Under oppretting av avtalen kan avsender angi et bestemt passord som brukes på det signerte PDF-dokumentet. Dette passordet er nødvendig for å åpne og vise den signerte PDF-filen.


Angi et passord for å beskytte visning av PDF-kopien

Under oppretting av avtalen kan avsender angi et bestemt passord som brukes på det signerte PDF-dokumentet. Dette passordet er nødvendig for å åpne og vise den signerte PDF-filen.

Hvis du merker av for alternativet Vis passord, vises innholdet i passordfeltet for å sikre at de to er riktig og det du vil bruke.

Hvis de to passordene ikke samsvarer, vises et feilikon i det andre passordfeltet.

Merk:

Det er viktig å huske at det angitte passordet for den signerte PDF-filen bygges inn i PDF-filen og at det ikke kan gjenopprettes eller tilbakestilles.

  • Hvis brukeren mister eller glemmer passordet for den signerte PDF-filen, er det ikke mulig å åpne PDF-filen.

Passord kan inneholde bokstaver og tall. Spesialtegn er ikke tillatt. Eksempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

signed_document_password