Adobe Sign for SharePoint Online – Oppgraderingsveiledning

Oppgradere fra v1.x

Adobe Sign for SharePoint v2.0 krever ekstra omfang for å bli godkjent via OAuth (webhooker og webskjema-omfang).

Kunder som oppgraderer fra v1.x, må oppdatere OAuth-legitimasjonen for å få tilgang til disse nye omfangene:

1. Oppdatere Adobe Sign-tillegget til 2.x-pakken

2. Oppdatere tilkoblingen til Adobe Sign:

Personen som er både Office-leieradministrator og en Adobe Sign-kontoadministrator må hente frem innstillingssiden for Sharepoint Sign-integrasjonsleieren. 

 • Hente frem integrasjonsinnstillinger
 • På Koble til Adobe Sign-panelet:
  • Klikk på Oppdater-knappen (ved siden av Oppdater Office 365-leiertilkoblingen).
  • Logg på med samme legitimasjon som før. 
   • E-postadressen som ble brukt for den opprinnelige tilkoblingen vises i første avsnitt.
 • Lukk innstillingene ved å gå tilbake til SharePoint, eller oppdater vinduet.

Alle områder i leieren som bruker leiertilkoblingen, skulle nå kunne bruke webskjemafunksjoner.  

Merk:

Det er viktig å lukke eller oppdatere innstillingsfanen selv om du umiddelbart vil starte å konfigurere webskjematilordninger etter ny godkjenning til Adobe Sign.

Hvis du ikke oppdaterer innstillingsvinduet, produseres det feil på webskjemafanen til du gjør det.

Hvis SharePoint-administratoren og Adobe Sign-kontoadministratoren er forskjellige personer, må begge samarbeide for å konfigurere løsningen.

For hvert område som bruker integrasjonen, må personen som både er SharePoint-administrator og Adobe Sign-administrator for det bestemte området, oppdatere områdetilkoblingen for det området:

 • Hente frem integrasjonsinnstillinger
 • Koble til Adobe Sign-panelet:
  • Klikk på Oppdater-knappen ved siden av Oppdater SharePoint-områdetilkoblingen.
  • Logg på med samme legitimasjon som før.
   • E-postadressen som ble brukt for den opprinnelige tilkoblingen, vises i første avsnitt.
 • Lukk innstillingene ved å gå tilbake til SharePoint, eller oppdater vinduet.

Når det er gjort, skulle brukerne av det bestemte området kunne bruke webskjemafunksjoner.  

Merk:

Det er viktig å lukke eller oppdatere innstillingsfanen selv om du umiddelbart vil starte å konfigurere webskjematilordninger etter ny godkjenning til Adobe Sign.

Hvis du ikke oppdaterer innstillingsvinduet, produseres det feil på webskjemafanen til du gjør det.

Hvis SharePoint-administratoren og Adobe Sign-kontoadministratoren er forskjellige personer, må begge samarbeide for å konfigurere løsningen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din