Sekvensielle arbeidsflyter for signering

Underskrivere mottar og signerer dokumentet i rekkefølgen e-postadressene er angitt i Til-feltet. Når den siste underskriveren fullfører signeringsprosessen, mottar alle parter en e-post for signert og utfylt med den signerte PDF-filen vedlagt.

Sequential order

Parallelle arbeidsflyter for signering

Klikk Vilkårlig rekkefølge for å starte en parallell arbeidsflyt.

Alle mottakere mottar dokumentet samtidig og kan signere i vilkårlig rekkefølge. Når den siste underskriveren har fullført signeringsprosessen, mottar alle parter en e-post for signert og utfylt med den signerte PDF-filen vedlagt.

Obs! Det er ikke mulig å sende en fakstransaksjon når Vilkårlig rekkefølge er valgt.

Merk:

Arbeidsflyten for parallell signering er bare tilgjengelig med Premium-kontoer for Document Cloud Enterprise Premium-kontoer

parallel

Kontoinnstillinger for signeringsrekkefølge

Kontoadministrator kan angi standard signeringsrekkefølge eller fjerne dette alternativet for avsender.

Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger> Sigeringsrekkefølge

Signing Order UI

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet