Opprette og behandle grupper

Adobe Sign-kontoer på Business- og Enterprise-nivå har tilgang til Gruppe-funksjonen. Med grupper kan du ha separate delsett av brukere som har tilgang til ulike bibliotekdokumenter, samt ulike innstillinger (som logoer og kopiparter).

Når du legger til brukere i kontoen, plasseres de automatisk i standardgruppen. Denne gruppen er hovedgruppen for kontoen, og alle innstillinger du har angitt på kontofanen, gjelder for denne gruppen.

Se videoen

Merk:

Bare kontoadministratoren kan opprette grupper.


Opprette en gruppe

 1. Du kan legge til en gruppe i kontoen ved å logge på som kontoadministrator, klikke på Konto -fanen og deretter klikke på Grupper.

  Klikk på plussikonet øverst til høyre. 

 2. Skriv inn navnet på gruppen du vil opprette i feltet Gruppenavn.

  Klikk på Lagre.

 3. Den nye gruppen legges til i listen på gruppefanen.


Slette en gruppe

En gruppe kan slettes fra visning av en administrator på kontonivå.

Slik sletter du en gruppe:

 • Velg gruppen ved å enkeltklikke på den.
  • Dette viser kontekstmenyen øverst i listen.
 • Klikk på Slett gruppe.
  • Standard gruppen kan ikke slettes.
  • Alle brukere må fjernes fra gruppen før den kan slettes.
Slett gruppe

En liste over slettede grupper kan vises ved å klikke på Alternativer og velge Vis bare slettede grupper:

Liste over slettede grupper


Endre gruppenavn

 1. Logg på som konto- eller gruppeadministrator og gå til Konto -siden. Klikk på Grupper og deretter på navnet på gruppen du vil redigere.

 2. Klikk på Rediger gruppenavn.

 3. Grensesnittet der du kan skrive inn det nye gruppenavnet, vises.

  • Skriv inn det nye gruppenavnet.
  • Klikk på Lagre.


Endre innstillinger på gruppenivå

Grupper har bestemte innstillinger som kan endre hvordan brukere i gruppen bruker Adobe Sign. Disse endringene kan bare gjøres av gruppens administrator eller kontoadministrator.

 1. Konto- og gruppeadministratorer (som er gitt tillatelse) kan endre disse innstillingene for gruppen ved å logge på og gå til Konto > Grupper

  Når du er på Grupper-siden, dobbeltklikker du på et gruppenavn for å åpne konfigurasjonsalternativene.

 2. Når alternativene for gruppekonfigurasjon er åpne, ser du en liste over undermenyer for innstillinger til venstre (som på kontonivå).

  Klikk på et undermenyelement for å laste inn siden for disse innstillingene.

  Legg merke til at det øverst på siden er en avmerkingsboks for å overstyre kontoinnstillingene for denne siden.

  • Alle grupper arver som standard innstillingene sine fra kontoen. Når du merker av i denne boksen, tillater du ar den arvede verdien erstattes med gruppenivåinnstillingen du konfigurerer.

 3. Når du har fullført justering av innstillingene, klikker du på Lagre.

  Merk:

  Ikke alle innstillinger kan redigeres på gruppenivå. Noen kan bare konfigureres på kontonivå.


Legge til brukere i en gruppe

Flerbrukerkontoer for Adobe Sign kan ha grupper. Med dette alternativet kan administratoren for kontoen (eller gruppen) angi bestemte innstillinger eller tidssoner for hver gruppe. Innstillingene påvirker brukere i disse gruppene og skaper en unik opplevelse for ulike avdelinger eller team.

Det er enkelt å legge til brukere i grupper, og du kan flytte dem etter egne behov.

 1. Logg på som konto- eller gruppeadministrator og gå til Konto -siden. Klikk på Grupper og deretter på navnet på gruppen du vil legge til en bruker i. 

 2. Klikk på Gruppeinnstillinger.

 3. Klikk på Brukere i gruppe.

  • Klikk på plussikonet øverst til høyre for å opprette en ny bruker. 
   • Skriv inn e-postadressen og navnet til brukeren du vil opprette. 
   • Klikk på Lagre.
  • Klikk på personikonet øverst til høyre for å tildele en eksisterende bruker. 

 4. Når du tilordner eksisterende brukere, oppdateres vinduet slik at det viser de aktive brukerne i kontoen som ikke er i gruppen.

  • Klikk én gang på en bruker. Velg-koblingen vises øverst i listen.
  • Klikk på Velg eller dobbeltklikk på brukeren for å nominere vedkommende til å bli flyttet til gruppen.

  Merk:

  Hvis brukeren du vil tildele, ikke vises i listen, klikker du på Alternativer-menyen helt øverst til høyre (de tre linjene oppå hverandre). Velg deretter Vis alle brukere.

 5. Når alle brukerne er valgt, klikker du på Tilordne-knappen.

   

  Du kommer tilbake til Gruppe-siden der alle brukerne nå vises i gruppen

Adobe-logoen

Logg på kontoen din