Funkcja Skanowanie własne, a także Skanowanie z ustawieniami domyślnymi powoduje skanowanie tylko przedniej strony

Problem

Tylko skanery z dupleksem — po aktualizacji oprogramowania Acrobat z lipca 2015 r. wybranie opcji Strony > Obie strony w oknie dialogowym Skanowanie własne, a także Ustawienia domyślne (Autowykrywanie trybu kolorów, Czarno-biały itd.), powoduje zeskanowanie tylko przedniej strony.

Rozwiązanie

Problem zostanie rozwiązany w następnej aktualizacji oprogramowania Acrobat. Rozwiązanie tymczasowe polega na użyciu natywnego interfejsu skanera za pośrednictwem funkcji Skanowanie własne. Wykonaj następujące czynności.

  1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera > Skanowanie własne.

  2. W oknie dialogowym Skanowanie własne obok listy rozwijanej Skaner kliknij przycisk Opcje.

    Uwaga: upewnij się, że skaner jest podłączony i wybrany z listy rozwijanej Skaner.

  3. W oknie dialogowym Opcje skanera z listy rozwijanej Interfejs użytkownika wybierz pozycję Pokaż natywny interfejs skanera, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W oknie dialogowym Skanowanie własne kliknij przycisk Skanuj.

  5. Podczas skanowania wyświetlany będzie natywny interfejs sterownika TWAIN skanera (w zależności od modelu skanera). Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Skanuj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?