Adobe Sign for Salesforce: Arbeide med avtaler samlet

Du kan opprette avtale oppføringer samlet ved hjelp av kategorien Avtaler samlet. Du kan velge hvilken avtalemal som skal brukes, og deretter angi en spørring for å begrense oppføringene for hovedobjektet. Når du klikker på Opprett avtaler, blir det oppretter én avtaleoppføring for hver av spørringsoppføringene basert på avtalemalen du angir.

Opprette avtaler samler

Slik oppretter du avtaler samlet:

1. Velg Adobe Sign fra Appstarter øverst til venstre i vinduet.

2. Klikk på kategorien Avtaler samlet. Hvis fanen ikke vises, bruker du rullegardinlisten til høyre.

Siden Opprett avtaler samlet vises.

3. Fra rullegardinmenyen Velg avtalemal, velger du avtalemalen som skal brukes til å opprette de samlede avtalene. Hovedobjekttypen fylles ut basert på malen som er valgt.

 

4. I boksen Angi spørring for oppføringer angir du en spørring for å begrense listen over oppføringer som skal brukes til å opprette en avtaleoppføring. Følgende er eksempler på spørringer:

Velg alle muligheter

○ SELECT Id from Opportunity

Velg alle kundeemner som kom fra telefonsamtaler fra selskapet Acme:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Velg alle kontakter under kontoen av typen kundeemner som er opprettet siden i går og som ikke har valgt bort å motta e-postmeldinger.

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Velg alle kundeemner fra en 2014 Dreamforce-kampanje

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. Klikk på Opprett avtaler. Det vises en melding om samlingen som er sendt.

Når de er opprettet og sendt, kan du vise avtalene i avtaleobjektlistevisningen

  • Klikk på Avtaler-fanen.
  • Klikk på nedpilen (▼) og velg ALLE fra menyen
Velg Alle på Avtaler-fanen

Alle avtaler vises.

Kolonneoverskriftene kan brukes til å sortere avtalene etter Avtalenavn eller Status

Alle avtaler oppført

Sende, oppdatere og administrere avtaler samlet

I Avtale-objektlisten kan du nå velge å utføre samlede handlinger (200 samtidig på en avtaleoppføring). Handlingene omfatter:

  • Endre eier
  • Avbryt avtale
  • Slett avtale
  • Send avtale
  • Send påminnelse
  • Oppdater avtale

 

Hvis du bruker v18 eller eldre av Adobe Sign for Salesforce-pakken, er første trinn i massebehandlingen av avtaler å vise knappealternativene ovenfor.  (Versjon 19 har disse alternativene konfigurert som standard)

Slik gjør du dette:

  1. Gå til Oppsett > Bygg > Opprett > Objekter.
  2. Klikk på etiketten for Agreement-objektet
Gå til objekter i SFDC

 

   3. Klikk på Søk i oppsett-koblingen øverst på siden for å gå til denne delen

 

   4. Klikk på Rediger-koblingen for Avtalelistevisning

Panelet Søk i oppsett

 

   5. Velg samleoppdateringsknappene du vil legge til i Avtaler-listen, og legg dem til i Valgte knapper-delen

   6. Klikk Lagre

Listevisningen Avtaler

 

Hvis du vil redigere flere avtaler:

   1. Klikk på Avtaler-fanen for å åpne avtalelisten.

   2. Klikk på nedpilen (▼) og velg ALLE fra menyen

Velg Alle på Avtaler-fanen.

   3. Velg avtalene du vil behandle.  

○ Hvis du merker av i boksen øverst ved siden av Avtalenavn, merkes alle postene i gjeldende visning.

   4. Klikk på handlingen du vil utføre

Merk:

Enkelte handlinger vil ikke være tillatt Du kan for eksempel ikke avbryte en avtale som allerede er signert. Du kan ikke sende en avtale som allerede er sendt. Hvis du prøver å utføre disse handlingene, vil det vises en feil på siden for avtaleoppføringen

Menyer med alternativ for masseendring

Når du har klikket på handlingslenken, oppdateres siden til et sammendrag av handlingen og de inkluderte avtalene.

  5. Klikk på Send for å utføre handlingen.

Bekreftelsesside

Når du har klikket på knappen, kan det hende du blir bedt om å bekrefte at du virkelig vil utføre denne handlingen.  Klikk på OK hvis du vil utføre den.

 

En melding vises etter handlingen for å bekrefte at handlingen behandles.

Suksessmelding.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet