Opprette og behandle grupper

Adobe Acrobat Sign-kontoer på Business- og Enterprise-nivå har tilgang til gruppefunksjonen. Med grupper kan du ha separate delsett av brukere som har tilgang til ulike bibliotekdokumenter, samt ulike innstillinger (som logoer og kopiparter).

Når du legger til brukere i kontoen, plasseres de automatisk i standardgruppen. Denne gruppen er hovedgruppen for kontoen, og alle innstillinger du har angitt på kontofanen, gjelder for denne gruppen.

Se videoen

Merk:

Bare kontoadministratoren kan opprette grupper.


Opprette en gruppe

 1. Du kan legge til en gruppe i kontoen ved å logge på som kontoadministrator, klikke på Konto -fanen og deretter klikke på Grupper.

  Klikk på plussikonet øverst til høyre. 

 2. Skriv inn navnet på gruppen du vil opprette i feltet Gruppenavn.

  Klikk på Lagre.

 3. Den nye gruppen legges til i listen på gruppefanen.


Slette en gruppe

En gruppe kan slettes fra visning av en administrator på kontonivå.

Slik sletter du en gruppe:

 • Velg gruppen ved å enkeltklikke på den.
  • Dette viser kontekstmenyen øverst i listen.
 • Klikk på Slett gruppe.
  • Standard gruppen kan ikke slettes.
  • Alle brukere må fjernes fra gruppen før den kan slettes.
Slett gruppe

En liste over slettede grupper kan vises ved å klikke på Alternativer og velge Vis bare slettede grupper:

Liste over slettede grupper


Endre gruppenavn

 1. Logg på som konto- eller gruppeadministrator og gå til Konto -siden. Klikk på Grupper og deretter på navnet på gruppen du vil redigere.

 2. Klikk på Rediger gruppenavn.

 3. Grensesnittet der du kan skrive inn det nye gruppenavnet, vises.

  • Skriv inn det nye gruppenavnet.
  • Klikk på Lagre.


Endre innstillinger på gruppenivå

Grupper har bestemte innstillinger som kan endre hvordan brukere i gruppen bruker Acrobat Sign. Disse endringene kan bare gjøres av gruppens administrator eller kontoadministrator.

 1. Konto- og gruppeadministratorer (som er gitt tillatelse) kan endre disse innstillingene for gruppen ved å logge på og gå til Konto > Grupper

  Når du er på Grupper-siden, dobbeltklikker du på et gruppenavn for å åpne konfigurasjonsalternativene.

 2. Når alternativene for gruppekonfigurasjon er åpne, ser du en liste over undermenyer for innstillinger til venstre (som på kontonivå).

  Klikk på et undermenyelement for å laste inn siden for disse innstillingene.

  Legg merke til at det øverst på siden er en avmerkingsboks for å overstyre kontoinnstillingene for denne siden.

  • Alle grupper arver som standard innstillingene sine fra kontoen. Når du merker av i denne boksen, tillater du ar den arvede verdien erstattes med gruppenivåinnstillingen du konfigurerer.

 3. Når du har fullført justering av innstillingene, klikker du på Lagre.

  Merk:

  Ikke alle innstillinger kan redigeres på gruppenivå. Noen kan bare konfigureres på kontonivå.


Legge til brukere i en gruppe

Flerbrukerkontoer for Acrobat Sign kan ha grupper. Med dette alternativet kan administratoren for kontoen (eller gruppen) angi bestemte innstillinger eller tidssoner for hver gruppe. Innstillingene påvirker brukere i disse gruppene og skaper en unik opplevelse for ulike avdelinger eller team.

Det er enkelt å legge til brukere i grupper, og du kan flytte dem etter egne behov.

 1. Logg på som konto- eller gruppeadministrator og gå til Konto -siden. Klikk på Grupper og deretter på navnet på gruppen du vil legge til en bruker i. 

 2. Klikk på Gruppeinnstillinger.

 3. Klikk på Brukere i gruppe.

  • Klikk på plussikonet øverst til høyre for å opprette en ny bruker. 
   • Skriv inn e-postadressen og navnet til brukeren du vil opprette. 
   • Klikk på Lagre.
  • Klikk på personikonet øverst til høyre for å tildele en eksisterende bruker. 

 4. Når du tilordner eksisterende brukere, oppdateres vinduet slik at det viser de aktive brukerne i kontoen som ikke er i gruppen.

  • Klikk én gang på en bruker. Velg-koblingen vises øverst i listen.
  • Klikk på Velg eller dobbeltklikk på brukeren for å nominere vedkommende til å bli flyttet til gruppen.

  Merk:

  Hvis brukeren du vil tildele, ikke vises i listen, klikker du på Alternativer-menyen helt øverst til høyre (de tre linjene oppå hverandre). Velg deretter Vis alle brukere.

 5. Når alle brukerne er valgt, klikker du på Tilordne-knappen.

   

  Du kommer tilbake til Gruppe-siden der alle brukerne nå vises i gruppen

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?