Tom avtaleside | Visning, oppretting av Salesforce-avtale

Problemet kan oppstå når et egendefinert sidepanel som bruker jQuery er installert på hjemmesiden.  Du kan finne ut om et egendefinert sidepanel forårsaker dette problemet ved å tilføye

&showheadersidebar=false til avtale-URL-en

og laste siden på nytt. Hvis avtalesiden vises, var det et egendefinert sidepanel som forårsaket problemet.

I noen tilfeller kan en nettleserutvidelse forårsake problemet. Hvis det å legge til &showheadersidebar=false ikke gjør forskjell, kan du prøve å laste avtalen på nytt med deaktiverte nettleserutvidelser.

Finne og fjerne den problematiske sidepanel-komponenten

  1. I Salesforce går du til Oppsett > Egendefiner > Hjem > Layout for hjemmeside.

  2. Klikk på Sidelayout og endre sidelayouten basert på profilen din.

  3. Deaktiver alle egendefinerte sidepanelkomponenter og lagre endringene.

  4. Prøv å opprette eller vise en avtale og se om det virker.  

    Hvis avtalen ikke vises, kan du forsøke å innskrenke hvilke sidepanelkomponenter som har problemet.

  5. Reaktiver én komponent om gangen og test hver komponent for å se om du fremdeles kan se avtalesiden. Hvis avtalesiden blir tom, er det sannsynlig at den siste komponenten du aktiverte er synderen.

Når den problematiske sidepanelkomponenten er funnet, må du oppdatere den så den ikke bruker jQuery lenger. Du finner mer informasjon ved å følge disse lenkene:

Utgivelsesmerknad for Salesforce-summerer 14

Slutt på midlertidige løsninger for sidepanelet JavaScript

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?