Klikkbare koblinger i meldingsfelt

Oversikt

Avsenderne bruker ofte meldingsfelt for avtaler til å gi mottakere grunnleggende instruksjoner og støtte i form av nettadresser til ekstra innhold og e-postadresser for støttekontakter.

Adobe Acrobat Sign administrerer meldingsfeltinnhold som samsvarer med en nettadresse eller e-postadresseformat, med forskjellig avhengighet av tjenestenivået der en avtale opprettes.

 • Tjenestenivåene Individ og Smbedrift undertrykker uttrykkelig opprettelsen av koblinger i avsenderleverte meldinger for alle e-postmaler. Bare ren tekst presenteres.
 • Tjenestenivåene Enterprise og Bedrift gjør det mulig for mottakerens nettleser å konvertere meldingsteksten som er gitt av avsenderen til aktive koblinger i alle e-postmaler. I tillegg er det klikkbare koblinger på meldingsteksten som kan vises på en avtales E-signerings- og Behandle-side.
  • URL-koblinger åpner en ny nettleserfane for mottakeren når de velges.
  • E-postkoblinger åpner en ny e-postmelding ved hjelp av det lokale systemets e-postklient. Til:-feltet fylles ut med e-postadressen automatisk.

Slik fungerer det

Koblingsformater som automatisk konverterer:

 • Fullstendig kvalifiserte nettadresser: https://adobe.com
 • Nettadresser som bare inneholder domenet: adobe.com
 • Nettadresser som inneholder en bane: adobe.com/foo
 • Nettadresser med spørrings- og hash-parametere: adobe.com/foo?bar=1#baz
 • E-postadresser: echosign@adobe.com

Avsendere kan inkludere nettadresser og e-postadresser i både det globale Send melding-feltet og Privat melding-feltet:

Konfigurerte meldingsfelt

E-postpopulasjon

E-postinnholdet viser de konverterte koblingene i den stilen som mottakerens nettleser/e-postklient bestemmer (ikke alle nettlesere/klienter vil konvertere nettadresser til klikkbare koblinger). Forutsatt at nettleseren/klienten konverterer koblingene, vil valg av en vilkårlig kobling åpne målnettstedet i en ny nettleserfane.

E-postadresser åpner e-postklienten på det lokale systemet med e-postadressen forhåndsutfylt i feltet Til:.

Merk:

Nettadressekonverteringer til lenker i e-post håndteres av mottakerens nettleser eller e-postklient. Det er ikke en funksjon i e-postmalen for Acrobat Sign.

Koblinger i e-post levert til mottaker
Eksempel på e-posttekst for en klient som konverterer nettadresser. (Uthevinger lagt til)

Ikke-konverterte koblinger i e-post levert til mottaker
Eksempel på e-postinnhold for en klient som ikke konverterer nettadresser. (Uthevinger lagt til)

Koblinger i meldingsfeltene på E-sign-siden

Når mottakerens e-signeringsside åpnes, kan Melding og Privat melding vises ved å velge meldingsboblen på høyre side av toppskinnen:

Konfigurerte meldingsfelt på e-sign-siden

Avtalevisning på Behandle-siden

Når du åpner visningen av en avtale fra Behandle-siden, kan Meldingen vises øverst på høyre skinne. Den Private meldingen vises ved å holde musen over mottakerne nær bunnen av høyre skinne.

Konfigurerte meldingsfelt

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?