Adobe Sign for Salesforce: Gi tilgang til flere brukere/profiler

Under installeringen av Adobe Sign for Salesforce kan det hende at du ikke installerte for alle brukere, og i stedet installerte bare for administratorer eller spesifikke profiler. I så fall må du utvide tilgangen til flere Salesforce-brukere etter installeringen.

Gi tilgang til brukere (v19+)

Adobe Sign for Salesforce-pakken kommer med fire nye tillatelsessett som kan gi brukerne alle objekt- og felttillatelsene de trenger for å bruke systemet.

Tillatelsessettene finnes her: Oppsett > Administrasjon > Brukere > Tillatelsessett

De fire alternativene, i rekkefølge etter rettigheter i systemet, er:

 • Adobe Sign-bruker – Minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-fellesskapsbruker – Minimumstillatelsene som kreves for en fellesskapsbruker av Adobe Sign for Salesforce.
  • Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider
 • Adobe Sign-administrator – Minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrasjonsbruker – Alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.

Slik gir du en bruker et tillatelsessett:

 • Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere
 • Klikk på Navn-lenken for brukeren du vil gi tilgang til

 

Siden Sett opp brukere åpnes.

 • Hold musepekeren over lenken Tillatelsessettildelinger og klikk på knappen Rediger tildelinger

 • Velg tillatelsessettet du vil gi brukeren
 • Klikk på Legg til for å flytte alternativet fra Tilgjengelig-siden til Aktivert-siden
 • Klikk Lagre

Gi tilgang til profiler og brukere (v18 og eldre)

Salesforce har to profilgrensesnitt:

 • Det forbedrede profilbrukergrensesnittet
 • Det opprinnelige profilbrukergrensesnittet

Du finner mer informasjon under Profiloversikt i Salesforce.com-hjelpen.

Hvis det forbedrede profilbrukergrensesnittet er aktivert, følger du instruksjonene Redigere profiler med det forbedrede profilbrukergrensesnittet i dette dokumentet. Hvis det er ikke er aktivert, følger du instruksjonene Redigere profiler med det opprinnelige profilbrukergrensesnittet.

Merk:

Du kan ikke redigere alle innstillingene for standardprofiler. Det kan hende du må klone en standardprofil for å opprette en tilpasset profil, og så redigere den tilpassede profilen.

Denne delen beskriver prosessen for å gi ytterligere tilgang ved hjelp av det opprinnelige profilbrukergrensesnittet. (Du finner mer informasjon i Redigere profiler i det opprinnelige profilgrensesnittet)

 1. Gå til Oppsett > Administrer > Behandle brukere > Profiler.

 2. Klikk på Rediger for den valgte profilen på Profiler-siden.

 3. Klikk for å markere Adobe Sign som "Synlig" under tilpassede innstillinger for app på siden Profilredigering.

  IKKE lagre. Du skal lagre alle endringene i trinn 6 nedenfor.

 4. Angi tilpassede faneinnstillinger etter behov for alle fanene oppført i tabellen Adobe Sign-faner, ved å gjøre følgende:

  a. Rull til Faneinnstillinger på siden Profilredigering og finn delen Tilpassede faneinnstillinger

  b. Velg aktuelt faneinnstillingsalternativ (Fane skjult, Standard av eller Standard på) for hver fane

  IKKE lagre. Du skal lagre alle endringene i trinn 6 nedenfor.

 5. Gi tilpassede objekttillatelser og tilpassede tillatelser for sikkerhet på feltnivå etter behov for alle objektene i tabellen Adobe Sign-objekter ved å gjøre følgende:

  a. Rull til delen Tilpassede objekttillatelser på siden Profilredigering.

  b. Aktiver de tilpassede objekttillatelsene (Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle, Endre alle) etter behov.

  Merk:

  Aktivering av alle tilpassede objekttillatelser er det høyeste nivået av tilgang som kan gis. I noen tilfeller kan det være heldig å ikke gi tilgang til alle objekter, avhengig av hvilke funksjoner som brukes.

 6. Rull til toppen av siden Profilredigering og klikk på Lagre for å lagre faneinnstillingene, de tilpassede appinnstillingene og de tilpassede objekttillatelsene..

  Du kommer tilbake til Profiler-siden.

 7. Klikk på lenken i Profilnavn-kolonnen på Profiler-siden for å velge profilen du redigerer.

 8. Angi tilpasset sikkerhet på feltnivå for Adobe Sign-objektene på Profil-siden ved å gjøre følgende:

  a. Rull til delen Tilpasset sikkerhet på feltnivå under Sikkerhet på feltnivå

  b. Klikk på Vis-lenken for det første objektet.

  c. Klikk på Rediger-knappen i Sikkerhet på feltnivå.

  d. Aktiver feltnivåtillatelsene etter behov (Lesetilgang, Redigeringstilgang eller begge).

  e. Klikk på knappen Tilbake til profil.

  Gjenta disse trinnene for resten av objektene 

  Merk:

  Noen tillatelser er aktivert som standard, og felt for systemgenererte verdier som Opprettet av og Sist endret av, kan ikke oppdateres.

 9. Aktiver Apex-klassetilgang ved å gjøre følgende:

  a. Klikk på lenken Aktivert Apex-klassetilgang øverst på Profil-siden for å gå direkte til den delen

  b. Klikk på Rediger-knappen.

  c. Velg alle EchoSign-relaterte klasser oppført under Tilgjengelige Apex-klasser. Alle disse klassene begynner med teksten echosign_dev1

  d. Klikk på Legg til for å flytte dem til listen Aktiverte Apex-klasser.

  Klikk på Lagre-knappen.

 10. Aktiver Visualforce-sidetilgang ved å gjøre følgende:

  a. Klikk på lenken Aktivert Visualforce-sidetilgang øverst på Profil-siden for å gå direkte til den delen

  b. Klikk på Rediger

  c. Velg alle EchoSign-relaterte sider oppført under Tilgjengelige Visualforce-sider. Alle disse sidenavnene begynner med teksten echosign_dev1

  d. Klikk på Legg til for å flytte dem til listen Aktiverte Visualforce-sider

  e. Klikk på Lagre.

Denne delen beskriver prosessen for å gi ytterligere tilgang ved hjelp av det forbedrede profilbrukergrensesnittet. Avhengig av installasjonen du har, er det ikke sikkert at du må utføre alle trinnene.

 1. Gå til Oppsett > Administrer > Behandle brukere > Profiler.

 2. Klikk på lenken i Profilnavn-kolonnen på Profiler-siden for å velge profilen du vil redigere.

  Profilsiden åpnes.

 3. Angi Adobe Sign som en synlig app ved å gjøre følgende:

  a. Klikk på lenken Tildelte apper under Apper øverst på Profil-siden.

  b. Klikk på Rediger-knappen under Tildelte apper.

  c. Merk av i boksen for å markere Adobe Sign som Synlig

  d. Klikk på Lagre og gå tilbake til Profil-oversikten.

 4. Angi faneinnstillinger etter behov for alle fanene oppført i tabellen Adobe Sign-faner, ved å gjøre følgende:

  a. Klikk på lenken Objektinnstillinger under Apper øverst på Profil-siden.

  b. Søk etter fanen med navn eller rull for å finne den i delen Alle objektinnstillinger, og klikk på lenken Objektnavn.

  c. Klikk på Rediger-knappen.

  d. Velg aktuelt faneinnstillingsalternativ (Fane skjult, Standard av eller Standard på).

  e. Klikk på Lagre.

   

  f. Gjenta disse trinnene for resten av fanene.

 5. Gi objekttillatelser og felttillatelser etter behov for alle objektene i tabellen Adobe Sign-objekter ved å gjøre følgende:

  Merk:

  Alle objekt- og felttillatelser gir det høyeste tilgangsnivået. I noen tilfeller kan det være heldig å ikke gi tilgang til alle objekter, avhengig av hvilke funksjoner som brukes.

  a. Gå til Objektinnstillinger (se Trinn 4-a) ovenfor).

  b. Søk etter fanen med navn eller rull for å finne den i delen Alle objektinnstillinger, og klikk på lenken Objektnavn.

  c. Klikk på Rediger-knappen.

  d. Aktiver objekttillatelsene (Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle, Endre alle) etter behov.

  e. Rull til delen Felttillatelser.

  f. Aktiver felttillatelsene (Lesetilgang og Redigeringstilgang) etter behov

  Merk:

  Noen tillatelser er aktivert som standard, og felt for systemgenererte verdier som Opprettet av og Sist endret av, kan ikke oppdateres.

  g. Klikk på Lagre for å lagre både objekttillatelsene og felttillatelsene.

  Gjenta disse trinnene for resten av objektene.

 6. Aktiver Apex-klassetilgang ved å gjøre følgende:

  a. Velg Apex-klassetilgang fra rullegardinlisten Objektinnstillinger (på Profil-siden)

  b. Klikk på Rediger-knappen i delen Apex-klassetilgang.

  c. Legg til alle EchoSign-relaterte klasser i listen Aktiverte Apex-klasser. Disse klassene begynner med teksten echosign_dev1

  d. Klikk på Lagre.

 7. Aktiver Visualforce-sidetilgang ved å gjøre følgende (se også Arbeide med Visualforce-sidetilgang i det forbedrede profilbrukergrensesnittet):

  a. Velg Visualforce-sidetilgang fra rullegardinlisten Apex-klassetilgang

  b. Klikk på Rediger-knappen i delen Visualforce-sidetilgang.

  c. Legg til alle EchoSign-relaterte sider i listen Aktiverte Visualforce-sider. Disse sidene begynner med teksten echosign_dev1

  d. Klikk på Lagre.

Tillegg: Adobe Sign-objekter og -faner

Adobe Sign-faner

Adobe Sign-faner

Avtaler

Datatilordninger

Gruppetilordninger

Avtalemaler

Adobe Sign Manager

Behandle avtaler

Gruppeavtaler

Adobe Sign-administrator

Flettetilordninger

Avtaletyper    

Adobe Sign-objekter

Adobe Sign-objekter

Legg til filvedlegg

Filtilordninger

Tilordne data i avtalefelter

Legg til skjemafeltmaler

Skjemafeltimporter

Flettetilordninger

Legg til mottakere

Underordnet skjemafelttilordning

Mutexer

Avtaler

Oppføring av underordnet skjemafelttilordning

Objekttilordninger

Avtalehendelser

Skjemafelttilordninger

Mottakere

Avtalemaler

Oppføringer av skjemafelttilordning

Signert avtale

Datatilordninger

Gruppetilordninger

Utløsere

Felttilordninger

Bibliotekmaler

Brukersynkroniseringsresultater

Avtaletype    
Adobe-logoen

Logg på kontoen din