Tilpassede Adobe Acrobat Sign-tidsstempelleverandører

Kunder som bruker digitale signaturer kan velge å konfigurere sin egen tidsstempeltjeneste i stedet for standardtjenesten.

Beskrivelse av funksjon

Tidsstempler er en viktig komponent i både de amerikanske signaturstandardene og EU-signaturstandardene, henholdsvis PADes og eIDAS. Disse standardene krever at digitale signaturer etablerer både underskriverens identitet og tidspunktet for signaturen og bygger denne informasjonen inn i dokumentet på tidspunktet for signering. Tidsstempelet fungerer som en låsemekanisme for både underskriverens identitet og selve dokumentet.  Identitet kan etableres på en rekke måter (sertifikat, pålogging, ID-kort …), men tidsstempelet må leveres av en klarert og autorisert tidsstempelautoritet (TSA).  TSA-er er for kommersielle selskaper som leverer sine tjenester til kunder som Adobe gjennom PKI-infrastrukturen.  Adobe konfigurerer tidsstempler på programnivået, på segmentnivået og på kontonivået. 

Adobe leverer en TSA for alle transaksjoner, men enkelte selskaper kan allerede ha på plass en TSA og ønsker å bruke denne leverandøren i stedet for den fra Adobe.  Denne funksjonen tillater at en konto konfigurerer sin egen lisensierte TSA for bruk på sine digitalt signerte dokumenter.

Tidsstempelet garanterer langvarig gyldighet (Long-Term Validity - LTV) for den signerte avtalen ved å låse signaturen samt dokumentet.  Sørger med andre ord for en lås for låsen.  Dette er viktig for overholdelse av forskrifter for digitale signaturer fordi personlige signeringssertifikater kan utløpe, mens tidsstempelets LTV kan fornyes over tid uten å endre signaturens gyldighet.  LTV-tidsstempelet sikrer at sertifikatet var gyldig da det ble brukt, og forlenger gyldigheten av det signerte dokumentet utover tidsomfanget til underskriverens faktiske sertifikat.

Som tidligere nevnt leverer Adobe eIDAS-kompatible tidsstempler til alle EMEA-kunder på EU1-forekomsten. Funksjonen Tilpassbart tidsstempel gjør det mulig for kunder å erstatte standard tidsstempelleverandør med en de velger selv.

Nedenfor er en liste over forhåndsgodkjente leverandører. Leverandører som ikke er på listen, må godkjennes av Acrobat Sign-teknikere før de kan brukes med Adobe Acrobat Sign-tjenesten.

Merk:

Tredjeparts tidsstempelleverandører er en betalt tjeneste. Adobe vil ikke påta seg kostnadene for bruk av et alternativ til det autoriserte tidsstempelet som brukes på hver transaksjon.  

Bruk

Tidsstempler brukes automatisk når en digital signatur inkluderes på en avtale.

Når tjenesten er konfigurert for kontoen, er det ikke nødvendig å gjøre noe mer.

Godkjente tidsstempelleverandører

Nedenfor er listen over forhåndskvalifiserte tidsstempelleverandører:

 • Kvalifisert Adobe-tidsstempel
 • DigiCert-tidsstempel for Adobe
 • GlobalSign-tidsstempel AATL
 • InfoCert-kvalifisert TSA
 • Intesi Group
 • Namirial-kvalifisert TSA
 • Notarius-tidsstempel AATL
 • QuoVadis Europe (revidert under eIDAS)
 • QuoVadis Sveits (revidert under ZertES)
 • Seiko-tidsstempeltjeneste
 • Trans Sped-kvalifisert TSA

Hvordan aktivere/deaktivere

Hvis du vil bruke en av de forhåndskvalifiserte leverandørene for kontoen din, kontakter du Acrobat Signs kundestøtte og forteller hvilken leverandør du foretrekker.

Konfigurering av en tilpasset tidsstempelleverandør som ikke er på listen over forhåndskvalifiserte leverandører kan ta noen dager, siden teknikerne våre må bekrefte at de to tjenestene kan samhandle riktig.

Start prosessen med å kontakte din kundeansvarlig eller Acrobat Signs kundestøtte og oppgi følgende informasjon:

 • Navnet på tjenesteleverandøren
 • URL-adressen til endepunktet for tjenesten

Når kundestøtte har konfigurert endepunktet for kontoen din, blir siden Tidsstempelinnstillinger tilgjengelig fra Kontoinnstillinger-menyen

NAv

Server URL er bare tilgjengelig gjennom Acrobat Signs tekniske avdeling, så hvis du av en eller annen grunn må bytte tjenesteleverandør, kontakter du Acrobat Signs kundestøtte.

Klikk på Legg til-knappen for å autentisere deg for tjenesten

Overlegget Påloggingskonfigurasjon for tidsstempel lar deg angi brukernavnet og passordet for tidsstempelleverandøren du bruker

Klikk på Lagre når du har angitt legitimasjonen

Du kommer tilbake til siden Tidsstempelinnstillinger der legitimasjonen din er synlig

 • Passordet er maskert
tidsstempel

Merk av for Aktiver følgende tidsstempeltjeneste for å aktivere den nye tidsstempeltjenesten. Alle digitale signaturer som påføres etter at innstillingen er aktivert, bruker den nye tjenesten.

Hvis du fjerner markeringen av Aktiver følgende tidsstempeltjeneste, brukes standardtjenesten for Acrobat Sign.

 • Brukerlegitimasjonen beholdes slik at du ikke må autentisere deg på nytt hvis du aktiverer tjenesten igjen

 

Endre legitimasjon

Hvis du må endre legitimasjonen for konfigurasjonen, klikker du på Rediger -knappen. Da vil overlegget Påloggingskonfigurasjon for tidsstempel be deg om å angi ny legitimasjon.

 

Slette legitimasjon

Hvis du vil fjerne legitimasjonen, klikker du på Slett-knappen.

Du blir så bedt om å bekrefte at du vil slette legitimasjonen.

Klikk på Ja for å fjerne legitimasjonen fra systemet.

Teste konfigurasjonen

Når du har konfigurert tidsstempeltjenesten, klikker du på 

 

Det skulle vises en suksessmelding

Hvis det er feil, eller hvis tidsstempelet på avtalen ikke er riktig, må du gjennomgå oppsettet eller kontakte kundestøtte. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din