Metoder for kryptering av avtale

Når du sender en avtale, kan du sette alternativer på sendesiden for å bekrefte at underskriveren er riktig person, eller sikre det signerte, fullførte dokumentet med et passord.

Disse krypteringsmetodene legger til et sikkerhetsnivå som holder deg og underskrivers informasjon trygg.

Bekreft underskriveridentitet med passord

1. Select Password

Dette alternativet lar avsender sette et bestemt passord. Du kan deretter sende passordet til underskriver, (for eksempel utenfor Adobe Sign, ved hjelp av vanlig e-post eller via telefon) for å gi dem tilgang til og mulighet til å signere dokumentet.

Setting the Password

Merk:

Passord kan inneholde bokstaver og tall. Spesialtegn er ikke tillatt. Eksempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Merk:

Det er viktig å huske signeringspassordet du angir siden det ikke kan gjenopprettes eller tilbakestilles. Hvis brukeren mister eller glemmer passordet, er det ikke mulig å få tilgang til dokumentet eller transaksjonen. Hvis dokumentet ikke er tilgjengelig, må avsender avbryte transaksjonen og sende dokumentet på nytt.

Passordbeskytt det signerte dokumentet

Dette alternativet lar avsender sette et bestemt passord som brukes på det signerte PDF-dokumentet. Dette passordet er nødvendig for å åpne eller vise den signerte PDF-filen.

Hvis du merker av for alternativet Vis passord, vises innholdet i passordfeltet for å sikre at de to er riktig og det du vil bruke.

Hvis de to passordene ikke samsvarer, vises et feilikon i det andre passordfeltet.

Signed Document Password

Merk:

Passord kan inneholde bokstaver og tall. Spesialtegn er ikke tillatt. Eksempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \  ; '  ,  . / { } |  : " < >?

Merk:

Det er viktig å huske at det angitte passordet for den signerte PDF-filen bygges inn i PDF-filen og at det ikke kan gjenopprettes eller tilbakestilles.

Hvis brukeren mister eller glemmer passordet for den signerte PDF-filen, er det ikke mulig å åpne PDF-filen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet