12 lipca 2016 r. funkcja Mobile Link zostanie wycofana z programu Acrobat i Reader. Funkcja ta zostanie usunięta z interfejsu użytkownika w aktualizacji w lipcu 2016 r.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj poniższe Często zadawane pytania. W razie dodatkowych pytań proszę zamieścić post na forum społeczności.

Często zadawane pytania

Łącza do plików są nadal dostępne na liście bieżących plików. Możesz również zalogować się w usłudze Adobe Document Cloud w celu wyświetlenia przesłanych plików.

Po wycofaniu usługi Mobile Link pliki przeglądane w programie Acrobat lub Reader nie będą już automatycznie przesyłane do chmury Document Cloud firmy Adobe. Jednak bieżące pliki będą nadal dostępne i nadal będzie można uzyskać do nich dostęp z listy bieżących plików. Pliki PDF przechowywane w Document Cloud lub na innych partnerskich stronach internetowych do przechowywania będą nadal dostępne i będzie można uzyskać do nich dostęp z poziomu programu Acrobat lub Reader.

Tak. Funkcja Mobile Link nie będzie już dłużej automatycznie przesyłała plików otwieranych w programie Acrobat lub Reader, jednak nadal możliwe jest łatwe zapisywanie i przechowywanie plików w Document Cloud. Możliwy też jest dostęp do wszystkich plików w usłudze Document Cloud na dowolnym urządzeniu, po zalogowaniu się do konta programu Acrobat lub Reader.

Możesz użyć funkcji Zapisz w chmurze Document Cloud w programie Acrobat lub Reader, aby zapisać dowolny plik w usłudze Document Cloud i udostępniać go na wszystkich urządzeniach. Pliki zapisane w ten sposób w usłudze Document Cloud zostaną wyświetlone na liście bieżących plików w programie Acrobat lub Reader na wszystkich zalogowanych urządzeniach.

12 lipca 2016 r. w plikach na liście bieżących plików nie zostaną dokonane żadne zmiany. Pliki PDF, których nie przeglądano przez ostatnie 60 dni, nie są uważane za bieżące i będą one nadal wygasać na liście bieżących plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online