Smidig overføring av Creative Cloud for teams-brukere til Creative Cloud Pro

Ved fornyelse av Creative Cloud for teams-abonnementet ditt har du nå mulighet til å bytte til et tilsvarende Pro-abonnement på Creative Cloud for teams. Du kan tilpasse lisenstilordningen i arbeidsgruppen din ut fra antall lisenser du kjøper.

Med det intuitive, veiviserbaserte verktøyet for lisenstilordning i Adobe Admin Console sikrer du at overføringen av arbeidsgruppemedlemmer til et Pro-abonnement på Creative Cloud for teams går mest mulig smidig. For raskt å overføre brukerne dine til Creative Cloud for teams Pro går du til Admin Console > Oversikt og klikker på Tilordne lisenser.

Overgang fra CCT til CCT Pro

Hvis du ønsker å overføre brukere til et Pro-abonnement på Creative Cloud for teams, må du gjøre dette i løpet av fornyelsesvinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overføre brukere.

Merk:

For at du skal kunne overføre brukere til et Pro-abonnement på Creative Cloud for teams må du være kontrakteier for arbeidsgruppen.

Fordeler med å bytte til et Pro-abonnement på Creative Cloud

Det gir flere fordeler å overføre Creative Cloud for teams-brukere til Creative Cloud Pro-abonnementer.

Brukerne får ubegrenset tilgang til Adobe Stock-ressurser.

Brukerne kan få tilgang til avanserte Creative Cloud Pro-funksjoner.

Brukergrupper og tillatelser overføres automatisk.

Arbeidsgrupper i alle størrelsesordener kan gå over til et Creative Cloud Pro-abonnement.

Brukerne kan enkelt nedgradere abonnementene sine etter ønske.

Overføringen er intuitiv og veiviserbasert. Det kreves ikke forarbeid fra administratorenes side.

Overfør brukerne dine

Overføringsreglene vil avhenge av rettighetene som organisasjonen besitter på nåværende tidspunkt. Det blir gjort en evaluering av de aktuelle produktene dine for å finne tilsvarende produkter i Pro-versjonen av Creative Cloud for teams. Hvis det blir funnet et tilsvarende produkt, blir det vist en liste over brukere i løpet av lisenstilordningen. Den viste listen avhenger av hvor mange lisenser som er kjøpt for det nye produktet. De mulige scenariene ser slik ut:

Scenario

Vist liste

Påkrevd handling

Antall kjøpte lisenser er lik antall tilgjengelige lisenser etter overføringen.

Ferdig utfylt liste over gjeldende brukere.

Kontroller listen over gjeldende brukere og bekreft om samtlige skal overføres til det nye produktet.

Antallet kjøpte lisenser er høyere enn antallet tilgjengelige lisenser etter overføringen

Ferdig utfylt liste over gjeldende brukere.

Kontroller listen over gjeldende brukere og bekreft om samtlige skal overføres til det nye produktet.

Antallet kjøpte lisenser er lavere enn antallet tilgjengelige lisenser etter overføringen

En liste over brukerne som er tilordnet det gjeldende produktet.

 Du blir bedt om å fjerne brukerne som ikke skal overføres.

Overfør brukere manuelt (opptil 50 brukere)

Veiviseren gir deg mulighet til manuelt å overføre opptil 50 brukere til en Pro-plan for Creative Cloud for teams.

 1. Gå til Admin Console > Oversikt og klikk på Tilordne lisenser for å åpne verktøyet for lisenstilordning.

 2. Klikk på Neste. På siden Tilordne lisenser vises en oversikt over brukerne som kan tilordnes lisens.

  Tilordne produktene til brukerne og klikk så på Neste.

 3. Gå gjennom og bekreft lisenstilordningene. Hvis du vil endre tilordningen av lisenser, klikker du på Tilbake for å komme tilbake til siden Tilordne lisenser.

  Gå gjennom tilordninger

 4. Klikk på Bekreft. De valgte brukerne blir overført til Creative Cloud Pro-planen.

  Merk:

  Det kommer opp et bjelleikon i Admin Console når overføringen er ferdig. Brukerne dine får beskjed på e-post om at planene har blitt oppgradert. Se varsler for mer informasjon.

Overfør flere (mer enn 50) brukere samtidig

Hvis du har mer enn 50 brukere i arbeidsgruppen din, kan du tilordne dem lisenser ved hjelp av CSV-opplasting. 

 1. Gå til Admin Console > Oversikt og klikk på Tilordne lisenser for å åpne verktøyet for lisenstilordning.

 2. Klikk på Tilordne lisenser med en CSV-fil for å gå videre.

 3. På siden Overfør brukere med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal for å laste ned enten en tom mal eller en ferdig utfylt liste over gjeldende brukere.

  Merk:

  Adobes anbefaling er at du laster ned CSV-filen med en ferdig utfylt liste over brukere. Oppdater oppføringene i kolonnen Teams-produkt med de tilsvarende Pro-applikasjonene for Creative Cloud for teams. For å hindre problemer er det viktig at navnene på Pro-applikasjonene for Creative Cloud for teams legges inn riktig.

  CSV-opplasting

 4. Åpne CSV-filen på den lokale maskinen din. 

 5. Velg kolonnen Arbeidsgruppeprodukter, som viser de aktuelle brukerrettigheter for hele organisasjonen.

 6. Dupliser produktnavnet for hvert av de oppførte produktene og legg til " - Pro Edition" på slutten av navnet. Lagre CSV-filen.

  Tenk deg for eksempel et scenario der CSV-filen inneholder en bestemt bruker med en Creative Cloud Alle applikasjoner-rettighet, slik det fremgår av skjermbildet.

  For å oppgradere brukerens rettighet må du legge inn navnet på det tilsvarende Creative Cloud Pro for teams-produktet – Creative Cloud Alle applikasjoner – Pro Edition, atskilt med komma.

  Tabellen under gir deg en oversikt over Creative Cloud Pro for teams-rettighetene som samsvarer med de ulike Creative Cloud for teams-produktene.

  Navn på gjeldende Creative Cloud for teams-rettighet

  Navn på ny Creative Cloud for teams Pro-rettighet

  Creative Cloud Alle applikasjoner

  Creative Cloud Alle applikasjoner – Pro Edition

  After Effects

  After Effects – Pro Edition

  Animate

  Animate – Pro Edition

  Audition

  Audition – Pro Edition

  Dimension

  Dimension – Pro Edition

  Dreamweaver

  Dreamweaver – Pro Edition

  Illustrator

  Illustrator – Pro Edition

  InCopy

  InCopy – Pro Edition

  InDesign

  InDesign – Pro Edition

  Lightroom

  Lightroom – Pro Edition

  Photoshop

  Photoshop – Pro Edition

  Premiere Pro

  Premiere Pro – Pro Edition

  Premiere Rush

  Premiere Rush – Pro Edition

  XD

  XD – Pro Edition

  Merk:

  For alle Creative Cloud-brukere må produktrettighetsnavnet oppdateres slik at det inkluderer "- Pro Edition". Rettigheter som for eksempel Adobe Acrobat og Adobe Stock for Teams, har ikke "- Pro Edition" på slutten av produktnavnet.

 7. Dra den oppdaterte CSV-filen tilbake til siden. Alternativt kan du laste opp en egendefinert CSV-fil med detaljert informasjon om lisenstilordningen til brukerne.

 8. Klikk på Last opp. Gå deretter tilbake til Adobe Admin Console og velg Brukere for å vise de nye produktrettighetene. Brukerne dine overføres til Pro-planer for Creative Cloud ut fra lisenstilordningene du har angitt. 

  Det kommer opp et bjelleikon i Admin Console når overføringen er ferdig. Brukerne dine får beskjed på e-post om at planene har blitt oppgradert. Se varsler for mer informasjon.

  Merk:

  Når et produkt blir fjernet fra en bruker, informeres vedkommende via e-post om at kontotilgangen er opphevet. Når du oppgraderer til Pro Edition av Creative Cloud for teams, vil brukerne imidlertid beholde kontotilgangen sin.

  Merk:

  Finn ut mer om masseopplasting i Administrere brukere | CSV-masseopplasting.

Varsler

Du finner her en oversikt over varslene som administratorer/brukere mottar på de ulike trinnene i overføringsprosessen.

Varsel

Målgruppe

Type

Hvis ikke mottatt

Overføringen er fullført

Administrator

Kontroller at overføringen var vellykket.

Overføringen mislyktes

Administrator


Kontroller at overføringen var vellykket.

Nye rettigheter tilordnet til brukerne etter overføring.

Bruker

Kontroller at lisenstilordningen var vellykket.

Brukerens rettigheter er tilbakekalt.

Bruker

Kontroller at rettighetene er tilbakekalt.

Vanlige spørsmål

Ja, dette er et tilbud som arbeidsgrupper i alle størrelsesordener kan benytte seg av.

Det er et fleksibelt tilbud. Brukere kan velge å nedgradere etter oppgradering til Creative Cloud Pro.

Ja, arbeidsgruppen din bevarer tilgangen til Creative Cloud Libraries og kan bruke de samme funksjonene og samme påloggingsinformasjon som for Creative Cloud for teams.

Med Pro Edition av Creative Cloud for teams får du ubegrenset tilgang til ressurser i Adobe Stock-samlingen av standardbilder med utvidede lisenser. 

Abonnementet innbefatter følgende:

 • Standardbilder som f.eks. fotografier, illustrasjoner og vektorer 
 • Standardmaler som er inkludert i Photoshop, Illustrator og InDesign
 • Standard 3D-ressurser som f.eks. modeller, lys og materialer

Følgende typer ressurser er foreløpig ikke innbefattet i Pro Edition av Creative Cloud for teams: 

 • Ressurser med utvidede lisenser 
 • Videoer (HD, 4K), lydfiler og bestemte maler for bevegelsesgrafikk 
 • Ressurser fra Premium-samlingen 
 • Redaksjonell samling

Disse ressursene kan enkelt lisensieres med Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper. Du velger fritt abonnementsplaner og kredittpakker ut fra prosjekt og budsjett. 

Når du abonnerer på Pro Edition av Creative Cloud for teams, vil samtlige ressurser i planen være inkludert i en utvidet lisens.  

Med en utvidet lisens har du tilgang til ubegrensede kopier eller visninger av en Adobe Stock-ressurs. Det er en oppgradering i forhold til standardlisensen som er inkludert i den "normale" Adobe Stock-abonnementsplanen. En utvidet lisens tillater ubegrensede kopier eller visninger av en Adobe Stock-ressurs. Med en standardlisens er det satt et tak på 500 000. 

Det er imidlertid ikke mulig å bruke utvidet lisens i forbindelse med markedsføring, maler eller produkter som skal selges eller distribueres. Du kan finne ut mer om de ulike Adobe-lisenstypene på https://stock.adobe.com/license-terms.

Du beholder samme plantilgang når du oppgraderer til Pro Edition av Creative Cloud for teams. Som oppgradert bruker har du mulighet til å lisensiere et ubegrenset antall Adobe Stock-standardbilder. Så snart bildene er lisensiert, kan samtlige medlemmer i arbeidsgruppen laste ned og jobbe med arbeidsgrupperessursene. Ressurser du har lisensiert tidligere, vil fortsette å inngå i planen selv om medlemmer i arbeidsgruppen byttes ut.

Når du har oppgradert planen til Pro Edition av Creative Cloud for teams, følger du fremgangsmåten nedenfor:

 1. Gå til https://stock.adobe.com/ og logg på med bedrifts-ID-en din for Adobe. Når du logger på, vises "Ubegrensede bilder" oppe til venstre i navigasjonsruten. 

  Ubegrensede bilder i oppe til venstre i CCT Pro

 2. Logg på en gang til med Adobe-kontoen din. Du har nå mulighet til å lisensiere Adobe Stock-ressurser i applikasjonen du har valgt.

 3. Velg Opprett i skjermbildet Nytt dokument.

  CCT Pro – nytt dokument, alternativet "Opprett"
  Velg "Opprett" i skjermbildet for nytt dokument.

 4. Søk etter bilder i søkefeltet.

  CCT Pro – søk etter Stock-ressurser i søkefeltet
  Du kan søke etter Adobe Stock-ressurser fra Biblioteker-panelet.

Du kan søke etter ressurser i Adobe Stock via søkefeltet oppe til høyre i skjermbildet.

Hvis Creative Cloud for teams Pro Edition-planen din sies opp eller utløper, vil du kun ha tilgang til å benytte lisensierte ressurser for prosjekter du har opprettet tidligere. Ressurser du har lisensiert tidligere, kan ikke benyttes i nye prosjekter eller til noe annet. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?