Automatyzacja i obiegi pracy z dokumentami w programie Adobe Acrobat

W jaki sposób są sprzedawane produkty Acrobat dla użytkowników biznesowych?

Program Acrobat enterprise oferuje model subskrypcji licencjonowania oparty na użytkowniku. Licencje kupuje się na podstawie liczby użytkowników, którzy korzystają z programu Acrobat.

Czy firma Adobe pozwala na automatyzację programu Acrobat, np. uruchamianie automatycznych skryptów lub zrobotyzowaną automatyzację procesów (ang. Robotic Process Automation, RPA)?

Firma Adobe nie zezwala na automatyzację licencjonowanej kopii programu Adobe Acrobat dla użytkowników biznesowych za pomocą zautomatyzowanych skryptów lub RPA, z wyjątkiem przypadków, gdy klient używa kreatora operacji w programie Acrobat Pro (zobacz więcej). Jeśli interesuje Cię automatyzacja programu Acrobat lub obiegu dokumentów, licencjonuj oddzielną ofertę Document Cloud.

Czy firma Adobe zapewnia lokalną ofertę automatyzacji na dużą skalę przy użyciu programu Acrobat?

Firma Adobe zapewnia oferty dla użytkowników biznesowych, którzy chcą uruchomić lokalne, ściśle wielkoskalowe, zautomatyzowane obiegi pracy z dokumentami. W przypadku automatyzacji niedozwolonej w ramach licencji użytkownika należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Adobe.

Jaka automatyzacja jest dozwolona w ramach licencji użytkownika programu Acrobat?

Można zautomatyzować korzystanie z programu Acrobat, jeśli spełnione są następujące trzy warunki:

  • Aplikacja Acrobat jest zainstalowana na komputerze klienta (z systemem Windows lub macOS).
  • Użytkownicy muszą inicjować automatyczne zadania w programie Acrobat. Na przykład zadania uruchamiane za pomocą kreatora operacji programu Acrobat.
  • Zadanie automatyczne w programie Acrobat musi być uruchomione na tym samym komputerze. Nie może wchodzić w interakcje z aplikacjami innych firm. Na przykład dane wyjściowe nie mogą być wysyłane do żadnej aplikacji innej firmy w celu dalszego działania.

Jaki typ wirtualizacji jest obsługiwany w programie Acrobat?

Należy zakupić imienną licencję użytkownika programu Acrobat, aby wdrożyć go w środowisku wirtualnym, takim jak usługa Windows Virtual Desktop lub Citrix Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem wirtualizacji programu Acrobat. Obsługiwane rodzaje wirtualizacji to:

  • Serwer wirtualny: symulowane środowisko serwerowe utworzone na serwerze fizycznym. Na jednym serwerze fizycznym można uruchamiać wiele serwerów wirtualnych. Działa w środowisku z wieloma dzierżawcami.
  • Maszyna wirtualna: emulacja fizycznego komputera z własnym procesorem, pamięcią, interfejsem sieciowym i pamięcią masową, stworzona na fizycznym systemie sprzętowym.
  • Wirtualizacja: symulowane środowisko, w którym komputer stacjonarny jest zastąpiony serwerową maszyną wirtualną.

Jak zautomatyzować obiegi pracy plików PDF przy użyciu zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA)?

Usługi Adobe Document Services zapewniają interfejsy API do automatyzacji tworzenia, manipulowania, wydobywania treści i generowania dokumentów w plikach PDF w dowolnej aplikacji. Zadanie automatyzacji pomaga budować obiegi dokumentów do tworzenia faktur i raportów, przetwarzania i ponownej publikacji treści, analizy danych i innych. Dostępne są następujące Interfejsy API:

  • Interfejs Adobe PDF Services API umożliwia tworzenie plików PDF z kilku różnych formatów dokumentów, takich jak Word, PowerPoint i HTML. Można również konwertować pliki PDF na inne formaty, używać funkcji OCR do wyszukiwania tekstu, dodawać hasła, kompresować pliki PDF i nie tylko.
  • Interfejs Adobe Document Generation API umożliwia szybkie generowanie plików PDF i MS-Word na podstawie danych. Zautomatyzuj umowy, faktury i propozycje sprzedaży, osadzając dane JSON w szablonach programu Word z warunkami logicznymi i podpisami.
  • Interfejs Adobe PDF Extract API pozwala na odblokowanie nieustrukturyzowanych danych przechowywanych w dokumentach PDF. Wykorzystaj technologię nauczania maszynowego i SI do automatycznego przetwarzania tekstu, złożonych tabel, obrazów, ilustracji i struktury dokumentu — w tym kolejności przetwarzania kolumn i stron — z dowolnego dokumentu PDF, w tym skanów. Wyodrębnianie tekstu wykracza poza funkcję OCR do przechwytywania stylu, czcionek i kontekstu.
  • Interfejs Adobe PDF Embed API to darmowy interfejs API JavaScript po stronie klienta, który umożliwia programistom osadzanie dokumentów PDF w dowolnej aplikacji internetowej. Tworzy spójne doświadczenie przeglądania dokumentów dla użytkowników końcowych. Obejmuje on interfejsy API do współpracy i przeglądania obiegów pracy oraz integrację analiz umożliwiających wgląd w interaktywność użytkowników końcowych.
Uwaga:

Interfejs PDF Services API obejmuje dostęp do operacji interfejsu PDF Extract API i Document Generation API. Możesz korzystać z tych interfejsów API już dziś dzięki bezpłatnej wersji próbnej obejmującej 1000 transakcji dokumentów na okres do sześciu miesięcy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?