Acrobat Sign-sporingspiksel

Oversikt

Adobe Acrobat Sign bruker en usynlig sporingspiksel i e-posten for å oppdatere avsenderen når e-posten åpnes/vises, og for å logge visningen som en hendelse i transaksjonsposten.

Denne pikselen brukes til fordel for avsender og signerer for å bekrefte leveringen av e-postavtalen og for å evaluere påliteligheten til e-postleveringssystemene. Adobe bruker ikke åpningsdataene for e-post for å spore mottakerens atferd, og samler heller ikke inn personlig identifiserbar informasjon.

Hendelser med «Viste e-poster» opprettes både i aktivitetsloggen til avtalen og i revisjonsrapporten.

Hendelser med viste e-poster i revisjonsrapporten og aktivitetsloggen

Merk:

Hendelser med Viste avtaler er distinkte hendelser som innhentes når mottakeren åpner avtalen via signeringsnettadressen, eller avsenderen får tilgang til avtalen gjennom Behandle-siden.

I tillegg kan brukere utnytte hendelsen «Avtale sett» til å fylle ut sin personlige varslingsrapport og sende et e-postvarsel når hendelsen er registrert.

Viste varslingsalternativ for brukere

Alternativ for å deaktivere

Virksomhetsnivåkontoer kan velge å deaktivere e-postsporingspikselen ved å kontakte Acrobat Sign-brukerstøtten.

Hvis du deaktiverer sporingspikselen, endres hendelsen «Viste e-poster» til å utløses når avtalen åpnes (fremfor når e-posten åpnes). Varslings- og revisjonsloggene for hendelser/e-postmeldinger fortsetter ellers å rapporteres slik de gjorde da pikselen ble aktivert.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?