Vanlige spørsmål fra bidragsytere om CCE/CCT Pro Edition

Adobe Stock annonserte i dag Pro Edition, en ny plan for Creative Cloud for Teams og Enterprise, som tilbyr ubegrenset antall nedlastinger fra standardsamlingen vår av bilder, illustrasjoner og vektorer. Bidragsytere mottar 33 % av Adobes Stock-omsetning. Bidragsyterne mottar betaling ut fra antall nedlastinger.   

Adobe har utviklet Pro Edition for store og mellomstore bedrifter med det mål at samtlige brukere i en organisasjon skal ha tilgang til Stock-innhold med CC-applikasjonene sine. Mens det tidligere bare var utvalgte brukere som kunne lage innhold, er det nå langt flere brukere som får denne muligheten. For å maksimere serviceverdien til kundene og de samlede utbetalingene til bidragsyterne er Pro Edition kun tilgjengelig for kvalifiserte bedrifter.   

Se "Vanlige spørsmål fra bidragsytere" under for mer informasjon om Pro Edition.

 

Adobe har lansert et nytt tilbud for Creative Cloud for Teams (CCT) og Creative Cloud for Enterprise (CCE) kalt Pro Edition. CCT- og CCE Pro Edition-planene tilbyr et ubegrenset antall nedlastinger fra Adobe Stock-standardsamlingen av bilder, illustrasjoner og vektorer.  

Bidragsyterne får 33 % royalty fra Adobe Stock-omsetningen på Pro Edition-nedlastinger, og dette svarer til royaltysatsen for nedlastinger fra andre kredittpakker eller planer.  

Undersøkelser som Adobe har gjort, tyder på et enormt behov for Stock-innhold utover de få brukerne som per i dag kjøper Stock-innhold i en organisasjon. Undersøkelser vi gjennomførte nylig i markedet for små, mellomstore og store bedrifter, viser at mange brukere som ville ha foretrukket å lisensiere arkivbilderessurser av høy kvalitet, lar være på grunn av hindre som f.eks. behov for kjøpsgodkjennelser eller at man ikke kan bruke bilder uten vannmerke i modeller. Disse brukerne nøyer seg da kanskje med ikke-lisensiert eller gratis innhold for f.eks. modeller, konsepter og presentasjoner. 

Takket være de nye CCT- og CCE Pro Edition-planene kan nye og eksisterende Adobe Stock Team- og Enterprise-kunder enklere lisensiere innhold. Med en Pro Edition-plan der Stock-standardsamlingen inngår i Creative Cloud-abonnementet, er det nå slik at hver bruker i organisasjonene som deltar, betaler for tilgang til Stock. Dette betyr at flere blir kjent med innholdet vårt og benytter seg av Stock-samlingen – noe som i sin tur innebærer økte inntekter for bidragsyterne. 

Ja. Bidragsyterne kompenseres for nedlastinger fra første års gratis lisensplasser. 

På samme måte som med andre abonnementsplaner, går 33 % av Adobe Stock-inntektene tilbake til bidragsyterne for Pro Edition-planen. Bidragsyterne mottar betaling ut fra antall nedlastinger. 

Det finnes ingen minimumsgaranti. Bidragsyterne mottar 33 % royalty av Adobe Stock-inntektene fra Pro Edition-nedlastinger per solgte lisensplass. Bidragsyterne mottar betaling ut fra antall nedlastinger. 

Inntektene du får fra Pro Edition, vil være merket med "Egendefinert" på inntektssiden din i bidragsyterportalen. Ettersom også Enterprise-lisenser vil være merket med "Egendefinert", er det ikke mulig å filtrere ut og vise bare Pro Edition-utbetalinger. 

Det følger med en forbedret lisens for CCT Pro Edition-ressursene. Les mer om den forbedrede lisensen.

CCE Pro Edition-ressursene innbefatter en utvidet lisens i samsvar med andre Adobe Stock-planer for enterprise. Les mer om den utvidede lisensen

Pro Edition innbefatter ressurser som for eksempel bilder, illustrasjoner og vektorer fra standardsamlingen vår.

Premium-innhold eller videofiler er tilgjengelige på forespørsel eller via kredittpakker.

Ja, Enterprise- og Teams-kunder kan fortsette å velge fra den tilgjengelige menyen av Adobe Stock-planer, kredittpakker og kjøp på forespørsel. Pro Edition er et tilleggstilbud til Enterprise- og Teams-kunder. 

Det er ikke mulig å velge at innhold ikke skal være tilgjengelig for Pro Edition-kjøpere.  

Adobe gjør foreløpig ikke Pro Edition-planen tilgjengelig for individuelle CC-abonnenter. 

Ja, royalty-inntekter fra CCE Pro og CCT Pro vil bli beregnet på samme måte. Alle lisenser fra Pro Edition-planer vil bli oppført som "Egendefinert" på bidragsyternes inntektsside. 

Se Smidig overføring av Creative Cloud for teams-brukere til Creative Cloud Pro.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet