Bruke et gjenbrukbart lag med skjemafelt


Bruke en skjemafeltmal på et dokument

Skjemafeltmaler er gjenbrukbare feltlag som kan brukes på alle dokumenter. Maler er ideelle hvis du har ett feltoppsett som fungerer for flere dokumenter, eller hvis du har et dokument som kan sendes på flere forskjellige måter.

På samme måte som biblioteksdokumenter, kan skjemafeltmaler redigeres og deles til gruppen eller kontoen din.

 1. Konfigurere transaksjonen:

  • Skriv inn e-postadressen til minst én mottaker
  • Legge ved et dokument
  • Merk av for Forhåndsvis og legg til signaturfelt
  • Klikk på Neste-knappen.

 2. I dra og slipp-redigeringsmiljøet klikker du på rullegardinmenyen Feltmaler øverst til venstre.

 3. Velg en skjemafeltmal fra rullegardinlisten Velg skjemafeltmal.

 4. Hvis nødvendig, angir du siden malen skal starte på.

 5. Klikk på Bruk for å sette inn feltmalene

Adobe-logoen

Logg på kontoen din