Adobe Sign for Salesforce: Aktivere Chatter eller Salesforce-mobilapp

Konfigurere Adobe Sign til å sende avtaler ved hjelp av Chatter eller Salesforce-mobilappen.

Fra feedene Hjemmeside, Salgsmulighet, Konto eller Kontakt kan, du sende avtaler til signering gjennom Adobe Sign-publiseringshandlingen. Den samme Adobe Sign-handlingen brukes i Chatter og Salesforce-mobilappen eller den mobile nettleseren. 

Adobe Sign for Chatter

Adobe Sign for Salesforce er Chatter-aktivert! Få Chatter-oppdateringer i sanntid når:

 • avtaler sendes, vises, signeres, avslås, avbrytes eller ikke leveres
 • avtaler utløper eller påminnelser sendes
 • du mottar en avtale du må signere

Følg Chatter-oppdateringer på Avtale, Konto, Kontakt eller Salgsmulighet. Samarbeid på tvers av organisasjonen for å inngå flere avtaler.

Du kan også sende avtaler direkte fra Chatter-publiseringshandlinger

Når du har installert Adobe Sign for Salesforce-applikasjonen, kan du konfigurere hvilke Chatter-oppdateringer du vil at brukerne skal se.

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

○ Velg Chatter-innstillinger for Adobe Sign

○ Klikk på Administrer

○ Klikk på Ny

○ Konfigurer innstillingene du er interessert i (se en liste over innstillinger nedenfor i Egendefinerte innstillinger for Chatter)

Du bør definere bare ett sett med Chatter-innstillinger for organisasjonen, og du kan gi innstillingene et navn. 

 

2. Aktiver Salesforce slik at underskrivere i organisasjonen kan motta personlige Chatter-meldinger når de har et dokument å signere. Du må opprette et nytt eksternt nettsted slik:

a. Gå til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Innstillinger for eksternt nettsted.

b. Klikk på Nytt eksternt nettsted

c. Angi et unikt alfanumerisk navn på eksternt nettsted.

► Det må starte med en bokstav

► Det kan inneholde understrekinger, men ikke slutte med en understreking

► Det kan ikke inneholde to understrekinger etter hverandre

► Det kan inneholde mellomrom

d. Angi en nettadresse for eksternt nettsted ved å kopiere den første delen av nettadressen for nettsiden (for eksempel https://abcvertsnavn.salesforce.com) med Salesforce-organisasjonsdomenet. Denne nettadressen kan variere på tvers av mange forskjellige organisasjoner, så pass på å angi den som er spesifikk for din organisasjon. 

e. Klikk på Lagre-knappen.

 

3. Kontroller at Chatter-feeder er aktivert for avtaleposten ved å gjøre følgende:

a. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Chatter > Feedsporing.

b. Velg Avtale fra listen over objekter til venstre.

c. Merk av for Aktiver feedsporing.

c. Klikk på Lagre-knappen.

Chatter skal nå være aktivert, slik at brukere begynner å motta Chatter-oppdateringer for å spore statusen for avtalene.

Fra feedene Hjemmeside, Salgsmulighet, Konto eller Kontakt, kan du sende avtaler til signering gjennom Adobe Sign-publiseringshandlingen. Den samme Adobe Sign-handlingen brukes i Salesforce-mobilappen eller den mobile nettleseropplevelsen. Siden sending fra Chatter bruker samme Adobe Sign-handling som Salesforce, kan du referere til instruksjonene for oppsett av Salesforce i det neste avsnittet for å konfigurere Adobe Sign-handlingen i Chatter-feeden, som vist her.

Sende fra Chatter

Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger

Adobe Sign Chatter-innstillinger avgjør hvor Chatter-oppdateringer skal legges opp og også hvilke hendelser som vil føre til et Chatter-innlegg. Du kan definere bare ett sett med Chatter-innstillinger for organisasjonen, og du kan gi innstillingene et navn. 

 • Aktiver Chatter-oppdateringer for Adobe Sign – Aktiver denne innstillingen for å aktivere Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler.
 • Publiser i kontopost: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den tilknyttede kontoposten.
 • Publiser i avtalepost: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i avtaleposten.
 • Publiser i kontraktpost: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den relaterte kontraktposten.
 • Publiser i salgsmulighetspost: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den relaterte salgsmulighetsposten.
 • Publiser når avtale avbrytes: Publiser Chatter-oppdatering når avtale avbrytes.
 • Publiser når avtale avvises: Publiser Chatter-oppdatering når avtale avvises.
 • Publiser når avtale utløper: Publiser Chatter-oppdatering når avtale utløper.
 • Publiser når avtale sendes – Publiser Chatter-oppdatering når avtale sendes.
 • Publiser når avtale signeres eller godkjennes – Publiser Chatter-oppdatering når avtale signeres eller godkjennes.
 • Publiser når avtale vises – Publiser Chatter-oppdatering når avtale vises.
 • Publiser når e-postadresse for mottaker kommer i retur: Publiser Chatter-oppdatering når e-postadresse for mottaker kommer i retur og ikke leveres.
 • Publiser når påminnelser sendes: Publiser Chatter-oppdatering når påminnelser sendes.
 • Send varsler til Signer avtaler – Publiser privat Chatter-oppdatering når en avtale krever signatarens underskrift.

Adobe Sign for Salesforce Mobile

Før du kan sende avtaler med Salesforce, må du legge til Adobe Sign som en publiseringshandling i de globale publiseringsoppsettene og oppsettet for objektene (for eksempel Salgsemner, Kontoer, Kontakter, Salgsmuligheter).

Legge til Adobe Sign-publiseringshandlingen på hjemmesiden på Salesforce- og Chatter-feeden:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Globale handlinger > Publisereroppsett
 2. Klikk på Rediger-handlingen for globalt oppsett
 3. Velg Hurtighandlinger
 4. Dra Adobe Sign-handlingen til Hurtighandlinger i Salesforce Classic Publisher-delen av oppsettet
 5. Velg Mobile og Lightning-handlinger
 6. Dra Adobe Sign-handlingen til Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger-delen av oppsettet
 7. Klikk på Lagre.

Gjør følgende for å legge til Adobe Sign-publiseringshandlingen for objektene Salgsmulighet, Konto eller Kontakt:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling > {Objekt} > Sideoppsett
  1.    Der {Object} er Kontoer, Kontakter eller Salgsmuligheter
 2. Klikk på Rediger-handlingen for {Object}-oppsett.
 3. Velg Hurtighandling
 4. Dra Adobe Sign-handlingen til Hurtighandlinger i Salesforce Classic Publisher-delen av oppsettet
 5. Velg Mobile- og Lightning-handlinger
 6. Dra Adobe Sign-handlingen til Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger-delen av oppsettet
 7. Klikk på Lagre

Bruke avtalemaler med sendehandling for publisering

Du kan bruke avtalemalene med publiseringshandlingen for Adobe Sign Manager, som gir kraftige ende-til-ende-arbeidsflyter fra Salesforce-mobilappen og nettleseropplevelsen.

 • I en avtalemal, på Regler-fanen, kan du angi om en avtalemal skal være tilgjengelig ved sending fra Chatter, ved å merke av for Aktiver som en publiseringshandling.
Aktiver Chatter-publikasjoner

 • Hvis aktivert, vil avtalemalen være tilgjengelig ved sending fra publiseringshandlingen for Adobe Sign Manager fra det angitte hovedobjektet (for eksempel Salgsemne, Konto, Kontakt, Salgsmulighet, Kontrakt). Hvis du har flere enn én avtalemal aktivert for dette objektet, vil det være en rullegardinmeny som viser avsendere alternativet for å velge en mal. 

 • Hvis hovedobjektet er tomt i avtalemalen, men du gjør det tilgjengelig for publiseringshandlinger, vil det føre til at den vises når avsenderne bruker Adobe Sign-handlingene for Chatter-feed på hjemmesiden eller hovedsettet med handlinger fra Salesforce-hjemmesiden.
 • Hvis du aktiverer Send automatisk for avtalemalen, vil Adobe Sign sende avtalen umiddelbart når du trykker på Send-knappen. 

Bruke sendehandling for Adobe Sign fra Salesforce

Hvis du har aktivert Adobe Sign-publiseringshandlingen, har du tilgang til denne fra hjemmesiden eller det aktiverte objektet (for eksempel Salgsmulighet) direkte fra Salesforce-mobilapper for iOS eller Android. Klikk på ellipseikonet (...) fra Salesforce, og klikk deretter på Adobe Sign Manager-ikonet for å vise den nye avtaleposten. 

Klikk på Adobe e-Sign Manager-handlingen for å vise en ny avtaleoppføring. 

Hvis det er konfigurert en avtalemal, vil den nye posten forhåndsutfylles med informasjon fra avtalemalen. 

Fra Salesforce kan du også få personlige signaturer ved å klikke på Vertssignering-knappen i avtaleposten. Når du gjør dette, kan du levere enheten til signataren for utfylling og signering av dokumentet. Alle Chatter-oppdateringene som er knyttet til avtaleprosessen kan i tillegg spores i Salesforce. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din