Możesz wydrukować wielostronicowy dokument jako broszurę. Program Acrobat lub Reader umieszcza na każdym arkuszu po dwie strony. Po złożeniu i zszyciu arkuszy dwustronnych otrzymuje się gotową broszurę o właściwej numeracji stron. 

Kroki do wykonania w programie Reader i Acrobat X

Kroki do wykonania w programie Reader i Acrobat 9


Wielostronicowy dokument PDF wydrukowany jako broszura
Wielostronicowy dokument PDF wydrukowany jako broszura: cztery strony na arkusz, wydrukowane dwustronnie, oprawa z lewej strony.

Reader i Acrobat X

Wydrukuj wielostronicowy dokument jako broszurę:

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj.

 2. Wybierz drukarkę z menu w górnej części okna dialogowego Drukuj.

 3. W obszarze Strony do wydruku wybierz strony, które mają znaleźć się w broszurze.

  Po zaznaczeniu opcji Wszystkie wydrukowane zostaną wszystkie strony od początku do końca.

  Po zaznaczeniu opcji Strony należy wybrać zakres stron do wydrukowania mniejszej części większej broszury. Po podzieleniu większej broszury na mniejsze części każdy zakres stron należy wydrukować oddzielnie.

 4. W obszarze Rozmiar i obsługa stron wybierz opcję Broszura.

  Wybierz Broszura
 5. Rozwiń menu podręczne Fragment broszury i wybierz jedną z następujących opcji: opcję Obie strony (w przypadku drukarek z możliwością drukowania dwustronnego) oznaczającą automatyczne drukowanie po obu stronach papieru, o ile dana drukarka obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne, lub opcję Tylko strona przednia / Tylko strona tylna (w przypadku drukarek bez możliwości drukowania dwustronnego). Jeśli Twoja drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania po obu stronach papieru, możesz najpierw wydrukować strony przednie. Następnie umieść te arkusze ponownie w drukarce i zadrukuj strony tylne.

  Fragment broszury – opcje
 6. Nie zmieniaj numerów w polach przy Arkusze od. Program Acrobat lub Reader sam wybiera, które arkusze mają być zadrukowane. Przykładowo, jeśli masz 16-stronicowy dokument PDF i w obszarze Zakres wydruku wybierzesz opcję Wszystkie, wydrukowane zostaną arkusze od 1 do 4.

  Arkusze broszury – opcje
 7. Wybierz Automatyczne obracanie stron na każdym arkuszu, aby program automatycznie obrócił każdą stronę, dzięki czemu uzyskasz najlepsze dopasowanie strony do obszaru drukowania.

  Wybierz Automatyczne obracanie stron na każdym arkuszu

Acrobat i Reader 9

Wydrukuj wielostronicowy dokument jako broszurę:

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Wybierz drukarkę z menu w górnej części okna dialogowego Drukuj.

 3. W obszarze Zakres wydruku określ strony do wydrukowania: Po zaznaczeniu opcji
  Wszystkie wydrukowane zostaną wszystkie strony od początku do końca.Po zaznaczeniu opcji
  Strony należy wybrać zakres stron do wydrukowania mniejszej części większej broszury. Po podzieleniu większej broszury na mniejsze części każdy zakres stron należy wydrukować oddzielnie.

 4. Rozwiń menu podręczne Skalowanie strony i wybierz Drukowanie broszury. Pod menu podręcznym Skalowanie strony zostaną wyświetlone dodatkowe ustawienia.

  Wybierz Drukowanie broszury
 5. Rozwiń menu podręczne Fragment broszury i wybierz jedną z następujących opcji:
  Obie strony (w przypadku drukarek z możliwością drukowania dwustronnego) – ta opcja oznacza automatyczne drukowanie po obu stronach papieru, o ile dana drukarka obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne.

  Fragment broszury – opcje

  Tylko strona przednia / Tylko strona tylna (w przypadku drukarek bez możliwości drukowania dwustronnego) Jeśli Twoja drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania po obu stronach papieru, możesz najpierw wydrukować strony przednie. Następnie umieść te arkusze ponownie w drukarce i zadrukuj strony tylne.

 6. Nie zmieniaj numerów w polach przy Arkusze od. Program Acrobat lub Reader sam wybiera, które arkusze mają być zadrukowane. Przykładowo, jeśli masz 16-stronicowy dokument PDF i w obszarze Zakres wydruku wybierzesz opcję Wszystkie, wydrukowane zostaną arkusze od 1 do 4.

 7. Wybierz Automatyczne obracanie stron na każdym arkuszu, aby program automatycznie obrócił każdą stronę, dzięki czemu uzyskasz najlepsze dopasowanie strony do obszaru drukowania.

  Obsługa stron broszury
 8. Wybierz opcję z menu podręcznego Oprawa:

  Oprawa broszury – opcje
 9. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online