Adobes retningslinjer for programvarestøtte

Finn ut mer om støtteperioden for Adobe-produkter og -tjenester.

Støttes appen min?

For skrivebordsapper støtter Adobe de aktive appene og de to foregående hovedversjonene av hver enkelt. For nett- og mobilapper støtter vi bare den aktive versjonen. For en liste over apper og støtteperioder, se Perioder for produktstøtte og teknisk støtte.

Får appen sikkerhetsoppdateringer?

Adobe tilbyr bare sikkerhetsoppdateringer for aktive apper. Vi anbefaler at du alltid oppdaterer til de nyeste versjonene av appene for å utnytte funksjoner, ytelse og sikkerhetsforbedringer.

Hvilke apper er tilgjengelige for nedlasting?

Vi tilbyr installasjonsprogrammer for de aktive appene våre samt de foregående hovedversjonen av hver app. (Gjelder ikke Acrobat DC. Vi tilbyr bare de aktive versjonene for å sikre at du har de siste sikkerhetsoppdateringene.) For mobilapper tilbyr vi kun den nyeste versjonen. Vi tilbyr ikke installasjonsprogrammer for apper vi ikke lenger selger. Finn koblinger til appene som er tilgjengelige for nedlasting.​

Hvorfor er ikke min app tilgjengelig lenger?

Som en del av innovasjonssyklusen vår avslutter vi noen ganger en app slik at vi kan fokusere på å levere nye og oppgraderte programmer og tjenester.  

Er det tilgjengelig støtte for en utgått (EOL) app eller tjeneste?

Vi tilbyr støtte, nedlastinger, dokumentasjon og sikkerhetsrettinger når en app eller tjeneste nærmer seg livssyklusslutt. Når appen eller tjenesten er avviklet, avsluttes støtten.

Adobe EOL tidslinjer
Støttetidslinje for utgåtte apper og tjenester

For informasjon om støtteperioder for spesifikke Adobe-produkter, se Perioder for produktstøtte og teknisk støtte.

Hvor lang tid i forveien blir jeg varslet om en avviklet app eller tjeneste?

Vi gir vanligvis minst 12 måneders varsel før avvikling av salg eller støtte. Uforutsette endringer eller krav kan imidlertid føre til at varslingstiden blir kortere.

Blir det gjort forbedringer eller feilrettinger for en avviklet app eller tjeneste?

Etter EOL-kunngjøringen blir det ikke gjort nye forbedringer av produktet eller tjenesten. Når det er mulig, jobber vi for å sikre kompatibilitet med operativsystemoppdateringer og løser sikkerhetsproblemer etter behov til vi slutter å selge appen eller tjenesten.

Mer informasjon

Dette dokumentet definerer Adobes end-of-life (EOL) støtteperiode for alle Adobe Creative Cloud- og Document Cloud-produkter og vertstjenester, enten de leveres som lokal programvare eller som en vertsbasert tjeneste, bortsett fra tjenestene og plattformene nevnt i unntaksdelen nedenfor.

Unntak

Denne EOL-tidslinjen gjelder ikke for Adobe-tjenester og -plattformer, for eksempel Flash. EOL skal ikke tolkes som oppsigelse av noen eksisterende Adobe-avtale. Tjenester til den eksisterende produktbasen vil fortsatt bli levert i henhold til eksisterende kontraktsvilkår. For produkter eller tjenester med mer restriktive EOL-krav, vil det mer restriktive kravet bli håndhevet.

 • Adobe forbeholder seg retten til når som helst å avvikle et produkt ved å avslutte støtten for et slikt produkt.
 • Adobe vil bruke kommersielt rimelig innsats for å gi minst 12 måneders varsel før avslutning av støtten.
 • Adobe vil bruke kommersielt rimelig innsats for å gi 12 måneders varsel om sluttdatoen for det berørte produktet og/eller den siste dagen da det berørte produktet kan bestilles.
 • I løpet av perioden mellom EOL-varslingen og den faktiske avslutningen av støtten, vil produktet støttes som følger:
  • Ingen nye forbedringer vil bli gjort på produktet eller tjenesten.
  • Ingen forbedringer vil bli gjort på produktet eller tjenesten for å støtte nye eller oppdaterte versjoner av plattformene eller operativsystemene som produktet kjører på eller som det kobles til.
  • Adobes kundestøtte vil lede kunder til eksisterende rettelser, oppdateringer eller løsninger som gjelder for den rapporterte saken.
  • Adobe kan, etter eget skjønn, utvikle nye hurtigreparasjoner for problemer med høy teknisk innvirkning eller forretningseksponering for kunder. Basert på kundenes tilbakemeldinger vil Adobe bestemme graden av innvirkning og eksponering og de påfølgende aktivitetene.
  • Adobe kan etter eget skjønn engasjere forsknings- og utviklingsteam kun i kritiske tilfeller og på et begrenset grunnlag for problemidentifikasjon.
 • Adobe vil bruke kommersielt rimelige tiltak for å løse sikkerhetsproblemer i EOL-produkter gjennom garanti- eller støtteperioden, avhengig av hva som varer lengst.

Begrep

Definisjon

Mer informasjon

Kunngjøring om livssyklusslutt 

Varsling sendt til kunder, kanalpartnere og berørte parter om at produktet ikke lenger vil bli solgt, støttet eller tilgjengelig for nedlasting. 

Sendes vanligvis minst 12 måneder før avsluttet salg.

Avsluttet salg (EOS)

Produktet blir ikke lenger solgt på Adobe.com eller av tredjepartsbutikker.

Installasjonsprogrammer er ikke tilgjengelig for nedlasting på Adobe.com.

Livssyklusslutt (EOL)

Ingen elektroniske tjenester og støtte er lenger tilgjengelig. 

Alle støttetjenester som krever løpende vedlikehold, fjernes. Lagrede kundedata blir slettet.

Assistert støtte  

Støtte levert av Adobe via nettprat, telefon eller e-post for støtte i forbindelse med nedlasting, aktivering og betaling.    

Tilgjengelig frem til et produkt når EOL.

Selvhjelpstøtte   

Nettbasert dokumentasjon, installasjonsprogrammer og fellesskapsstøtte for produktrelaterte spørsmål.    

Oppdateres (hvis nødvendig) frem til EOS-dato. Tilgjengelig frem til EOL.    

Operativsystemoppgraderinger for den nyeste versjonen av appen    

Forbedringer av Adobe-produkter for å optimalisere dem for nye operativsystemer.    

Adobe optimaliserer applikasjoner til nyere operativsystemer etter behov frem til EOS-datoen.    

Sikkerhetsproblemer

Et sikkerhetsproblem som en angriper kan utnytte for å bryte seg inn på en brukers datamaskin.    

Adobe vil iverksette rimelige tiltak for å løse sikkerhetsproblemer i EOL-produkter gjennom garanti- eller støtteperioden, avhengig av hva som varer lengst.

Merk:
 • Disse støtteretningslinjene skal ikke tolkes som en juridisk bindende forpliktelse. Adobe gir ingen garantier, uttrykte, underforståtte eller lovbestemte, ved å publisere dette dokumentet eller om informasjonen i dette dokumentet.
 • Dokumentet er kun til informasjon. Adobe forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for spesifikke produkter hvis og når virksomheten krever det.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?