E-postkomponenten for Adobe Sign for Salesforce er utformet for å fungere med Gmail for Business-kontoer med Chrome-nettleseren.

Oversikt

En Salesforce-administrator må først konfigurere komponenten på Salesforce-siden. Når dette er fullført, trenger sluttbrukeren bare å aktivere nettleserutvidelsen, godkjenne mot Salesforce og deretter klikke på en e-postmelding.

Komponenten for Adobe Sign for Salesforce lar en bruker klikke på en e-post i e-postklienten og opprette en liste over relaterte avtaler basert på e-postadressene som finnes i den valgte e-postmeldingen.

Brukere kan også sende nye avtaler, sende påminnelser eller til og med avbryte en avtale direkte fra e-postklienten.


Aktivere utvidelsen for Chrome-nettleseren

Salesforce-utvidelsen kan bare legges til Chrome-nettleseren, så funksjonaliteten er basert på bruk av Chrome.

 

1. Åpne Chrome-nettleseren, og gå til: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

 • Dette åpner siden for tillegg

 

2. Klikk på LEGG TIL I CHROME-knappen øverst til høyre i vinduet

 • Det vises et popup-vindu for å bekrefte tillegget
Click add to Chrome

 

3. Klikk på Legg til utvidelse

 • Popup-vinduet oppdateres til en bekreftelse på at tillegget er installert
Add Extension
Extension verification

4. Åpne din Gmail-brukerkonto i Chrome-nettleseren.

 • Til høyre på siden kan du se applikasjonspanelet. Øverst er en pil som lar deg skjule eller vise applikasjonspanelet

 

5. Klikk på Logg på Salesforce-knappen

 • Det vises et popup-vindu som ber deg om å godkjenne med Salesforce. 
Installed app

 

6.  Logg på med din Salesforce-legitimasjon.

 • Vinduet for godkjenning oppdateres for å kontrollere at du vil gi tilgang til Gmail for Salesforce.
Authentication

 

7.  Klikk på Fortsett

 • Panelet oppdateres og ber deg om å velge en Gmail-bruker å koble Salesforce til.
Give Access
8. Velg en bruker (vanligvis er den viste brukeren riktig)
 • Valg av Bruk en annen konto ber deg om å godkjenne mot den nye Gmail-kontoen før du kan fortsette
 • Gmail-brukeren du velger, er logisk knyttet til Salesforce-brukeren du tidligere godkjente som.
 • Popup-vinduet oppdateres til et nytt godkjenningsvindu som illustrerer tilgangen du gir til Salesforce.  
Pick a user

 

9. Klikk på Tillat

 • Panelet oppdateres til et bekreftelsespanel for å sikre at du vil koble Gmail-kontoen til Salesforce-kontoen.  
Grant access to Salesforce

10. Klikk på Koble til konto

 • Popup-vinduet oppdateres for å angi vellykket kobling av kontoene.
Link Account

 

11. Klikk på Gå til Salesforce, og popup-vinduet skjules og du kommer tilbake til Gmail-kontoen.

Verification of linked account

Salesforce-panel til venstre viser nå Send ny avtale-knappen og en liste med avtaler tilknyttet e-postmeldingen du velger. 


Behandle avtaler i applikasjonsvinduet

Når tillegget er aktivert, kan du klikke på en e-post og se gjennom avtalene som er knyttet til deltakerne i e-posttråden.

Merk:

Adobe Sign-komponenten inkluderer avtaler for alle identifiserte e-postadresser i e-postmeldingen. Dette omfatter alle parter som e-posten ble sendt direkte til som mottok en kopi.

Klikking på pilikonet øverst til høyre i vinduet, åpner tilleggspanelet og viser avtalene

Enabled App-rebranded

 

Øverst i panelet vises antall avtaler (som er relatert til ID-ene for e-postadressene som er knyttet til e-postmeldingen). for eksempel Avtaler (7)

Opptil fem avtaler vises som standard, og hvis flere er tilgjengelig, vises en Vis alle-kobling nederst i listen.  Klikk på Vis alle-koblingen aktiverer et rullevindu for å se gjennom den fullstendige listen over avtaler.

Listed pair-rebranded

Avtalelisten er sortert basert på avtalestatus. Sorteringsrekkefølge:

 • Før sending / utkast
 • Ute til signering / Ute til godkjenning / Venter på medsignatar / Godkjenning
 • Godkjent / Signert
 • Avbrutt / Avslått / Utløpt

Avtaler sorteres i inndelinger etter Dato sendt med den nyeste øverst.

Klikking på avtalenavnet åpner en ny fane i Salesforce og viser hele avtalen.


Tilgjengelige handlinger

Tilleggspanelet gjør mer enn å bare vise avtalene. Bruk av det menydrevne grensesnittet lar deg opprette nye avtaler og starte de vanligste oppgavene.

Send ny avtale-knappen er iøynefallende, men til høyre for avtalenavnet er en pil som åpner menylisten for flere handlinger.

Full Menu List-rebranded

Forsiktig!

Det er ingen "Er du sikker?" -meldinger. Handlinger som velges fra menylisten, utføres umiddelbart.

Bare menyelementer som kan utføres er tilgjengelig i menylisten. En avtale med utkaststatus vil for eksempel bare ha Rediger og Slett som alternativer.

Limited menu options-rebranded

Send ny avtale

Som forventet åpner Send ny avtale-knappen Salesforce i en ny fane, og starter en ny avtale.  Adressen til e-postavsenderen importeres automatisk til avtalemalen.

Konfigurer og send avtalen som vanlig.

Menyalternativ: Rediger

Klikking på Rediger-alternativet i menylisten, åpner en ny fane og åpner avtalen i Salesforce.

Menyalternativ: Slett

Slett-alternativet i menylisten fullfører to oppgaver:

 • Avbryter avtalen i Adobe Sign
 • Sletter avtaleoppføringen fra Salesforce

Menyalternativ: Signer

Signer-alternativet er bare tilgjengelig når det er din tur til å signere avtalen.

Klikking på Signer åpner avtalen for deg, slik at du kan se gjennom og signere.

Menyalternativ: Påminn

Klikking på Påminn i menylisten, sender umiddelbart en påminnelse til gjeldende signatar.

Menyalternativ: Avbryt

Avbryt-alternativet i menylisten avbryter transaksjonen i Adobe Sign og Salesforce.

I motsetning til Slett forblir Salesforce-oppføringen i Salesforce-avtalelisten med statusen Avbrutt

Menyalternativ: Vis

Vis-alternativet åpner et nytt vindu for å vise gjeldende status for avtalen.

 

Alle menydrevne alternativer som ikke flytter deg til et Salesforce-vindu, rapporterer fullføring av den utførte handlingen øverst i avtalelisten

Menu Success message-rebranded

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet