Problem

Tylko skanery z dupleksem — po aktualizacji oprogramowania Acrobat DC z lipca 2015 r. wybranie opcji Strony > Obie strony w oknie dialogowym Skanowanie własne, a także Ustawienia domyślne (Autowykrywanie trybu kolorów, Czarno-biały itd.), powoduje zeskanowanie tylko przedniej strony.

Rozwiązanie

Problem zostanie rozwiązany w następnej aktualizacji oprogramowania Acrobat DC. Rozwiązanie tymczasowe polega na użyciu natywnego interfejsu skanera za pośrednictwem funkcji Skanowanie własne. Wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera > Skanowanie własne.

 2. W oknie dialogowym Skanowanie własne obok listy rozwijanej Skaner kliknij przycisk Opcje.

  Uwaga: upewnij się, że skaner jest podłączony i wybrany z listy rozwijanej Skaner.

  Okno dialogowe Skanowanie własne
 3. W oknie dialogowym Opcje skanera z listy rozwijanej Interfejs użytkownika wybierz pozycję Pokaż natywny interfejs skanera, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Opcje skanera
 4. W oknie dialogowym Skanowanie własne kliknij przycisk Skanuj.

  Okno dialogowe Skanowanie własne
 5. Podczas skanowania wyświetlany będzie natywny interfejs sterownika TWAIN skanera (w zależności od modelu skanera). Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Skanuj.

  Wyświetlacz interfejsu sterownika TWAIN skanera

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online