Adobe Sign for Salesforce: Behandle gruppetilordninger

Konfigurer Salesforce til å synkronisere med Adobe Sign og konfigurer Adobe-grupper til å samsvare med Salesforce-profiler.

Behandle gruppetilordninger

Adobe Sign for Salesforce støtter muligheten til enkelt å synkronisere brukere i spesifikke Salesforce-profiler til Adobe Sign-grupper. Grupper brukes ofte av selskaper for å gruppere brukere i Adobe Sign-kontoen i forskjellige områder (for eksempel Salg i USA, Salg i Europa, Salg i Asia). Ved å ha forskjellige grupper, kan du opprette ulike innstillinger i Adobe Sign eller generere rapporter for hver enkelt gruppe. Hvis du ikke har flere grupper, vil alle brukerne tilhøre standardgruppen.

I Salesforce kan du konfigurere tilordninger mellom Salesforce-profiler og grupper ved å bruke Gruppetilordninger-siden. Du kan også opprette nye grupper direkte i Salesforce.

Flytte brukere til forskjellige Adobe Sign-grupper

Du kan tilordne flere Salesforce-profiler til én enkelt Adobe Sign-gruppe. Gjør følgende for å konfigurere gruppetilordninger og flytte brukere til sine respektive grupper:

  1. Opprett én eller flere tilordninger mellom en Salesforce-profil og en Adobe Sign-gruppe.
  2. Aktiver Synkroniser utvalg-alternativet for tilordningsrader som du vil synkronisere.

    3. Klikk på Lagre-knappen for å lagre tilordningene. Du kan også klikke på Avbryt for å forkaste endringene.

    4. Hvis du vil flytte brukere til sine respektive grupper, klikker du på Synkroniser brukere-knappen.

        Det vises først en forhåndsvisning av brukere som flyttes før du bekrefter synkroniseringen.

    5. Etter synkroniseringen vises en bekreftelse for hvilke brukere som ble flyttet.

Merk:

Salesforce-brukere i disse profilene, som ikke er Adobe Sign-brukere, påvirkes ikke av denne synkroniseringen. Alle nye brukere som ble opprettet ved bruk av Adobe Sign for Salesforce, vil også opprettes automatisk i riktig gruppetilordning basert på de lagrede tilordningene det er merket av for Synkroniser utvalg.

Synkronisere brukere automatisk når Salesforce-profilen endres

Det finnes en valgfri innstilling som du kan aktivere for å automatisk synkronisere brukere når Salesforce-profilen er endret fra en profil til en annen profil. Dette vil aktivere funksjonen som flytter brukerne automatisk når profilen deres endres. (for eksempel fra Markedsføring-profil til Salg-profil) Synkroniseringen flytter brukeren til riktig Adobe Sign-gruppe basert på tilordningene som er lagret på Gruppetilordninger-siden

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
  2. Klikk på Administrer-handlingen for Adobe Sign-innstillinger.
  3. Øverst på Adobe Sign-innstillinger siden klikker du på Rediger-knappen.
  4. Finn og aktiver alternativet Synkroniser gruppetilordninger automatisk, og klikk deretter på Lagre.

Synkroniser bruker manuelt

hvis du ikke har alternativet Synkroniser gruppetilordninger automatisk aktivert og du vil synkronisere manuelt en brukers gruppe fra Bruker-oppføringen, kan du legge til en kobling på Bruker-sideoppsettet som lar deg manuelt fremtvinge synkroniseringen for å flytte én enkelt bruker til riktig Adobe Sign-gruppe basert på tilordningene som er lagret og valgt på Gruppetilordninger-siden.

Gjør følgende for å legge til denne synkroniseringskoblingen på Bruker-sideoppsettet:

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

2. Klikk på Bruker-lenken i listen over objekter til venstre i vinduet.

3. Velg Brukersideoppsett fra den venstre listen

4. Klikk på Brukeroppsett-lenken under Navn på sideoppsett

5. Med Egendefinerte koblinger uthevet drar du objektet Synkroniser Document Cloud-bruker fra toppen av siden til Egendefinerte koblinger-inndelingen på siden.

6. Klikk på Lagre-knappen øverst på siden.

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?