Adobe Sign for Salesforce: Innstillinger for konvertering av salgsemner

Når et salgsemne konverteres til en annen objekttype, endres objektnummeret, og relaterte objekter kan bli "hengende løse" i systemet. Med innstillinger for konvertering av salgsemner kan du beholde relasjonen mellom avtaler og objekter som er konvertert fra salgsemne til konto, kontakt eller salgsmulighet.

Slik aktiverer du konvertering av salgsemner:

  1. Gå til Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings
    • Dette åpner siden Tilpassede innstillinger
  2. Klikk på etiketten Innstillinger for konvertering av salgsemner for Adobe Sign.
    • Siden for innstillinger for konvertering av salgsemner for Adobe Sign åpnes

    3. Klikk på Behandle-knappen.

    4. Klikk på Nytt.

    5. Velg konverteringsalternativene du vil beholde, og klikk på Lagre

  • Konto, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en konto.
  • Kontakt, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en kontakt.
  • Salgsmulighet, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en salgsmulighet.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din