Opprett brukere samlet

Administrator for en flerbrukerkonto kan utføre oppdateringer eller legge til brukere samlet i kontoen. Bruk denne metoden hvis firmaet har endret navn for å sikre at alle brukerne har riktig informasjon angitt for kontoen. Du kan også bruke dette for å opprette brukere i kontoen.

Det er mulig å gjøre feil i prosessen, så følg fremgangsmåten nøye.

Denne prosessen krever en CSV-fil i et bestemt format. Nedenfor finner du en eksempelfil som denne artikkelen refererer til. Denne CSV-filen kan brukes til samleoppdateringen av brukere når du har angitt de brukerspesifikke dataene.

Last ned

Merk:

Lagre denne filen som en CSV-fil for å laste den opp til Adobe Sign. Du lagrer den ved å åpne dokumentet i Microsoft Excel og velge Fil > Lagre som. Velg CSV fra hurtigmenyen Filtype.

Spesifikk informasjon er nødvendig for å opprette eller endre brukerinformasjonen i systemet vårt.

 • E-postpostadresse (obligatorisk) – Brukerens gjeldende e-postadresse eller e-postadressen til brukeren du vil opprette, er den eneste obligatoriske informasjonen vi trenger
 • Ny e-postadresse (valgfritt) – Dette er den nye e-postadressen du vil angi for brukeren
 • Fornavn (obligatorisk ved oppretting av nyt bruker, valgfritt ved oppdatering av eksisterende brukere) – Verdien for brukerens fornavn
 • Etternavn (obligatorisk ved oppretting av nyt bruker, valgfritt ved oppdatering av eksisterende brukere) – Verdien for brukerens etternavn
 • Stilling (valgfritt) – Jobbtittelen eller stillingen til brukeren
 • Firma (valgfritt) – Firmanavnet til brukeren
 • Telefonnummer (valgfritt)
 • Retningsnummer (valgfritt) – Dette avgjør hvilket faksnummer som brukes for fakstransaksjoner
 • Tidssone (valgfritt) – Angir tidssonen for brukeren
 • Lokalt brukergrensesnitt – Angi språk for tjenesten for brukeren
 • Gruppenavn (valgfritt) – Brukerens gruppenavn eller navnet på gruppen du vil legge brukeren til i. Dette kan også opprette en gruppe i kontoen hvis den ikke finnes
 • Er administrator (valgfritt) – SANN: Denne brukeren er eller skal være, kontoadministrator USANN: Denne brukeren er ikke eller skal ikke, være kontoadministrator
 • Er gruppeadministrator (valgfritt) – SANN: Denne brukeren er eller skal være, gruppeadministrator USANN: Denne brukeren er ikke eller skal ikke, være gruppeadministrator
 • Kan sende dokumenter (valgfritt) – hvis satt til usann, kan ikke denne brukeren bruke tjenesten til å sende avtaler
 • Kan signere dokumenter (valgfritt) – Hvis satt til usann, kan ikke brukeren signere e-Sign-tjenesteavtaler. De kan likevel sende avtaler hvis Kan sende er satt til sann
 • Status (valgfritt) – Aktiv eller Inaktiv. Inaktive brukere kan ikke bruke tjenesten i det hele tatt.

Merk:

Den nye e-postadressen du vil bruke kan ikke finnes i Adobe Sign når du utfører en samleoppdatering av brukere.  Dette oppnås best når ingenting er sendt via Adobe Sign til den nye brukerens e-postadresse.

Du får tilgang til dette alternativet ved å gå til Konto-siden og velge Brukere etterfulgt av plusstegnet (+).  

Legg til bruker

Klikk kategorien Opprett brukere samlet. Alternativene for samleoppdatering vises. Klikk Bla gjennom-knappen for å åpne et vindu, slik at du kan gå til CSV-filen som er lagret på systemet.

 

Opprett brukere samlet

Fjern merket for nødvendige alternativer avhengig av hva du vil oppnå.

 • Tillat oppretting av brukere – Fjerning av merket for dette alternativet lar deg bare oppdatere eksisterende brukere. Hvis det angis en e-postadresse som ikke er i kontoen, blir det ikke opprettet en bruker.
 • Tillat oppdatering av brukere – Fjerning av merket for dette alternativet lar deg bare opprette brukere. Tillat Opprett grupper – Hvis det angis en e-postadresse for en eksisterende bruker i kontoen, blir ikke informasjonen oppdatert.
 • Tillat oppretting av grupper – Fjerning av merket for dette alternativet hindrer oppretting av grupper. Hvis det blir angitt et ikke-eksisterende gruppenavn for en bruker, blir ikke gruppen opprettet.