12 lipca 2016 r. funkcja Mobile Link zostanie wycofana z programu Acrobat i Reader. Funkcja ta zostanie usunięta z interfejsu użytkownika w aktualizacji w lipcu 2016 r.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj poniższe Często zadawane pytania. W razie dodatkowych pytań proszę zamieścić post na forum społeczności.

Często zadawane pytania

Gdzie znajdują się moje pliki po wyłączeniu funkcji Mobile Link?

Łącza do plików są nadal dostępne na liście bieżących plików. Możesz również zalogować się w usłudze Adobe Document Cloud w celu wyświetlenia przesłanych plików.

Co stanie się z moimi dokumentami?

Po wycofaniu usługi Mobile Link pliki przeglądane w programie Acrobat lub Reader nie będą już automatycznie przesyłane do chmury Document Cloud firmy Adobe. Jednak bieżące pliki będą nadal dostępne i nadal będzie można uzyskać do nich dostęp z listy bieżących plików. Pliki PDF przechowywane w Document Cloud lub na innych partnerskich stronach internetowych do przechowywania będą nadal dostępne i będzie można uzyskać do nich dostęp z poziomu programu Acrobat lub Reader.

Czy nadal mogę uzyskać dostęp do plików przechowywanych w Adobe ?

Tak. Funkcja Mobile Link nie będzie już dłużej automatycznie przesyłała plików otwieranych w programie Acrobat lub Reader, jednak nadal możliwe jest łatwe zapisywanie i przechowywanie plików w Document Cloud. Możliwy też jest dostęp do wszystkich plików w usłudze Document Cloud na dowolnym urządzeniu, po zalogowaniu się do konta programu Acrobat lub Reader.

Co mogę zrobić, by moje pliki były dostępne na moim urządzeniu przenośnym?

Możesz użyć funkcji Zapisz w chmurze Document Cloud w programie Acrobat lub Reader, aby zapisać dowolny plik w usłudze Document Cloud i udostępniać go na wszystkich urządzeniach. Pliki zapisane w ten sposób w usłudze Document Cloud zostaną wyświetlone na liście bieżących plików w programie Acrobat lub Reader na wszystkich zalogowanych urządzeniach.

Co stanie się z moimi plikami na liście bieżących plików 12 lipca 2016 r.?

12 lipca 2016 r. w plikach na liście bieżących plików nie zostaną dokonane żadne zmiany. Pliki PDF, których nie przeglądano przez ostatnie 60 dni, nie są uważane za bieżące i będą one nadal wygasać na liście bieżących plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online