Znajdź rozwiązania dotyczące najczęstszych problemów z drukowaniem dokumentów PDF.

Uwaga:

Jeśli masz problemy z drukowaniem jednostronnym lub obustronnym na komputerze Mac, przeczytaj artykuł Nie można drukować obustronnie lub jednostronnie w programie Acrobat na komputerze Mac

Pierwszym krokiem rozwiązywania problemów z drukowaniem jest namierzenie źródła problemu. Poniższe sposoby rozwiązywania problemów pozwalają na rozwiązanie najczęściej występujących problemów i są podzielone na trzy kategorie:

Trzy najczęściej występujące problemy

Rozwiązania związane z drukarką

Czy można wydrukować stronę powodującą problem?

Spróbuj wydrukować stronę powodującą problem. Jeśli nie można tego zrobić, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić stan połączenia z drukarką:

 1. Sprawdź, czy kabel łączący drukarkę z komputerem jest podłączony prawidłowo.

 2. Jeśli drukarka jest podłączona do koncentratora USB, odłącz kabel drukarki od koncentratora. Potem podłącz kabel drukarki bezpośrednio do portu USB komputera.

 3. Wyłącz drukarkę. Poczekaj 30 sekund, a następnie włącz ją ponownie.

 4. Spróbuj ponownie wydrukować plik PDF. 

Czy używana jest najnowsza wersja sterownika drukarki?

Zaktualizuj sterownik drukarki (program sterujący drukarką) do najnowszej wersji. Producenci drukarek często aktualizują sterowniki, aby poprawić zgodność urządzeń z nowszym oprogramowaniem, takim jak nowe wersje programów Reader i Acrobat.

 1. Znajdź numer modelu drukarki. 

 2. Przejdź do witryny producenta drukarki i wyszukaj „sterowniki” lub „sterowniki drukarki”. 

  Poniżej przedstawiono strony pobierania sterowników dla niektórych producentów drukarek:

 3. Znajdź sterownik odpowiadający numerowi modelu drukarki. 

 4. Pobierz sterownik drukarki i zainstaluj go zgodnie z instrukcjami producenta.

 5. Ponownie uruchom komputer. 

Czy podjęto próbę drukowania za pomocą innej drukarki?

Jeśli do komputera podłączona jest jeszcze inna drukarka, spróbuj wydrukować plik na tej drugiej drukarce. Czasami jedne drukarki umożliwiają wydrukowanie plików PDF, których nie można wydrukować na innej drukarce.  

Więcej informacji o przełączaniu drukarek w systemie Windows można znaleźć na stronie Zmiana drukarki domyślnej (Windows 10 i 8) lub poszukać instrukcji w pomocy systemu Windows.

Więcej informacji o przełączaniu drukarek w systemie Mac OS można znaleźć na stronie Zmienianie domyślnej drukarki lub nazwy drukarki na Macu. Można też przeszukać witrynę wsparcia firmy Apple, aby znaleźć instrukcje dotyczące posiadanej wersji systemu operacyjnego.

Rozwiązania związane z plikami PDF

Często problemy z drukowaniem wynikają z błędów plików PDF. Nawet jeśli plik PDF wygląda poprawnie na ekranie, może zawierać niepełne lub uszkodzone dane. 

Użycie opcji „Drukuj jako obraz”

Aby wydrukować prosty dokument (taki jak list lub formularz), użyj opcji „Drukuj jako obraz”. Dostęp do opcji można uzyskać, klikając przycisk Zaawansowane w oknie dialogowym Drukuj. (W systemie Windows 7 przycisk Zaawansowane jest na dole okna dialogowego).

Kliknij przycisk Zaawansowane

Kopiowanie pliku PDF na dysk twardy lub jego ponowne pobieranie na dysk twardy

Czasami plik PDF może zostać uszkodzony lub zawierać uszkodzone dane. Jeśli plik PDF został pobrany z witryny lub odebrany w postaci załącznika do wiadomości e-mail, pobierz plik PDF ponownie lub poproś nadawcę o jego ponowne przesłanie. Skopiuj plik bezpośrednio na dysk twardy, a nie na dysk USB (przenośny) lub dysk sieciowy.

Otwórz nową kopię pliku z dysku twardego i ponów drukowanie. 

Tworzenie kopii pliku PDF za pomocą polecenia Zapisz jako

W programie Reader lub Acrobat wybierz polecenia Plik > Zapisz jako i wprowadź nową nazwę pliku PDF. Nazwa pliku powinna zawierać tylko litery i cyfry. Nie używaj znaków, takich jak %, $ ani []. Spróbuj wydrukować nową kopię pliku PDF.

Ponowne tworzenie pliku PDF

Jeśli użytkownik ma oryginalny plik źródłowy, na podstawie którego został utworzony plik PDF, można ponownie utworzyć plik PDF.

 1. Otwórz oryginalny plik w programie źródłowym (takim jak program do przetwarzania tekstu lub do składu).

 2. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie opcję zapisu pliku w formacie PDF.

 3. Otwórz nowy plik PDF i spróbuj ponownie wydrukować.

Sprawdzanie plików do drukowania (inspekcja wstępna) pod kątem problemów związanych ze składnią (błędy kodu programowania).

 1. Otwórz plik PDF i wybierz następujące polecenia:

  • Acrobat DC: Narzędzia > Drukowanie
  • Acrobat XI: Widok > Narzędzia > Drukowanie
  Wybór polecenia Drukowanie
 2. Wybierz polecenie Inspekcja wstępna.

  Wybierz polecenie Inspekcja wstępna
 3. Acrobat DC: w oknie Inspekcja wstępna w polu Znajdź wpisz „syntax”. Następnie wybierz profil Raport błędów składni pliku PDF. Kliknij przycisk Analizuj i napraw.

  Kliknięcie przycisku Analizuj i napraw PDF

Rozwiązania związane z oprogramowaniem

Ponownie uruchom komputer

Ponownie uruchom komputer, po czym otwórz plik ponownie. Bardzo często ponowne uruchomienie komputera pozwala rozwiązać problem. Dzieje się tak, ponieważ ponowne uruchomienie powoduje wyczyszczenie pamięci komputera i pamięci podręcznej.   

Używanie bieżącej wersji programu Adobe Reader lub Acrobat

Bardzo ważna jest regularna aktualizacja programu Reader lub Acrobat. Firma Adobe wydaje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń co kwartał. Te aktualizacje często rozwiązują najczęściej występujące problemy. Pobierz najnowszą bezpłatną aktualizację:

 1. Uruchom program Reader lub Acrobat.

 2. Wybierz polecenia Pomoc > Sprawdź uaktualnienia. Jeśli nowe aktualizacje są dostępne, zostaną zainstalowane automatycznie.

 3. Po zainstalowaniu ponownie uruchom komputer. 

 4. Spróbuj ponownie wydrukować plik PDF.

Fora dyskusyjne i inne zasoby poświęcone tematyce

Jeśli mimo wykonania powyższych czynności nadal nie można drukować, znajdź problem na jednym z forów społeczności Adobe. Inni użytkownicy mogli mieć podobne problemy.

Dwa inne dokumenty z procedurami rozwiązywania problemów: Rozwiązywanie problemów związanych z konfigurowaniem drukarki lub Drukowanie złożonych plików PDF | Acrobat. Wskazówki dotyczące korzystania z okna dialogowego Drukuj (takie jak druk dwustronny, dopasowanie wielkości stron do rozmiaru papieru lub drukowanie komentarzy) można znaleźć w artykule Porady dotyczące drukowania (Acrobat X i starsze wersje). 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online