Avtalestatus er ikke oppdatert i Salesforce

Problem

Avtalestatusen er ikke oppdatert til Signert i Salesforce, når en avtale har blitt signert. Statusen kan for eksempel være Utkast i stedet for Signert.

Manglende samsvar som dette kan oppstå når brukeren for automatisk statusoppdatering ikke har blitt korrekt konfigurert. Brukeren av den automatiske statusoppdateringen konfigureres ved å legge til gyldig brukerinformasjon for Salesforce. En vanlig grunn til at brukeren av den automatiske statusoppdateringen (ASUU) feilkonfigurereres er når administratorpassordet i Salesforce utløper og ASUU ikke oppdateres med det nye passordet.

Når Adobe Sign prøver å oppdatere statusen til en avtalelogg, og mislykkes, vil API/integrasjonsnøkkel-brukeren (v 15 og eldre) eller godkjenningsbrukeren (v 16 og nyere) varsles via e-post.

Løsning

  1. Gå til Admin-fanen i Adobe Sign (tidligere admin-fane i EchoSign).

  2. Gå til fanen for kontooppsett

  3. Klikk på koblingen «Oppdater brukernavn eller passord i Salesforce for å aktivere automatiske statusoppdateringer».

  4. Angi gyldig brukerinformasjon for Salesforce administrator.

  5. En grønn vellykket-melding indikerer at den er riktig oppsatt.

Eksisterende avtaler med feil status

Når ASUU har blitt angitt må eksisterende avtaler med feil status oppdateres manuelt.

  1. Gå til Avtaler-fanen.

  2. Opprett en ny visning som lister alle avtaler som ikke har statusen Signert.

  3. I denne visningen kan du velge alle avtaler og klikke på Oppdater.

Hvis du bruker Adobe Sign-versjon 14 eller eldre for Salesforce-programmet

Du kan avgjøre hvilken versjon av programmet du har installert ved å gå til Oppsett > Installerte pakker.

Versjon 14 eller eldre har ikke en parti-funksjon. Vi anbefaler at du oppdaterer til gjeldende versjon av programmet fra Salesforce AppExchange.

Hvis du ikke kan oppdatere, må du bruke Data Loader til å eksportere avtalene som har feil status, oppdatere .csv-en og oppdatere statuskolonnen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din