Bruk iOS-appen for Adobe Sign for å sende en avtale til signering.

Sende et dokument til signering

 1. Logge på Adobe Sign.

 2. Trykk Send til signering.

  sendforsig
 3. Trykk på Legg til dokument.

 4. Legg til ett eller flere dokumenter.

 5. Trykk på Ferdig.

 6. Trykk på Mottakere.

 7. Angi én eller flere e-postadresser, eller trykk bla gjennom-ikonet for å velge noen fra kontaktlisten.

  recipients
 8. Skyv glidebryteren Fullfør i rekkefølge til deaktivert hvis du ikke vil kreve signering i samme rekkefølge som den oppførte mottakerrekkefølgen.

 9. Hvis du vil angi underskrivers rolle eller godkjenningsmekanisme, trykker du underskriverikonet. 

  role
 10. Angi underskrivers rolle. En delegerende (eller representant) kan angis for underskriver eller godkjenner.

  role1
 11. Hvis du vil endre standard ID-bekreftelsesmetode, velger du Passord, Telefon eller KBA (kunnskapsbasert godkjenning). 

  idverify
 12. Trykk på Ferdig.

 13. Hvis du vil tilpasse e-postmeldingen, trykker du på Melding.

 14. Rediger dokumentnavnet eller meldingen etter behov.

 15. Trykk på Ferdig.

 16. Trykk på Alternativer for å angi passord, endre språk eller redigere skjemafelt.

  • Trykk Angi passord for å passordbeskytte dokumentet. Angi passordet to ganger. 
  • Endre språk ved å trykke i rullegardinlisten Språk og velge et nytt språk. 
  • Merk av for Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt for å redigere skjemafeltene. 
 17. Trykk på Ferdig.

  options
 18. Trykk på Send til signering-ikonet.

 19. Hvis du velger å legge til eller redigere felt, endrer du dokumentet ved behov når det lastes inn på nytt. 

 20. Trykk på Send til signering-ikonet på nytt.

  sendicon