Konfigurere enkeltpålogging


Oversikt

Dokument-API for Adobe Acrobat Sign er designet for sømløs integrering med eksisterende applikasjoner, uten at du trenger å gå gjennom en separat registreringsprosess administrert av Acrobat Sign. Den omsluttende applikasjonen er derfor ansvarlig for å sikre at avsenderen er en registrert bruker av Acrobat Sign. Den registrerer dem programmatisk gjennom API-et hvis de ikke er registrerte. Mottakere trenger aldri å registrere seg, og Acrobat Sign håndterer alltid eventuelle nødvendige interaksjoner på mottakerens side.

Angi en avsender for dokumentet

Det er flere måter å angi en avsender på når du starter en ny transaksjon med sendDocument-metoden. Virkemåten er avhengig av hvilke verdier som er sendt gjennom den valgfrie SenderInfo-parameteren.

  • Null SenderInfo: I dette tilfellet er dokumentets avsender den spesifikke unike brukeren knyttet til API-nøkkelen som brukes. Denne metoden er egnet ved testing og i visse implementeringer med begrenset omfang, men er vanligvis ikke praktisk ved store integreringer med eksisterende brukersett.
  • SenderInfo med e-post og passord: I dette tilfellet er dokumentets avsender brukeren som e-postparameteren angir. Det oppgitte passordet må være likt brukerens Acrobat Sign-passord. For integreringsformål kan e-postadressen og passordet oppgis av brukeren i den aktuelle applikasjonen når dokumentet skal sendes. Den omsluttende applikasjonen kan eventuelt huske e-postadressen og passordet, enten fordi den omsluttende applikasjonen opprettet brukeren eller fordi brukeren har oppgitt denne informasjonen tidligere, slik at den er bufret.
  • SenderInfo med e-post uten passord: I dette tilfellet er dokumentets avsender brukeren som e-postparameteren angir. Passordverdien må være null. Acrobat Sign kontrollerer at API-kalleren og den tiltenkte avsenderen tilhører samme konto, men verken krever eller sjekker passordet. Denne metoden er av og til egnet ved API-integreringer i en spesifikk organisasjon, men har redusert individuell sikkerhet. Denne godkjenningsmodellen må best om eksplisitt av hovedkontoinnehaveren for å være tilgjengelig for bruk gjennom Acrobat Sign-API-et.

Acrobat Sign-kontobehandling

Som skissert over vil du i de fleste tilfeller oppgi e-postadressen og passordet til brukeren som du sender dokumentet på vegne av. De følgende avsnittene beskriver de ulike måtene den informasjonen kan innhentes på.

Be brukeren

Be brukeren om å angi e-postadresse og passord knyttet til Acrobat Sign som del av sendeprosessen. Du kan bruke metoden verifyUser til å kontrollere at brukeren er registrert i Acrobat Sign og at passordet er gyldig. Hvis brukeren ikke er registrert, kan du be vedkommende om å opprette sin egen Acrobat Sign-konto eller opprette en for dem (se nedenfor).

Opprette kontoen

Hvis et kall for å verifyUser viser at det ikke finnes noen bruker med den e-postadressen, kan du opprette en Acrobat Sign-bruker programmatisk ved å kalle createUser. Forutsatt at brukeropprettingen lykkes, kan e-postadressen og passordet du oppgav, nå brukes som SenderInfo for dokumentet.

Huske kontoen

Som følge av ett av scenarioene ovenfor, kan du huske brukerens e-postadresse og passord og bruke dem som SenderInfo for sending av påfølgende dokumenter på vegne av den brukeren. Det er mulig at brukeren faktisk vil logge på Acrobat Sign-kontoen sin og endre passordet sitt når som helst, så applikasjonen må kunne håndtere en situasjon der et tidligere lagret passord blir ugyldig.

Konklusjon

Det finnes en rekke ulike måter å fastslå avsenderidentitet på ved bruk av dokument-API for Acrobat Sign. Les informasjonen over nøye for å finne ut hvilken metode som er best for din applikasjon. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din