Błąd: Liczba jest spoza zakresu

Podczas próby wyświetlenia pliku PDF lub usunięcia strony z pliku PDF wyświetlany jest komunikat o błędzie „Liczba jest spoza zakresu”. Ten sam komunikat o błędzie może być wyświetlany przy próbie wykonania innych operacji na pliku PDF, takich jak łączenie go z innym plikiem PDF lub wstawianie nowej strony.

Rozwiązanie: Rozwiązanie : Wyeksportuj plik PDF jako plik PostScript, a następnie przekonwertuj go na format PDF za pomocą programu Distiller

Błąd „Liczba jest spoza zakresu” występuje, gdy program Acrobat znajdzie problem z ukrytą strukturą pliku PDF. Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie nowego pliku PDF od właściciela. Jeśli nie ma takiej możliwości, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozwiązać problem.

Uwaga:

Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku pliku PDF bez elementów interaktywnych, takich jak multimedia lub pola formularzy.

Nie próbuj tego rozwiązania, gdy plik PDF zawiera elementy interaktywne, ponieważ mogą one działać nieprawidłowo po wyeksportowaniu pliku PDF do formatu PostScript, a następnie przekonwertowaniu go z powrotem na plik PDF.

  1. Otwórz plik PDF w programie Adobe.

  2. Wybierz opcje Plik > Eksportuj > PostScript.

  3. W oknie dialogowym Zapisz jako PDF wpisz inną nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  4. Przejdź do folderu, gdzie został zapisany plik PostScript. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz za pomocą programu Adobe Acrobat Distiller.

    Acrobat Distiller przekonwertuje plik PostScript na plik PDF. Plik PDF jest zapisywany w tym samym folderze.

  5. Otwórz plik PDF w programie Acrobat. Teraz spróbuj wyświetlić strony albo dodać, wstawić lub dodać stronę w pliku PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online