen
  • En e-postadresse brukes hvis mottakeren aldri har signert et dokument gjennom Adobe Sign-systemet.
  • Når en navneverdi angis under signeringsprosessen, erstattes e-postadressen av navnet
 • Firma – Hvis den første mottakeren har angitt et firmanavn gjennom et signaturfelt eller ved å logge på og oppdatere profilen, vises denne firmanavnverdien her.
  • Hvis du ikke tar med firmanavnfelt i avtalene, forblir denne kolonnen stort sett tom
 • Dokumenttittel – Dette er Avtalenavnet
 • Status – Når Pågår-filteret er valgt, er den andre kolonnen Status, og den skal alltid være Ute til signering (eller godkjenning, godtakelse og så videre)
 • Handling – Ved visning av Venter på deg-filteret indikerer den andre kolonnen handlingen som venter (inkludert en kobling for å åpne avtalen)
 • Avsender – Ved visning av de tre avsluttende statusene (Fullført, Avbrutt og Utløpt) indikerer den andre kolonnen avtalens opprinnelige avsender
 • Endret – Denne datoen viser datoen for siste endring. Dette er siste gang avtalen ble oppdatert som en sende- eller signerings-/godkjenningshendelse

Panelet for avtaleverktøy gir deg tilgang til noen få kontroller for bedre å håndtere eller forstå avtalene.

 • Utløpsdato – Viser datoen for automatisk avbrytelse av avtalen, hvis dette er angitt. Klikking på blyantikonet lar deg angi eller redigere denne verdien.
 • Vis – Åpner avtalen som skal vises.
 • Endre avtaleGjør det mulig å erstatte dokumentene som er vedlagt avtalen og/eller redigere feltene i dokumentet. Bare tillatt før den første mottakeren har utført handlingen.
 • Påminnelse – Påminnelser kan opprettes eller slettes etter at avtalen er sendt ved hjelp av denne koblingen. Du kan også sende en påminnelse i sanntid eller på en bestemt dato.
 • Del – Deling av et dokument med denne funksjonen ber deg om å angi en e-postadresse og en melding, og deretter sendes en kopi av avtalen med gjeldende status via e-post, i tillegg til at dokumentet legges til i kategorien Behandle for den angitte e-postadressen.
 • AvbrytAvbryter avtalen.
 • Last ned PDF-fil – Laster ned en kopi av avtalen i gjeldende status
 • Last ned enkeltfiler – Gjør det mulig å laste ned enkeltfiler hvis den opprinnelige avtalen ble opprettet med flere filer.
 • Last ned revisjonsrapport – Denne koblingen genererer en utvidet PDF-rapport av avtalehistorikken som inneholder mer detaljerte parametere, for eksempel IP-adressen for hver enkelt hendelse.
 • Notater – Du kan legge til et personlig notat i alle avtaler. Notatet er personlig bare for deg, og det deles ikke med andre brukere eller signataren. Notater er søkbare i tekstfiltrene.
 • Erstatt underskriverGjør det mulig å erstatte gjeldende mottaker
 • Rediger godkjenningGjør det mulig å endre gjeldende godkjenningsmetode for en mottaker. Kan brukes for å tilbakestille et godkjenningspassord hvis du har glemt det.
 • Aktivitet – Denne fanen inneholder en liste over alle hendelser som avtalen har logget, fra og med sendehendelsen til den endelige signaturhendelsen.
Avtaleverktøy

Rapporter (bare tjenestenivåene Business og Enterprise)

Rapportfunksjonen lar deg kontrollere hvordan kontoen din bruker Adobe Sign. Opprett dine egne rapporter og få fullstendig innsyn i dokumentsigneringsprosessen, inkludert fremdriften for enkeltgrupper og -brukere.

reports_-_result2

Hvis du vil opprette en ny rapport, går du til Rapporter-siden ved å klikke på Rapporter-fanen og deretter på koblingen Opprett en ny rapport.

reports_-_createnew-unbranded

 

Siden Opprett ny rapport vises.

reports_-_whole_page
Du finner tilleggsinformasjon om oppretting av rapporter i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.


Rapportparametere

Når du konfigurerer en rapport, kan flere parametere angis for å tilpasse resultatet. Alle parameterne som beskrives nedenfor, er tilgjengelige. 

Opprettelsesdato

Opprettelsesdatoen er tidsrommet du vil rapporten skal omfatte. Dette kan være én av fire forhåndsdefinerte tidsrammer (denne uken, forrige uke, denne måneden, forrige måned), eller du kan angi et egendefinert datointervall.

Reports - Creation date

Brukere og grupper

Denne parameteren lar deg kjøre rapporten for spesifikke brukere eller grupper. Én eller flere kan velges for begge, eller du kan kjøre rapporten for alle brukere i kontoen.

Reports - Users and Groups

Dokumenter og arbeidsflyter

Med dette alternativet kan du velge spesifikke dokumenter som skal inkluderes i rapporten. Dokumentene som vises i dette feltet, er bibliotekdokumentene som brukes i kontoen. Individuelle engangsdokumenter vises ikke her. 

Reports - Document and Workflows

Dokumentnavn

Denne parameteren brukes for å inkludere eller utelate dokumenter som inneholder, eller ikke inneholder, en bestemt variabel. Du kan velge å inkludere eller ikke inkludere den angitte strengen.

Reports - Document Name

Mega Sign

Aktivering av denne parameteren omfatter Mega Sign-avtaler i rapportresultatet

Reports - Mega Sign

Resultatmål

Du kan angi terskelverdier for resultat ved hjelp av Resultatmål-visningen. Målerne som gjenspeiler resultatene, vises i resultatrapporten.

Reports - Performance Goals

Referansetest

Referanseparameteren er deaktivert for rapporter som standard. Klikk på koblingen for rapportinnstillinger for å aktivere den.

Referansemåling er en utvidet metode for å holde oversikt over fremdrift og signeringsandel for avtalen. 

Reports - Benchmrking

Lag diagram over avtaler etter

Hver enkelt alternativ (etter dato, avsender, gruppe, skjema, arbeidsflyt og signaturtype) gir forskjellige diagramtyper i rapporten.

Reports - Graphs

Liste

Parameterne i denne delen er for endring av grafikken i rapportresultatet. Endring av disse fra standardparameterne kan øke hastigheten på rapporteringsprosessen.

Reports - Et Cetera

Når du klikker på knappen Kjør rapport, genereres rapporten basert på parameterne. Du kan gjøre flere ting med rapporten.

reports_-_result

Oppdatere rapporten med gjeldende data

Klikking på denne koblingen er det samme som å oppdatere siden. Den nye rapporten inneholder nylige transaksjoner og aktiviteter.

reports_-_resultheaderupdate

Lagre rapport

Lagring av rapporten lar deg kjøre den på nytt senere.

reports_-_resultheadersave

Del rapport

Deling lar deg sende rapportresultatet til andre. trenger bare å angi e-postadressen og sende en melding.

reports_-_resultheadershare

Planlegg rapport

Angivelse av en tidsplan for denne rapporten vil kjøre den med de samme parameterne med hyppigheten du definerer.

reports_-_resultheaderschedule

Eksporter rapportdata

Klikking på denne koblingen vil be deg om å åpne eller lagre en CSV-fil. CSV-filer kan åpnes i Excel, og all transaksjonsinformasjon for avtalene i rapporten kategoriseres i de forskjellige kolonnene.

reports_-_resultheaderexport

Utskriftsvennlig versjon

Klikking på denne koblingen åpner en utskriftsvennlig versjon av rapporten.

reports_-_resultheaderprint

Forhåndsvisning- og redigeringsopplevelse

Redigeringsmiljøet inneholder funksjonaliteten for oppretting av skjemaer for Adobe Sign. I tillegg til å sette inn signaturfelt kan du inkludere felt som fylles ut automatisk med innhold, for eksempel verdi for dato eller underskrivers signatur (når kjent), eller tekstfelt som inneholder innholdsvalidering og/eller komplekse beregninger. Andre vanlige felttyper, for eksempel rullegardinmenyer, valgknapper og avmerkingsbokser, er også tilgjengelig

Du får tilgang til redigeringsmiljøet ved å:

 • Sende et nytt dokument og aktivere alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfeltSend-siden
NExt Button for Authoring

 

 • Redigere et utkastdokument på Behandle-siden
Redigere et avtaleutkast

 

 • Opprette en ny mal eller et nytt webskjema fra hjemmesiden
Opprette webskjemaer og maler

 

 

 • Redigere et eksisterende bibliotekdokument eller webskjema fra Behandle-siden

○ Du kan bare redigere maler du har lastet opp. I bildet nedenfor kan du se at den andre malen deles av en annen bruker og derfor ikke kan redigeres.

 

Rediger mal

Bruk litt tid på å identifisere de fem viktige områdene når redigeringsmiljøet er startet:

A. Skjemafeltmal – Dette alternativet vises bare hvis du har opprettet minst én skjemafeltbiblioteksmal.

B. Feltoppsett og justering – Dette viser verktøylinjen for størrelse/justering for skjemafeltet.

C. Velg mottaker (rolle) – Denne rullegardinlisten inneholder mottakerne for avtalen.

D. Skjemafeltfaner – Du kan velge felt fra disse fanene som skal legges til i dokumentet.

E. Tilbake / Tilbakestill / Lagre mal / Lagre fremdrift:

►Tilbake Tilbake-knappen lar brukeren navigere tilbake til Send-siden for å redigere avtalens navn og melding, e-postadressene til mottakerne og filene som er vedlagt avtalen.

Tilbakestill fjerner alle endringer som er gjort i malen siden den ble lastet inn eller sist lagret.

Lagre som mal – Når dette er merket, lagres malen som et diskret bibliotekobjekt når avtalen er sendt. Et klikk på Send ber brukeren om å gi den nye malen et navn.

Lagre fremdrift – Klikk på denne koblingen for å lagre malens gjeldende tilstand.

Redigeringsmiljø

Skjemafeltmal

Hvis du har opprettet en skjemafeltmal for dokumentet, kan du velge og bruke malen med dette settet med verktøy.

Rullegardinmenyen inneholder skjemafeltmalene som er tilgjengelige, og du kan velge hvilken side du vil starte malen på. Flere maler kan brukes.

Feltmaler
Du finner tilleggsinformasjon om hvordan du bruker skjemafeltmaler i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Feltoppsett og justering

Dette menyalternativet viser verktøyene for justering og skalering av felt i forhold til hverandre. Du kan Ctrl-klikke på flere felt, eller holde nede skift-tasten og merke området med musen, for å justere dem som en gruppe.

De seks ikonene til venstre justerer feltene til øverste, vannrette midtlinje, nederste, venstre, loddrette midtlinje og høyre (som vist fra venstre mot høyre). 

Den tre neste ikonene fester alle feltene til samme bredde, høyde eller begge. 

Justering og skalering er basert på det første feltet du velger.

V3 Align tools

Velg mottaker (rolle)

Den viktigste delen av skjemabygging er uten tvil er å knytte de forskjellige mottakerne til feltene de må fylle ut. Ved først å velge mottaker fra Mottakere-listen, vil alle etterfølgende felt du setter inn i skjemaet, bli knyttet automatisk til denne mottakeren. Endre mottaker, og alle nye felt som settes inn, blir knyttet til denne nye mottakeren.

Authoring Roles

Merk:

Når en spesifikk mottaker er valgt, blir felt som er knyttet til dem uthevet i dokumentet, og dette gir deg en god visuell indikator for hvilke felt som er knyttet til en valgt mottaker.

 

Når et felt er satt inn i et dokument, kan du endre mottakeren feltet er tilknyttet, ved å dobbeltklikke på feltet for å åpne feltmenyen og deretter endre rullegardimenyen Mottaker.

Signer role in field menu

Du finner tilleggsinformasjon om deltakerroller i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Du finner tilleggsinformasjon spesifikt om forhåndsutfyllingsrollen i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Skjemafeltmenyer

Alle feltene som er tilgjengelig i Adobe Sign finne på menyene i stolpen til høyre i vinduet. Disse feltene er kategorisert etter bruk og felttype, og de fleste kan redigeres til høyden og bredden som kreves i skjemaet.

Du finner tilleggsinformasjon om skjemafelttypene i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.


Signaturfelt

 • Signatur – Et felt underskrivere bruker for å signere avtalen. Minst ett nødvendig signaturfelt uten betingelser er obligatorisk for hver enkelt dokumentunderskriver.
 • Digital signatur – Et felt underskrivere bruker for å sette inn sin digitale signatur. Dette må være aktivert i kontoinnstillingene før det vises som et alternativ.
 • Initialer – Et felt underskrivere bruker for å sette inn initialer i avtalen. Disse erstatter ikke behovet for et signaturfelt. Initialfelt er obligatorisk som standard, men kan innstillingene kan redigeres slik at det er valgfritt
 • Signaturblokk – En feltsamling som er obligatorisk for underskriver. Hvis kontoen er satt til å kreve underskrivers stilling og firma, legges feltene til i signaturblokken. Signaturblokken inneholder minimum feltene Signatur og E-postadresse.
Signature Fields

Informasjonsfelt for underskriver

Selv om de kalles Informasjon om underskriver kan disse feltene også tilordnes alle deltakere, inkludert godkjennere. Disse feltene brukes til å gjenspeile informasjon som gjelder for mottakeren de er tilordnet, ikke til innsamling av tilleggsinformasjon utover hvordan mottakeren identifiseres.

 • Tittel – Et obligatorisk felt for underskriver eller godkjenner til angivelse av stilling. Hvis underskriver eller godkjenner er en registrert Adobe Sign-bruker, blir dette feltet fylt ut automatisk med informasjon fra personens Profilinformasjon.
 • Firma – Et obligatorisk felt for underskriver eller godkjenner for angivelse av firma. Hvis underskriver eller godkjenner er en registrert Adobe Sign-bruker, blir dette feltet fylt ut automatisk med informasjon fra personens Min profil-side.
 • Navn – Et skrivebeskyttet felt som fylles ut automatisk med navnet underskriver eller godkjenner skriver inn under signering. Hvis underskriver eller godkjenner er en registrert Adobe Sign-bruker, blir dette feltet fylt ut automatisk med informasjon fra personens Min profil-side.
 • E-postadresse – Et skrivebeskyttet felt som fylles ut automatisk med mottakerens e-postadresse som avtalen ble sendt til.
 • Dato – Et skrivebeskyttet felt som fylles ut automatisk med datoen avtalen ble åpnet og signert eller godkjent. Dette skal ikke brukes til egendefinerte eller angitte datoer.
SignerInfo fields

Datafelt

 • Tekstinput – Et tomt felt for ren tekst som kan brukes til å samle inn data med et spesifikt format. I Adobe Sign-kontoer for nivåene Business og Enterprise kan tekstfelt også brukes som komponenter i feltberegninger og bygge belt med betinget logikk.
Du finner tilleggsinformasjon om tilpassing av feltutseende i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.
 • Rullegardinmeny – Et objekt som brukes til å opprette en valgliste med alternativer som mottakeren kan velge fra. Hver enkelt rullegardinmeny må ha minst ett tilgjengelig alternativ, og alternativene og eksportverdiene kan ikke være tomme.
 • Avmerkingsboks – Et objekt som underskrivere kan aktivere/deaktivere ved å merke eller fjerne merke. Disse egner seg best til bruk i situasjoner der det er behov for å merke av for alt som gjelder.
 • Alternativknapp – Et objekt som må plasseres som en gruppe. Underskriver kan bare velge ett alternativ fra gruppen. Disse egner seg best i situasjoner der bare ett alternativ skal velges.
Data Fields

Flere felt (bare tjenestenivåene Business og Enterprise)

 • Filvedlegg – Et felt som brukes til å samle inn filer fra mottakere. Det kan brukes til å samle inn dokumenter, for eksempel CV-er, og ID-bilder, for eksempel passbilder.
 • Hyperkobling – Et gjennomsiktig objekt som du kan plassere over tekst du vil koble til en nettadresse eller en annen side i en avtale. Det kan også være en kobling fra en avtale til en ekstern nettside.
More Fields

Stempler (bare tjenestenivåene Business og Enterprise)

 • Stempel for deltakelse – Et stempel som brukes etter at avtalen er signert av den tilordnede deltakeren. Stempelet inkluderer mottakerens navn, signeringstidspunkt og e-postadressen.
 • Transaksjonsnummer – Et stempel som brukes på det endelige signerte PDF-dokumentet. Dette nummeret brukes som referansenummer for avtalen.
stamp fields

Lagre som mal

Når du har lagt til de nye skjemafeltene i avtalen, kan du lagre en kopi til biblioteket før du sender avtalen ut til signering.

Klikk på avmerkingsboksen Lagre som mal nederst til høyre i redigeringsvinduet før du klikker på Send-knappen, for å legge til den endrede avtalen i biblioteket.

Lagre som mal

 

Dokumentet blir først lagret til biblioteket.

Auth - Save name

 

Deretter sendes avtalen til signering.

post_-_send

Zoom, Tilbakestill og Lagre/send

De gjenstående alternativene lar deg zoome inn og ut av dokumentet, tilbakestill eller slette alle feltene du har satt inn, eller lagre/sende dokumentet gjeldende tilstand.

Lagre som mal vil lagre skjemaet som en ny biblioteksmal når avtalen er sendt. Avsenderen får mulighet til å navngi malen etter at det er klikket på Send-knappen.

Som en god praksis, bør du lagre fremdrift ofte. Hvis du navigerer bort fra redigeringsmiljøet, lagres imidlertid dokumentet automatisk. Du kan få tilgang til den senere fra Behandle-siden i Utkast-delen.

Redigeringsverktøy for å sende og lagre

Biblioteksmaler

En biblioteksmal er et objekt som kan brukes på nytt. Adobe Sign støtter to typer bibliotekmaler: dokumentmaler og skjemafeltmaler.

 • Dokumentmaler – En dokumentmal er et gjenbrukbart dokument. Dokumentmaler kan deles med andre brukere i kontoen, og dette lar flere brukere sende det samme dokumentet uten å gjøre endringer.
 • Skjemafeltmaler – En skjemafeltmal er et gjenbrukbart feltlag som kan brukes på et dokument. Skjemafeltmaler kan også deles med andre brukere i kontoen. Skjemafeltmaler er ideelle i følgende situasjoner:
  • Du har ett feltoppsett som fungerer for flere dokumenter.
  • Du har et dokument som kan sendes på flere forskjellige måter.
  • Du må revidere dokumentinnholdet, men feltnavnene forblir på samme sted.

Det samme skjemafeltlaget kan brukes i stedet for å opprette et nytt bibliotekdokument hver gang et dokument oppdateres. Skjemafeltmaler kan redigeres for å tilrettelegge for endringer i feltrekkefølgen eller -egenskapene. Alle verktøyene i redigeringsmiljøet er tilgjengelig under oppretting av en skjemafeltmal.

 

Anbefalt fremgangsmåte er at én enkelt bruker (dokumentadministrator) skal være ansvarlig for oppretting og vedlikehold av maler. Oppretting av brukerpålogging som dokumentadministrator eliminerer misforståelser med hensyn til hvilke maler som skal brukes og gir versjonskontroll for de gjenbrukbare dokumentene.

Vi anbefaler at du bruker en distribusjonsliste eller funksjonell e-postadresse for brukerpåloggingen som dokumentadministrator. Dette lar deg kontrollere tilgangen til påloggingen for dokumentadministrator samtidig som den kan deles ved behov.

Du finner tilleggsinformasjon om redigeringsverktøyene for oppretting av maler i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

1. Klikk på Hjem-fanen. Klikk deretter på Opprett en gjenbrukbar maler.

Opprette dokumentmaler

 

Siden Opprett en bibliotekmal vises.

create_template

 

2. I Malnavn-feltet skriver du inn et navn på malen. Dette kan endres senere ved behov.

3. Klikk på Bla gjennom-knappen for å gå til filen på det lokale systemet som skal brukes for å opprette malen for gjenbruk. Hvis du oppretter et dokument for gjenbruk, brukes denne filen og innholdet i den. Hvis du oppretter et skjemafeltlag for gjenbruk, inkluderes ikke filinnholdet i malen.

4. Velg aktuelt malalternativ ved å velge Opprette et dokument for gjenbruk, Opprett som skjemafeltlag for gjenbruk, eller begge.

 

5. Velg aktuelt alternativ for tillatelser for deling av malen.

Merk:

Gruppetillatelser kan bare gis til gruppen du er i for øyeblikket. Du kan ikke gi tillatelser til andre grupper.

 

6. Klikk på knappen Forhåndsvis eller legg til felter. Redigeringsopplevelsen vises. 

Plassere felt

 

 

7. Plasser de nødvendige feltene for de tiltenkte deltakerne ved å dra dem fra skjemafeltfanene og slippe dem i dokumentet

8. Når du er ferdig med å legge til felt, klikker du på Lagre-knappen

Malen vil nå vises under MalerBehandle-siden. Hvis du har delt malen med brukere i gruppen eller organisasjonen ved å gi tillatelse, vises malen nå også i Maler-delen på deres Behandle-sider, og de kan bruke den til sending så ofte de vil. 

 

Biblioteksmaler

Merk:

Det er bare brukeren som opprettet biblioteksmalen som kan redigere den eller slette den (hvis ikke avansert deling er aktivert).

Alternative arbeidsflyter for signaturer

Du kan bruke flere arbeidsflyter til å sende dokumenter til signering, samle inn signaturer og sende signerte dokumenter, inkluder følgende:

 • Sende med Fyll ut og signer
 • Sende med Mega Sign 
 • Bruke webskjemaer til å samle inn signaturer 

Avsnittene nedenfor beskriver hver av disse prosessene nærmere.

Du finner tilleggsinformasjon om sending av avtaler i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Det kan flere mottakere må utføre handlinger i forbindelse med en avtale, avhengig av forretningskravene. Det kan for eksempel hende du vil at to personer skal signere en avtale og at en annen skal godkjenne eller delegere den til flere underskrivere. Når du sender til flere mottakere, har du også flere alternativer for hvordan avtalen skal distribueres: sekvensielt, parallelt eller med hybrid ruting. 

Du finner tilleggsinformasjon om sending av avtaler til flere underskrivere i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Denne prosessen gjør nøyaktig det navnet tilsier. Den brukes i situasjoner der bare du må signere et dokument og sende det til én eller flere personer. Det kan for eksempel hende du vil sende et signert W-9-skjema eller en konfidensialitetserklæring, eller begge deler, til én eller flere personer. Du kan sende det signerte dokumentet til deg selv så lenge du ikke bruker samme e-postadresse som du brukte da du logget på. Dette er fordi en kopi av det signerte dokumentet lagres, og du har tilgang til det i Behandle-fanen. Vær oppmerksom på at Fyll ut og signer-funksjonen bare finnes på hjemmesiden.

Du finner tilleggsinformasjon om hvordan du bruker Fyll ut og signer i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

1. Klikk på Fyll ut og signer et dokumentHjem-siden. 

Fyll ut og signer fra Hjem-siden

 

3. Skriv inn et Avtalenavn

4. Dra og slipp filen du vil signere, eller klikk på koblingen Legg til filer, og finn / legg ved dokumentet fra det lokale systemet eller nettverksstasjonen

5. Klikk på Neste.

legg til filer

6. Fyll ut og signer-siden lastes inn.

                Plasser eventuelt innhold etter behov (tekst, avmerkingsbokser, signaturer).

7. Nå du er ferdig, klikker du på Ferdig.

8. Etter signering-siden vises med alternativer for å sende dokumentet, laste ned en kopi, vise dokumentet på Behandle-siden eller signere et annet dokument

Etter signering

Denne Mega Sign-prosessen lar deg sende et dokument til hundrevis av personer samtidig. Hver enkelt underskriver signerer sin egen kopi av dokumentet, og disse enkeltavtalene returneres til deg. Denne prosessen kan brukes til å samle inn konfidensialitetserklæringer, personaldokumenter og tillatelser. Koblingen til Mega Sign finner du på hjemmesiden.

Mega Sign-mottakere kan angis ved å legge til e-postadressene i Til-feltet eller ved å laste opp CSV-fil som inneholder mottakerinformasjon. CSV-prosessen lar deg forhåndsutfylle data for hver enkelt underskriver, og gjør det dermed mulig å tilpasse feltinformasjonen for hver enkelt person. Du kan for eksempel tilpass meldingen i e-postmeldingene for Vennligst signer som sendes til hver enkelt underskriver.

Du finner tilleggsinformasjon om hvordan du bruker Mega Sign i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her.

Webskjemaer er lagrede dokumenter som kan signeres av alle som har tilgang til dem. De er ideelle til registreringsark, ansvarsfraskrivelser eller dokumenter mange personer må ha tilgang til og signere på nettet.

Webskjemaer kan genereres i to ulike formater, som JavaScript eller en nettadresse. JavaScript-alternativet inneholder koden som kreves for å bygge webskjemaet inn på nettstedet. Nettadressealternativet er en nettadresse som er lagret i Adobe Sign, som avsendere kan bruke til å få dokumentet signert. Koblingen til Opprett webskjemaer finner du på hjemmesiden.

Selv om webskjemaopplevelsen er den samme som en vanlig transaksjon i Adobe Sign, kan webskjemaer bare signeres av én underskriver og kontrasigneres av andre du velger. 

Mobilenheter

Signering er en av hovedfunksjonene i Adobe Sign. Alle kan signere via en e-postkobling i en nettleser på datamaskinen eller ved hjelp av mobilenheten. Hvis du har en Adobe Sign-konto, kan du også bruke Adobe Sign manager-appen for iOS eller Android. Du kan også starte signering fra Behandle-siden. Signering er også bygget inn i Fyll ut og signer-prosessen.

Du finner tilleggsinformasjon om signering av dokumenter ved hjelp av en app i Hjelp for Adobe Sign ved å klikke her

Adobe Sign støtter de nyeste nettleserne på smarttelefoner og nettbrett som kjører operativsystemet iOS eller Android.

Bruk det intuitive dashboardet i Adobe Sign Manager for å få tilgang til dokumentene dine fra din mobile enhet for sending og signering av avtaler. Det nye dashboardet fungerer også bedre med iOS 9 og iPad Pro. Den forbedrede sendeopplevelsen forenkler hvordan du sender dokumenter til signering. 

Last ned appen her.

Adobe Sign Manager for Android er lokalisert til 19 språk for å samsvare med Acrobat Mobile.

Last ned appen her.