Registrere signatur på mobile enheter

Funksjonen Signaturskanning på tvers av enheter er tilgjengelig for tjenestenivåene Individual, Team, Business og Enterprise.


Oversikt

Adobe Acrobat Sign lar underskrivere tegne signaturen sin eller ta et bilde av signaturen og laste den opp til signaturpanelet.

Å ta et bilde av signaturen eller fysisk tegne den er mye enklere på en mobil enhet, og vi ønsker å gjøre det enkelt for underskrivere å fullføre oppgaven når signaturprosessen startes på en stasjonær eller bærbar PC.

Signaturskanning på tvers av enheter gjør det mulig for en underskriver på en stasjonær eller bærbar PC å sende en SMS til en mobil enhet med en kobling til å opprette en signatur, skanne bare signaturen og så videresende det signaturutseendet tilbake til avtalen på det stasjonære/bærbare systemet.

Merk:

Alternativet for å skanne en signatur på en mobil enhet vil ikke være tilgjengelig hvis avtalen er konfigurert for kun oppsatt signatur eller hvis avtalen allerede blir vist på en mobil enhet.


Bruk

Underskrivere som gjennomgår avtalen på et stasjonært eller bærbart system vil se alternativet for Mobil når de åpner signaturpanelet.

 

Acrobat Sign sender en SMS-kobling til det oppgitte telefonnummeret, og underskriveren har fem minutter på seg til å bruke den koblingen og skanne signaturen sin (signeringskoblingen kan når som helst sendes på nytt fra avtalen).

 

Et klikk på koblingen åpner bare et signaturpanel (ikke hele avtalen) i telefonens nettleser. Signaturpanelet har to alternativer for underskriveren:

  • Fanen Tegn lar underskriveren tegne signaturen med fingeren eller en pekepenn
Eksempel på Signatur-panel for tegnede signaturer

 

  • Fanen Bilde lar underskriveren laste opp et bilde fra telefonens bildegalleri
Eksempel på Signatur-panel for bilder

Når underskriveren er fornøyd med utseendet på signaturen, klikker han/hun på Ferdig -knappen. Signaturen videresendes tilbake til den åpne avtalen på den stasjonære eller bærbare datamaskinen.

Klikk på Bruk for å sende signaturen tilbake til avtalen på den stasjonære/bærbare datamaskinen.

Eksempel på signatur

Merk:

Underskrivere som har en aktiv Acrobat Sign-konto (alle nivåer, inkludert gratis), kan velge å lagre signaturen.

Det gjør at underskriveren kan hoppe over skanneprosessen for eventuelle fremtidige avtaler og ganske enkelt bruke en kopi av denne lagrede signaturen.


Logge til revisjonsrapporten

Revisjonsloggen vil tydelig angi at signaturen ble skannet på en mobil enhet og vise de fire siste tallene for enheten som leverte signaturen.

Eksempel på revisjonslogg


Konfigurerbare alternativer

Signaturskanning på tvers av enheter er som standard tilgjengelig for alle kontoer som tillater at underskrivere tegner eller laster opp et bilde av signaturen. Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig.


Aktivere/deaktivere

Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > La mottakere signere og bruke initialer ved å

Signaturskanning på tvers av enheter blir aktivert som en del av signaturtypen du tillater.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?