Sekvensiell signeringsarbeidsflyt

Underskrivere mottar og signerer dokumentet i rekkefølgen e-postadressene er angitt i Til-feltet. Når den siste underskriveren fullfører signeringsprosessen, mottar alle parter en e-post for signert og utfylt med den signerte PDF-filen vedlagt.

sequential_order


Parallell signeringsarbeidsflyt

Klikk på Fullfør i vilkårlig rekkefølge for å starte en parallell arbeidsflyt.

Alle mottakere mottar dokumentet samtidig og kan signere i vilkårlig rekkefølge. Når den siste underskriveren har fullført signeringsprosessen, mottar alle parter en e-post for signert og utfylt med den signerte PDF-filen vedlagt.

parallel


Hybridarbeidsflyter (Kun Enterprise)

Se videoen

En “hybrid”-arbeidsflyt er en forekomst av den sekvensielle deltagerrekkefølgen der ett eller flere av trinnene inkluderer to eller flere mottakere som får tilgang til dokumentet samtidig. Alle underskriverne/godkjennerne i det “parallelle” trinnet må fullføre sin del før den sekvensielle prosessen går videre til neste trinn.

hybrid

I bildet over for eksempel, har vi en signatursyklus med tre trinn:

  • Trinn 1 er fclarke@gmail.com. Når avtalen sendes til signering, vil bare fclarke bli varslet. Når fclarke har signert dokumentet, fortsetter vi til neste trinn.
  • Trinn 2 er hybridtrinnet. Du kan se at alle tre mottakerne har fått samme nummer (2), og det betyr at Adobe Sign vil varsle alle disse mottakerne samtidig. De kan påføre sine signaturer i hvilken som helst rekkefølge, men de må alle fullføre sin del før signatursyklusen fortsetter til neste trinn.
  • Trinn 3 er en annen enkeltmottaker, men denne gangen er mottakeren definert som en godkjenner (avmerkingsikonet vs. pennespissen). Når “Trinn 3”-mottakeren har godkjent, er avtalen fullført, den er ferdig og alle partene vil bli varslet med en kopi av avtalen i PDF-format.

Når du skal opprette en hybridgruppe, oppgir du e-postadressene til hver part som om de var enkeltmottakere, og deretter klikker og drar du mottakerfeltet over et annet mottakerfelt i hybridgruppen. På skjermen ser du meldingen om at du oppretter en parallell gruppe.. Manuell endring av indeksnumrene til samme verdi vil også lage hybridgruppen.

hybrid


Mottakergrupper (Kun Enterprise)

Mottakergrupper er nyttige når du trenger godkjenning fra et team eller en organisasjon, men ikke en bestemt person i den gruppen. Alle medlemmer i gruppen kan signere eller godkjenne på vegne av hele gruppen. 

hybrid

I bildet over for eksempel, kan du se en signatursyklus med tre trinn:

  • Trinn 1 (JohnDoe) er en underskriver og vil bli varslet om at signaturen hans kreves, så snart avtalen er sendt. Når JohnDoe har signert, går avtalen videre til trinn 2.
  • Trinn 2 er en godkjenner-mottakergruppe som har fått navnet “HR Group”. Det er fire enkeltpersoner i gruppen, og hver av dem har fått forskjellige verifiseringsprosesser (bare som et eksempel). Straks en av de identifiserte mottakerne har godkjent, går avtalen videre til det tredje trinnet.
  • Trinn 3 er en enkeltunderskriver. Når den endelige signeringen er fullført, er avtalen ferdig og alle partene vil bli varslet med en kopi av avtalen i PDF-format.

 

Når du skal opprette en mottakergruppe, klikker du på koblingen Legg til mottakergruppe øverst til høyre i mottakerfeltet. Dette oppretter containeren der du blir bedt om å oppgi gruppenavn og de potensielle mottakerne.

Merk:

Alle medlemmene av mottakergruppen vil motta den endelige PDF-kopien av den signerte avtalen, selv om de ikke spesifikt har signert dokumentet.


Signeringsrekkefølge i kontoinnstillinger

Kontoadministrator kan angi standard signeringsrekkefølge eller fjerne dette alternativet for avsender.

Gå til Konto > Kontoinstillinger > Send-innstillinger > Signeringsrekkefølge eller Mottakergrupper.

Innstillinger