Sende avtaler samlet med Send samlet

Massesending lar deg laste opp et skjema og bruke det som en mal for å opprette og sende mange (hundrevis!) av unike avtaler, hver dedikert til én ekstern underskriver.

Hver avtale er isolert fra de andre og inneholder sin egen revisjonsrapport. Hver mottaker er uvitende om alle andre mottakere.

Avsenderen har tilgang til avtalene gjennom Dokumenter-fanen eller gjennom Massesending-malen, som inneholder en avtalerapport som sporer den generelle statusen til de underordnede avtalene som er opprettet fra malen. I tillegg kan avsenderen eksportere feltnivådata for alle fullførte avtaler i et CSV-format ved hjelp av handlingen Last ned skjemafeltdata.

Massesending finner du ved å:

 • Velg E-signere-menyelementet øverste navigasjonsfelt og velg deretter Massesending i hurtigmenyen.
 • Velg Verktøy og velg Massesending fra verktøykarusellen.
Alternativer for Massesending-verktøyet

Trinn for å sende samlet

 1. Velg verktøyet Massesending som forklart tidligere. Massesending-filopplastingssiden vises.

 2. Legg til en fil:

  Last opp (ved å søke eller dra og slippe) grunnfilen du bruker til å lage avtalemalen.

  Velgeren til høyre for Velg en fil-knappen lar deg velge fra kilden der filen befinner seg. Standard er det lokale systemet.

  Legg til filer

  Når en fil er valgt, lastes konfigurasjonssiden.

 3. Legge til deltakere:

  1. Vis de nødvendige deltakerne.

  • Signer-handlingen er tilordnet som standard.
  • Signer-handling lar deltakeren skrive inn feltdata og signere avtalen.
  • Opptil 50 deltakere støttes.
  • Hver oppført deltaker mottar sin egen avtale.    

  2. Skriv inn mottakerens e -postadresser etterfulgt av kommaer, eller kopier og lim inn en liste med e-postadresser i feltet E-post.

  3. Konfigurer deltakerautentisering ved å klikke på nøkkelikonet til høyre for deltakeren.

  • E-post er standard godkjenningsmetode for å bekrefte identiteten til hver deltaker, og er i de fleste tilfeller tilstrekkelig for å oppnå en juridisk signatur.
  • Passordgodkjenning kan legges til for å øke sikkerheten. Når det er konfigurert, må deltakeren skrive inn passordet før de kan samhandle med avtalen.
  • Du må dele dette passordet med de eksterne deltakerne.

  3. (Valgfritt) Legg til deg selv og/eller Kopi-parter

  • Klikk på Legg til meg for å legge deg til som medunderskriver.
  • Klikk på Legg til kopi for å legge til personer du vil skal motta en kopi når avtalen er sendt og fullført.
  Konfigurerte deltakere

 4. (Valgfritt) Legg til flere filer om nødvendig.

  Den første filen som er valgt til å starte avtalemalen, er allerede vedlagt.

  Last opp eventuelle tilleggsfiler du trenger.

  • Flere filer kan lastes opp.
  • Alle filer som lastes opp er slått sammen til én fil for den endelige avtalen.
  • Rekkefølgen filene er oppført i, styrer hvordan den endelige avtalen ser ut.
   • Du kan klikke og dra filene for å sortere dem.
  Legg til filer etter behov

 5. Legg til avtaleinformasjon:

  • Gi navn til avtalen. Alle avtaler generert fra Massesending-malen vil ha samme avtalenavn.
  • Endre standardteksten i Melding-feltet slik du ønsker.
 6. Rediger avtaleinnstillingene (valgfritt):

  Som standard krever avtaler ikke et passord for å se den fullførte avtalen, og de har heller ikke angitt påminnelser for deltakere

  • Velg Legg til tilgangspassord hvis du krever at mottakerne oppgir passord for å åpne og vise den signerte PDF-filen.
  • Velg Angi påminnelse for å angi hvor ofte det skal sendes påminnelser før avtalen blir fullført.
  Massesending

 7. Klikk på Neste øverst til høyre i vinduet.

  Dokumentet er nå klart for å legge til felt som du vil at underskriverne skal fylle ut eller signere.

  Fullført konfigurasjon av Massesending-transaksjon

  Merk:

  Hvis du har lagt til flere filer, konverteres filene til PDF-filer og kombineres til ett enkelt dokument. Det kombinerte dokumentet åpnes, slik at du kan legge til felter.

 8. Klargjør avtalen og legg til felt:

  Du kan nå legge til alle nødvendige felt i avtalen. Husk at et Signatur-felt må plasseres for hver underskriver (inkludert interne medunderskrivere).

  Det er to metoder for å bruke felt:

  1. Enkel redigering er lastet inn som standard i de fleste tilfeller. Enkel redigering:

  • Er begrenset til de vanligste felttypene:
  • Tekstinndata (alle tekstfelt er merket som obligatorisk)
  • Signatur
  • Underskrivers navn (trykt)
  • Underskriverens e-postadresse
  • Signaturdato (skrivebeskyttet, angis av systemet)
  • Avmerkingsboks
  • Plasserer felt der du klikker på dokumentet.
  • Tillater endring av feltstørrelse ved å klikke nederst til høyre på feltet (blå trekant) og dra feltet for å justere størrelsen.
  Enkel redigering

   

  2. Avansert redigering kan aktiveres ved å velge vekslebryteren øverst til høyre. Avansert redigering:

  Avansert redigering

  Merk:

  Du kan veksle mellom enkel og avansert modus ved å velge Avansert redigering (på||av) øverst til høyre.

 9. Velg Neste (øverst til høyre) etter at alle feltene er plassert.

 10. Se gjennom og send

  Se gjennom avtaleinformasjonen og Sende hvis alt er riktig.

  Se gjennom og send

 11. Bekreftelse

  Det vises en bekreftelsesmelding for å bekrefte at avtalen er sendt.  

  Det er tre alternativer for å gå videre fra siden etter sending:

  • Behandle avtaler – Åpner siden Send samlet med alle dine avtaler: spor status, tilgang til revisjonsspor, send påminnelse
  • Send et nytt dokument samlet – Klargjør et nytt dokument som skal sendes til mange personer
  • Klikk på Lukk for å gå tilbake til Acrobat-hjemmesiden på nettet
  Massesending

Behandle samlesendingene dine

Samlesendinger kan behandles fra Dokumenter-fanen.

 1. Gå til Dokumenter-fanen.
 2. Velg Send samlet i listen Dine dokumenter til venstre i vinduet.
 3. Ett klikk på samlesendingen du vil ha tilgang til, og åpne hurtigmenyen til høyre i vinduet. Kontekstmenyen på høyre side inneholder fem forskjellige deler:
 • Metadata (rød firkant) – Øverst på menyen er metadataene for Send samlet-malen:
 • Bilde av første side for Send samlet
 • Tittelen på Send samlet
 • Datoen Send samlet ble sendt til deltakerne
 • E-postverdien til bruker-ID-en som opprettet Send samlet
 • Gjeldende status for hele Send samlet
 • Meldingen angitt i den første e-posten
 • Eventuelle Kopi-parter (angitt etter e-postverdi)
Massesending-hurtigmeny

 • Handlingsmeny (blå firkant) – Denne delen inneholder alle handlingene du kan utføre for Send samlet (overordnet mal). Klikk på Se mer-koblingen nederst til høyre i delen for å se alle verdiene:
 • Åpne Send samlet – Åpner Send samlet-maldokumentet for visning. Ingen felt er tilgjengelige.
 • Påminnelser – Legg til en påminnelse for deg selv eller alle andre som fortsatt må signere.
 • Avbryt – Avbryt samlesendingen.
 • Last ned PDF – Laster ned hele (tomme) PDF-filen.
 • Last ned skjemafeltdata – Laster ned en CSV-fil med innholdet på feltnivå for alle underordnede avtaler som er oppstått fra overordnede Send samlet som er fullført.
 • Last ned enkeltfiler – Gir muligheten til å laste ned de enkelte PDF-filene hvis flere filer ble brukt til å lage webskjemaet.
 • Skjul/vis Send samlet – Skjul/vis Send samlet fjerner (eller legger til) Send samlet fra din vanlige Behandle-sidevisning.
 • Del – Deler Send samlet sammen med statusen med bruker-e-posten du angir. Delte webskjemaer kan vises på Behandle-siden, men tillater ikke redigering.
 • En PDF-kopi av det overordnede Send samlet-dokumentet (uten tilføyde felt) blir sendt i e-post til den det deles med.
 • Vis aktivitetsrapport
 • Vis gjeldende status for alle underordnede avtaler som er opprettet av overordnet Send samlet-mal.
 • Legg til notater – Lar brukeren lage personlige notater for Send samlet.
 • Avtalesammendrag/filter (grønn firkant) – Avtaler-delen viser opptil fem verdier som gjenspeiler antall underordnede avtaler i hver status. Hvis ingen underordnede avtaler har en gitt status, blir ikke statusen vist, slik at du kan se færre enn fem linjeelementer. Hvis du klikker på en hvilken som helst status, genereres en filterliste over disse underordnede avtalene:
 • Alle – Viser alle (underordnede) avtaler som har oppstått fra Send samlet (overordnet mal).
 • Pågår – Angir at underordnede avtaler venter på at deltakeren skal signere.
 • Avbrutt – Indikerer at avsenderen eksplisitt avbrøt den underordnede avtalen, eller at deltakeren avslo å signere.
 • Fullført – Fullførte avtaler har fått alle underskrifter fra alle deltakerne på avtalen.
 • Venter på deg – Angir at avtalen venter på at avsenderen skal kontrasignere avtalen.
 • Aktivitet for overordnet Send samlet-mal (oransje firkant) – Aktivitet >-koblingen nederst i kontekstpanelet åpner en kronologisk liste over aktiveringshandlingene som er gjort mot (overordnet) Send samlet-mal (for eksempel Opprettet- og Fullført-hendelser).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?