Angi signeringsrekkefølge for mottakere

Sekvensielle arbeidsflyter for signering

Underskrivere mottar og signerer dokumentet i rekkefølgen e-postadressene er angitt i Til-feltet. Når den siste underskriveren fullfører signeringsprosessen, mottar alle parter en e-post for signert og utfylt med den signerte PDF-filen vedlagt.

Parallelle arbeidsflyter for signering

Klikk på Fullfør i vilkårlig rekkefølge for å starte en parallell arbeidsflyt.

Alle mottakere mottar dokumentet samtidig og kan signere i vilkårlig rekkefølge. Når den siste underskriveren har fullført signeringsprosessen, mottar alle parter en e-post for signert og utfylt med den signerte PDF-filen vedlagt.

Hybrid arbeidsflyt

Se videoen

En “hybrid”-arbeidsflyt er en forekomst av den sekvensielle deltagerrekkefølgen der ett eller flere av trinnene inkluderer to eller flere mottakere som får tilgang til dokumentet samtidig. Alle underskriverne/godkjennerne i det “parallelle” trinnet må fullføre sin del før den sekvensielle prosessen går videre til neste trinn.

hybrid

I bildet over for eksempel, har vi en signatursyklus med tre trinn:

  • Trinn 1 er fclarke@gmail.com. Når avtalen sendes til signering, vil bare fclarke bli varslet. Når fclarke har signert dokumentet, fortsetter vi til neste trinn.
  • Trinn 2 er hybridtrinnet. Du kan se at alle tre mottakerne har fått samme nummer (2), og det betyr at Adobe Acrobat Sign vil varsle alle disse mottakerne samtidig. De kan påføre sine signaturer i hvilken som helst rekkefølge, men de må alle fullføre sin del før signatursyklusen fortsetter til neste trinn.
  • Trinn 3 er en annen enkeltmottaker, men denne gangen er mottakeren definert som en godkjenner (avmerkingsikonet vs. pennespissen). Når “Trinn 3”-mottakeren har godkjent, er avtalen fullført, den er ferdig og alle partene vil bli varslet med en kopi av avtalen i PDF-format.

Når du skal opprette en hybridgruppe, oppgir du e-postadressene til hver part som om de var enkeltmottakere, og deretter klikker og drar du mottakerfeltet over et annet mottakerfelt i hybridgruppen. På skjermen ser du meldingen om at du oppretter en parallell gruppe.. Manuell endring av indeksnumrene til samme verdi vil også lage hybridgruppen.

hybrid

Merk:

Alternativet for hybridruting er bare tilgjengelig for kontoer på Enterprise-nivået.

Mottakergrupper

Mottakergrupper er nyttige når du trenger godkjenning fra et team eller en organisasjon, men ikke en bestemt person i den gruppen. Alle medlemmer i gruppen kan signere eller godkjenne på vegne av hele gruppen. 

hybrid

I bildet over for eksempel, kan du se en signatursyklus med tre trinn:

  • Trinn 1 (JohnDoe) er en underskriver og vil bli varslet om at signaturen hans kreves, så snart avtalen er sendt. Når JohnDoe har signert, går avtalen videre til trinn 2.
  • Trinn 2 er en godkjenner-mottakergruppe som har fått navnet “HR Group”. Det er fire enkeltpersoner i gruppen, og hver av dem har fått forskjellige verifiseringsprosesser (bare som et eksempel). Straks en av de identifiserte mottakerne har godkjent, går avtalen videre til det tredje trinnet.
  • Trinn 3 er en enkeltunderskriver. Når den endelige signeringen er fullført, er avtalen ferdig og alle partene vil bli varslet med en kopi av avtalen i PDF-format.

 

Når du skal opprette en mottakergruppe, klikker du på koblingen Legg til mottakergruppe øverst til høyre i mottakerfeltet. Dette oppretter containeren der du blir bedt om å oppgi gruppenavn og de potensielle mottakerne.

Alle medlemmene av mottakergruppen vil motta den endelige PDF-kopien av den signerte avtalen, selv om de ikke spesifikt har signert dokumentet.

Merk:

Mottakergruppealternativet er bare tilgjengelig for kontoer på Enterprise-nivået.

Konfigurer alternativene for signaturrekkefølgen

Kontoadministrator kan angi standard signeringsrekkefølge eller fjerne dette alternativet for avsender.

Gå til Konto > Kontoinstillinger > Send-innstillinger > Signeringsrekkefølge eller Mottakergrupper.

Innstillinger

Merk:

Alle medlemmene av mottakergruppen vil motta den endelige PDF-kopien av den signerte avtalen, selv om de ikke spesifikt har signert dokumentet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din