Adobe Sign for Salesforce: Gi tilgang til flere brukere/profiler

Under installeringen av Adobe Sign for Salesforce kan det hende at du ikke installerte for alle brukere, og i stedet installerte bare for administratorer eller spesifikke profiler. I så fall må du utvide tilgangen til flere Salesforce-brukere etter installeringen.

Gi tilgang til brukere

Adobe Sign for Salesforce-pakken kommer med fire nye tillatelsessett som kan gi brukerne alle objekt- og felttillatelsene de trenger for å bruke systemet.

Tillatelsessettene finnes her: Oppsett > Administrasjon > Brukere > Tillatelsessett

De fire alternativene, i rekkefølge etter rettigheter i systemet, er:

 • Adobe Sign-bruker – Minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-fellesskapsbruker – Minimumstillatelsene som kreves for en fellesskapsbruker av Adobe Sign for Salesforce.
  • Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-administrator – Minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrasjonsbruker – Alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.

Slik gir du en bruker et tillatelsessett:

 • Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere
 • Klikk på Navn-lenken for brukeren du vil gi tilgang til

 

Siden Sett opp brukere åpnes.

 • Hold musepekeren over lenken Tillatelsessettildelinger og klikk på knappen Rediger tildelinger

 • Velg tillatelsessettet du vil gi brukeren
 • Klikk på Legg til for å flytte alternativet fra Tilgjengelig-siden til Aktivert-siden
 • Klikk på Lagre

Tillegg: Adobe Sign-objekter og -faner

Adobe Sign-faner

Adobe Sign-faner

Avtaler

Datatilordninger

Gruppetilordninger

Avtalemaler

Adobe Sign Manager

Behandle avtaler

Gruppeavtaler

Adobe Sign-administrator

Flettetilordninger

Avtaletyper    

Adobe Sign-objekter

Adobe Sign-objekter

Legg til filvedlegg

Filtilordninger

Tilordne data i avtalefelter

Legg til skjemafeltmaler

Skjemafeltimporter

Flettetilordninger

Legg til mottakere

Underordnet skjemafelttilordning

Mutexer

Avtaler

Oppføring av underordnet skjemafelttilordning

Objekttilordninger

Avtalehendelser

Skjemafelttilordninger

Mottakere

Avtalemaler

Oppføringer av skjemafelttilordning

Signert avtale

Datatilordninger

Gruppetilordninger

Utløsere

Felttilordninger

Bibliotekmaler

Brukersynkroniseringsresultater

Avtaletype    

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?