Adobe Sign for Salesforce: Konfigurasjoner for sideoppsett

Sammendrag for de tre sideoppsettene som støttes av Adobe Sign for Salesforce, og hvordan du konfigurerer dem.

Oversikt

Adobe Sign for Salesforce har tre sidestiler for å opprette, redigere og vise avtaler. Standard er Lightning-oppsettet, og dette er oppsettet som anbefales. Nedenfor finner du informasjon om forskjellene mellom oppsettene og instruksjoner for hvordan du veksler mellom sideoppsett.

Sidestilen Grunnleggende avtale – Denne siden bruker standard sideoppsett for Salesforce.com for å vise og redigere avtalen. Sending av en ny avtale krever noen flere klikk der du oppretter en avtale, lagrer den og legger ved filer i et eget skjermbilde. Denne siden lar deg tilpasse sideoppsettet (legge til og fjerne egendefinerte felt og alternativer). Grunnleggende-siden gir imidlertid ikke tilgang til mange av funksjonene som er inkludert i de nyeste oppdateringene.

 • Grunnleggende-sidestilen bruker bare "vedlegg"-objekter. "Fil"-objekter må bruke Lightning-stilen.

Sidestilen Avansert avtale – Denne siden lar deg opprette en Adobe Sign-avtale på én enkelt side der du kan angi mottakere, navn på avtalen, velge alternativer, legge ved filer og sende. Denne siden gir deg også mer fleksibilitet for å angi antall og type mottakere for hver avtale. Utvikling for denne sidestilen ble avsluttet i versjon 17, og funksjoner i påfølgende versjoner er kanskje ikke tilgjengelige for brukere når denne siden er valgt.

 • Avansert-sidestilen bruker bare "vedlegg"-objekter. "Fil"-objekter må bruke Lightning-stilen.

Sidestilen Lightning (standard) – Denne siden er gjeldende standard, og dett er oppsettet som fremtidig utvikling vil være fokusert på.  De fleste nye funksjonene (versjon 18+) krever Lightning-oppsettet, inkludert muligheten til å legge til signeringsgrupper, endre sendte avtaler og arbeidsflyter for hybridsending. De to gjeldende begrensningene for dette sideoppsettet er:

 • Lightning støtter ikke feltsett
 • Lightning tillater bare opplastede filer på ~700 kB (kontra tillatelse til 1,7 MB for Avansert avtale)

Hvis du vil bruke feltsett eller opplastede filer på mer enn 700 kB, må du bruke oppsettet Avansert avtale. Hvis ikke, anbefales det at du bruker Lightning-siden for nye distribusjoner.

Grunnleggende-siden

Hvis du vil bruke sidestilen Grunnleggende avtale i stedet for sidestilen Avansert avtale, må du tilbakestille sideoppsettet og avtaleknappene som beskrevet i følgende avsnitt:

 • Definere Grunnleggende avtale-knappene
 • Definere Grunnleggende avtale-knappene slik at de fungerer for ditt sideoppsett

Det er også instruksjoner for:

 • Legge til og aktivere underskriverfelt på sideoppsettet 
 • Sende en avtale ved hjelp av Grunnleggende-siden
 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

 2. Klikk på Avtale-etiketten.

 3. Klikk på alternativet Sideoppsett på venstre side.

 4. Klikk på Tildeling av sideoppsett.

 5. Klikk på Rediger tildeling.

 6. Klikk på overskriften det det står Sideoppsett for å velge alle profiler.

 7. Velg Avtaleoppsett Enterprise / ubegrenset fra rullegardinlisten.

 8. Klikk på Lagre.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

 2. Klikk på Avtale-etiketten.

 3. Klikk på alternativet Knapper, lenker og handlinger på venstre side.

 4. Klikk på handlingsmenyen for Ny-knappen, og velg Rediger.

 5. Aktiver alternativet Standardside.

 6. Klikk på Lagre.

 7. Klikk på handlingsmenyen for Rediger-knappen, og velg Rediger (som du gjorde ovenfor).

 8. Aktiver alternativet Standardside.

 9. Klikk på Lagre.

 10. Klikk på handlingsmenyen for Vis-knappen, og velg Rediger (som du gjorde ovenfor).

 11. Aktiver Visualforce-side, velg EchoSignAgreement fra rullegardinlisten.

 12. Klikk på Lagre.

 13. Kontroller at knappene Ny, Rediger og Vis vises som Overstyrt.

Legg til felt som Kunde, Salgsoperasjoner, Regnskap og så videre, i Adobe Sign-avtaleobjektet, og bruk dem for å angi underskrivere i stedet for standardfeltene Mottaker og Flere mottakere. Når du oppretter disse feltene, må du passe på å registrere API-navnene.

Når du har lagt til de nødvendige egendefinerte feltene på avtalesiden, oppdaterer du innstillingen Overstyr feltliste for mottaker med listen over feltenes API-navn i rekkefølgen de skal varsles om signering.

 1. Opprette egendefinerte felt på Avtale-objektet

 2. Hente API-navnene for feltene

 3. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

 4. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger

 5. Klikk på Behandle.

 6. Klikk på Ny eller Rediger (avhengig av om innstillingene er redigert tidligere).

 7. Finn alternativet Overstyr feltliste for mottaker

 8. Rediger denne innstillingen slik at den inneholder en liste over kommadelte API-feltnavn fra avtaleoppføringen. Feltnavnene må være i rekkefølge og representere feltene mottakerne skal leses fra. (for eksempel My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)

 9. Klikk på Lagre.

  Når overstyring er aktivert, vil Adobe Sign nå erstatte feltene i rekkefølgen du har angitt for dem, for standard signaturrekkefølge 

Sending fra Grunnleggende-siden er nesten helt lik andre sendeprosesser i Adobe Sign.  Antall funksjoner er noe redusert, men fremgangsmåten er lik med én merkbar forskjell: du må lagre avtalen og deretter legge dokumentet ved i et ekstra trinn.

 1. Angi mottakerne

 2. Gi navn til avtalen

 3. Skriv inn en melding

 4. Velg signaturtype, språk og andre relevante alternativer for sending.

 5. Klikk på Lagre.

  Grunnleggende konfigurasjonsside

 6. Siden oppdateres og viser den konfigurerte avtalen med knappen for å laste opp filer fra systemet eller Salesforce.

  Legge ved dokument(er)

  Grunnleggende side Legg ved dokument

 7. Klikk på Send til signering.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

  Trinntekst
 2. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger

 3. Klikk på Behandle.

 4. Klikk på Ny eller Rediger (avhengig av om innstillingene er redigert tidligere).

 5. Finn alternativet Lagringstype for avtaledokument

  • Skriv inn vedlegg
  • Klikk på Lagre.

Avansert-siden

Hvis du vil bytte til sidestilen Avansert avtale, må du tilbakestille sideoppsettet og avtaleknappene som beskrevet i følgende avsnitt:

 • Definere Grunnleggende avtale-knappene
 • Definere Grunnleggende avtale-knappene slik at de fungerer for ditt sideoppsett
 • Legge til feltsett på Avtale-siden
Merk:

Avansert avtale-siden er bare tilgjengelig for kunder som har versjon 10 eller nyere av Adobe Sign for Salesforce-pakken.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

 2. Klikk på Avtale-koblingen.

 3. Klikk på alternativet Sideoppsett på venstre side.

 4. Klikk på Tildeling av sideoppsett.

 5. Klikk på Rediger tildeling.

 6. Klikk på overskriften det det står Sideoppsett for å velge alle profiler.

 7. Velg Avtaleoppsett Professional fra rullegardinlisten.

 8. Klikk på Lagre.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.

 2. Klikk på Avtale-etiketten.

 3. Klikk på alternativet Knapper, lenker og handlinger på venstre side.

 4. Klikk på handlingsmenyen for Ny-knappen, og velg Rediger.

 5. Aktiver Visualforce-side EchoSign Agreement Advanced (Avansert avtale for EchoSign).

 6. Klikk på Lagre.

 7. Klikk på handlingsmenyen for Rediger-knappen, og velg Rediger (som du gjorde ovenfor).

 8. Aktiver Visualforce-side EchoSign Agreement Advanced (Avansert avtale for EchoSign).

 9. Klikk på Lagre.

 10. Klikk på handlingsmenyen for Vis-knappen, og velg Rediger.

 11. Aktiver Visualforce-side EchoSign Agreement Advanced (Avansert avtale for EchoSign).

 12. Klikk på Lagre.

 13. Kontroller at knappene Ny, Rediger og Vis vises som Overstyrt.

Ved hjelp av feltsett kan du legge til felt som du vil vise og redigere når du viser avtalesiden. Du kan bruke det innebygde feltsettet for Adobe Sign for Salesforce og deretter legge til ett eller flere felt fra avtaleobjektet, som skal vises på avtalesiden.

Adobe Sign for Salesforce har allerede et innebygd feltsett som du kan bruke. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilpasse det:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.

 2. Klikk på etiketten Avtale.

 3. Klikk på alternativet Feltsett på venstre side.

 4. Klikk på handlingsmenyen for objektet Tilleggsfelt, og velg Rediger.

 5. Velg feltet du vil legge til, og dra det inn i rektangelet I feltsettet. Legg merke til at Adobe Sign bare støtter felt fra Avtale-objektet og ikke fra annen objectsStep-tekst

 6. Klikk på Lagre.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

  Trinntekst
 2. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger

 3. Klikk på Behandle.

 4. Klikk på Ny eller Rediger (avhengig av om innstillingene er redigert tidligere).

 5. Finn alternativet Lagringstype for avtaledokument

  • Skriv inn vedlegg
  • Klikk på Lagre.

Lightning-siden

Hvis du vil bytte til sidestilen Lightning, må du tilbakestille sideoppsettet og avtaleknappene som beskrevet i følgende avsnitt:

 • Definere Grunnleggende avtale-knappene
 • Definere Grunnleggende avtale-knappene slik at de fungerer for ditt sideoppsett
Merk:

Lightning-siden er bare tilgjengelig for kunder som har versjon 18 eller nyere av Adobe Sign for Salesforce-pakken.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

 2. Klikk på Avtale-etiketten.

 3. Klikk på alternativet Sideoppsett på venstre side.

 4. Klikk på Tildeling av sideoppsett.

 5. Klikk på Rediger tildeling.

 6. Klikk på overskriften det det står Sideoppsett for å velge alle profiler.

 7. Velg Avtaleoppsett Professional fra rullegardinlisten.

 8. Klikk på Lagre.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

 2. Klikk på Avtale-etiketten.

 3. Klikk på alternativet Knapper, lenker og handlinger på venstre side.

 4. Klikk på handlingsmenyen for Ny-knappen, og velg Rediger.

 5. Aktiver Visualforce-side, og velg Redigeringsprogram for avtale fra rullegardinlisten.

 6. Klikk på Lagre.

 7. Klikk på handlingsmenyen for Rediger-knappen, og velg Rediger (som du gjorde ovenfor).

 8. Aktiver Visualforce-side, og velg Redigeringsprogram for avtale fra rullegardinlisten.

 9. Klikk på Lagre.

 10. Klikk på handlingsmenyen for Vis-knappen, og velg Rediger (som du gjorde ovenfor).

  Klikk på Rediger-handlingen ved siden av Vis.

 11. Aktiver Visualforce-side, og velg Redigeringsprogram for avtale fra rullegardinlisten.

 12. Klikk på Lagre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din