Wiele z opisanych poniżej zadań to bardziej zaawansowane procedury, które mogą być przydatne dla firm zajmujących się obsługą dokumentów i innych osób pracujących z drukarkami profesjonalnymi. Podstawowe procedury rozwiązywania problemów można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z drukowaniem plików PDF w programie Acrobat i Reader (cpsid_87346)

Drukowanie plików PDF w partiach 

Wydrukuj jedną lub dwie strony z pliku PDF naraz. Drukując w małych partiach, można określić, czy konkretna strona lub obiekt na stronie (np. obraz) powoduje problem. Jeśli można zidentyfikować stronę lub obiekt, które się nie drukują, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Usuń stronę lub obiekt.
 • Ponownie utwórz stronę lub obiekt, które powodują problemy.
  Uwaga: do tego zadania potrzebny jest plik źródłowy.
 • Jeśli nie masz pliku źródłowego, wyodrębnij stronę i spróbuj wydrukować stronę jako obraz. Zobacz Szybka naprawa | Drukowanie pliku PDF jako obrazu | Acrobat, Reader (cpsid_87345).

Przywracanie domyślnych ustawień drukowania

Wydrukuj, używając domyślnych ustawień programu Acrobat, aby sprawdzić, czy ustawienia drukowania mogły zostać zmienione i powodują problem.

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj i kliknij przycisk Zaawansowane.

  Tylko system Mac OS:  Jeśli przycisk Zaawansowane nie jest widoczny, kliknij przycisk strzałki (po prawej stronie listy Drukarka).
 2. W razie potrzeby kliknij przycisk Zapisz jako i wprowadź nazwę ustawień drukowania, aby zachować swoje bieżące ustawienia.
 3. W oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania z listy Ustawienia wybierz pozycję Domyślne Acrobat, a następnie kliknij przycisk OK (Windows) lub Drukuj (Mac OS).
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Łączenie pofragmentowanych obrazów w celu zmniejszenia wielkości pliku PDF

Po skonwertowaniu dokumentów z przezroczystymi obrazami na pliki PDF obrazy te są przetwarzane jako wiele małych fragmentów w pliku PDF. Na przykład może to być dokument Word zawierający przezroczysty plik GIF. Może to spowodować wzrost wielkości pliku PDF i w rezultacie powodować problemy z drukowaniem. W programie Acrobat w wersji 8 i nowszych można łączyć te fragmenty, aby zmniejszyć wielkość pliku PDF.

 1. Utwórz kopię zapasową pliku PDF.
 2. Otwórz kopię i wybierz polecenia Zaawansowane > Optymalizacja PDF.
 3. Zaznacz opcję Odrzuć obiekty.
 4. Zaznacz opcję Wykryj i scal fragmenty obrazu i kliknij przycisk OK.
 5. Zapisz plik PDF.
 6. Spróbuj wydrukować nową wersję pliku PDF. 

Scalanie lub spłaszczanie warstw w pliku PDF 

Pliki PDF mogą zawierać warstwy zawartości, jeśli zostały utworzone z dokumentów z warstwami w aplikacjach, takich jak Adobe InDesign. W związku z tym jedna strona pliku PDF może zawierać różne warstwy o odmiennej zawartości. Podczas drukowania pliku PDF z warstwami zawartości drukowana jest tylko aktualnie widoczna warstwa. Programy Acrobat Pro i Pro Extended umożliwiają określenie warstw widocznych i drukowanych. Scal lub spłaszcz warstwy w dokumencie PDF, aby określić, czy jedna z tych warstw powoduje problemy z drukowaniem.

Uwaga: scalania ani spłaszczania warstw nie można cofnąć. Do wykonania tej procedury użyj kopii pliku PDF.

Aby określić używaną wersję programu Acrobat, wybierz polecenia Pomoc > Informacje Adobe Acrobat (Windows) lub Acrobat > Informacje Acrobat (Mac OS).

W przypadku wersji Acrobat 8 Professional lub nowszej:

 1. Utwórz kopię zapasową pliku PDF, wybierając polecenia Plik > Zapisz jako i wprowadzając nową nazwę pliku.
 2. Otwórz kopię i wybierz polecenia Zaawansowane > Optymalizacja PDF. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie i kontynuowanie, kliknij przycisk Tak.
 3. Zaznacz opcję Odrzuć dane użytkownika.
 4. Zaznacz opcję Odrzuć ukryte warstwy i spłaszcz widoczne warstwy, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Po wyświetleniu monitu zapisz zoptymalizowany plik PDF pod inną, nową nazwą.
 6. Otwórz panel Warstwy (jeśli panel Warstwy nie jest widoczny, wybierz polecenia Widok > Panele nawigacji > Warstwy). Kliknij menu Opcje, a następnie wybierz Scal warstwy lub Spłaszcz warstwy. Scalane warstwy uzyskują właściwości warstwy, na której odbywa się scalanie. Spłaszczenie warstw powoduje odrzucenie wszelkich warstw zawartości, które nie są widoczne na ekranie.

 7. Zapisz plik PDF i spróbuj go wydrukować.

W przypadku wersji Acrobat 7 Professional:

 1. Utwórz kopię zapasową pliku PDF.
 2. Otwórz kopię i wybierz polecenia Zaawansowane > Optymalizacja PDF.
 3. Kliknij kartę Oczyść.
 4. Zaznacz opcję Usuń ukryte warstwy i spłaszcz warstwy, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Po wyświetleniu monitu zapisz zoptymalizowany plik PDF pod inną, nową nazwą.
 6. W panelu Warstwy kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz Scal warstwy lub Spłaszcz warstwy. Scalane warstwy uzyskują właściwości warstwy, na której odbywa się scalanie. Spłaszczenie warstw powoduje odrzucenie wszelkich warstw zawartości, które nie są widoczne na ekranie.
 7. Zapisz plik PDF i spróbuj go wydrukować.

Dostosowywanie spłaszczenia obiektów przezroczystych 

Jeśli w dokumencie są obiekty przezroczyste, np. obrazy z przezroczystym tłem, przed drukowaniem dokument jest spłaszczany przez program Acrobat. Operacja spłaszczenia powoduje usunięcie informacji o przezroczystości i skonwertowanie obrazów na format interpretowany przez drukarkę. Dostosuj sposób spłaszczania obiektów przez program Acrobat, aby określić, czy przezroczystość powoduje problem.

Aby określić używaną wersję programu Acrobat, wybierz polecenia Pomoc > Informacje Adobe Acrobat (Windows) lub Acrobat > Informacje Acrobat (Mac OS).

W przypadku wersji Acrobat 8 Professional lub nowszej:

 1. Utwórz kopię zapasową pliku PDF.
 2. Wybierz polecenia Zaawansowane > Drukowanie > Podgląd spłaszczenia.
 3. Dostosuj ustawienie Balans Raster/Wektor:
  • Jeśli dokument będzie drukowany na drukarce atramentowej, przeciągnij suwak Balans Raster/Wektor w pozycję najniższego ustawienia.
  • W przypadku drukowania na drukarce PostScript, przeciągnij suwak Balans Raster/Wektor w pozycję najwyższego ustawienia. Aby określić, czy posiadana drukarka jest drukarką PostScript, zapoznaj się z jej dokumentacją. Można też to zrobić, sprawdzając właściwości sterownika w panelu Drukarki i faksy (system Windows) lub w panelu Drukarka i faks w oknie Preferencje systemowe (Mac OS). Zwykle nazwa modelu widoczna we właściwościach zawiera litery „PS”, jeśli jest to drukarka PostScript.
 4. Zaznacz opcję Konwertuj cały tekst na krzywe.
 5. Usuń zaznaczenie opcji Przytnij skomplikowane obszary.

  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko, jeśli w punkcie 3 została wybrana wartość z zakresu 1–99.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby spłaszczyć plik PDF i zamknąć okno dialogowe Podgląd spłaszczenia.
 7. Wydrukuj dokument.

W przypadku wersji Acrobat 7 Professional:

 1. Utwórz kopię zapasową pliku PDF.
 2. Wybierz polecenia Plik > Drukuj i kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Z listy po lewej stronie wybierz pozycję Spłaszczanie przezroczystości.
 4. Dostosuj ustawienie Balans Raster/Wektor:
  • Jeśli dokument będzie drukowany na drukarce atramentowej, przeciągnij suwak Balans Raster/Wektor w pozycję najniższego ustawienia.
  • W przypadku drukowania na drukarce PostScript, przeciągnij suwak Balans Raster/Wektor w pozycję najwyższego ustawienia. Aby określić, czy posiadana drukarka jest drukarką PostScript, zapoznaj się z jej dokumentacją. Można też to zrobić, sprawdzając właściwości sterownika w panelu Drukarki i faksy (system Windows) lub w panelu Drukarka i faks w oknie Preferencje systemowe (Mac OS). Zwykle nazwa modelu widoczna we właściwościach zawiera litery „PS”, jeśli jest to drukarka PostScript.
 5. Zaznacz opcję Konwertuj cały tekst na krzywe.
 6. Usuń zaznaczenie opcji Przytnij skomplikowane obszary, kliknij przycisk OK, a następnie wydrukuj dokument.

Drukowanie kompozytu pliku PDF 

W przypadku dokumentu PDF z rozbarwieniami wydrukuj kompozyt, aby określić, czy jedna z płytek kolorów powoduje problem. Podczas drukowania kompozytu wszystkie kolory są drukowane na jednej płytce, bez względu na to, czy wybrane są pojedyncze kolory. Jeśli kompozyt się wydrukuje, czasami wskazuje, że jedna z płytek koloru powoduje problem.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Wyjście.

 4. W panelu Wyjście z menu Kolor wybierz pozycję Kompozyt.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie wydrukuj dokument.

Zmiana opcji PostScript 

Wydrukuj za pomocą opcji PostScript innych niż domyślne, aby określić, czy konkretne ustawienia drukowania powodują problem.

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj i kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz pozycje Opcje PostScript.
 3. Zaznacz dowolne opcje PostScript, które nie są zaznaczone, i usuń zaznaczenie dowolnych opcji, które są wybrane.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie wydrukuj dokument. Jeśli umożliwi to wyeliminowanie problemu, przetestuj poszczególne opcje PostScript z punktu 3, aby określić, które opcje powodują problem. 

Włączanie obsługi błędów PostScript w systemie Windows 

W przypadku drukowania za pomocą drukarki PostScript włącz moduł obsługi błędów PostScript dla drukarki, jeśli taki jest dostępny. Moduł obsługi błędów PostScript umożliwia wydrukowanie listy błędów PostScript, które występują podczas drukowania. Więcej informacji o interpretowaniu i rozwiązywaniu błędów PostScript można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów związanych z błędami języka PostScript (328515).

 1. Wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Start > Ustawienia > Drukarki (Windows 2000)
  • Start > Drukarki i faksy (Windows XP)
  • Start > Panel sterowania > Drukarki (Windows Vista, Windows 7)
 2. Kliknij używaną drukarkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Właściwości drukarki.
 3. Przejdź do karty Ogólne, wybierz Preferencje drukowania, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Rozwiń obszar Opcje dokumentu, a następnie rozwiń obszar Opcje PostScript.
 5. Ustaw opcję Wyślij moduł obsługi błędów PostScript na Tak. Jeśli tej opcji nie widać, oznacza to, że drukarka nie ma modułu obsługi błędów PostScript.

Usuwanie plików tymczasowych Acrobat w systemie Windows 

Nadmierna liczba plików tymczasowych może powodować blokowanie programu Acrobat lub blokowanie podczas drukowania.

Aby usunąć pliki tymczasowe za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku:

 1. Zamknij otwarte aplikacje.
 2. Otwórz Komputer.
 3. Kliknij dysk rozruchowy systemu (zwykle dysk C:\) prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Oczyszczenie dysku.
 5. Przewiń w dół listę Pliki do usunięcia i zaznacz pozycję Pliki tymczasowe.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak, aby potwierdzić usunięcie.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dysku systemowego.

Aby usunąć pliki tymczasowe za pomocą wiersza poleceń:

 1. Zamknij otwarte aplikacje.
 2. W systemie Windows 2000 lub Windows XP: wybierz polecenia Start > Uruchom, w polu tekstowym Otwórz wpisz command, a następnie kliknij przycisk OK. W systemie Windows 7 i Windows Vista: kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz polecenia, a następnie kliknij pozycję Wiersz polecenia.

 3. Wstaw odpowiednie polecenie na końcu tej linii tekstu i naciśnij klawisz Enter:

Drukowanie w systemie Windows w trybie uproszczonym 

Tryb uproszczony Windows umożliwia wyłączenie elementów i usług rozruchowych. Uruchomienie w trybie uproszczonym może wyeliminować niektóre błędy lub konflikty powodowane przez jeden z tych elementów.

W systemie Windows 2000:

System Windows 2000 nie ma narzędzia MSConfig do wyłączania elementów rozruchowych. Można ręcznie wyłączyć te pozycje lub uzyskać narzędzie MSConfig dla systemu Windows XP, które również współpracuje z systemem Windows 2000. Wyłączaj te procesy po każdym ponownym uruchomieniu komputera.

Aby ręcznie wyłączyć elementy rozruchowe:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. W programie Eksplorator Windows przenieś wszystkie ikony i skróty z następujących folderów do innego folderu:
  • Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup
  • Documents and Settings/[profil użytkownika]/Start Menu/Programs/StartupRestart Windows.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i z menu wybierz polecenie Menedżer zadań.

  Uwaga: najprostszą metodą wyłączenia wszystkich pozostałych programów jest wyłączenie procesów, które nie są wymagane do pracy systemu. Bez dobrej znajomości systemu Windows 2000 można zwykle ograniczyć liczbę procesów do 19. Jeśli procesu nie ma na liście procesów wymaganych, wyłącz proces, wykonując następujące czynności.

  Przestroga: Nie wyłączaj następujących wymaganych procesów: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, Proces bezczynności systemu, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

 4. Kliknij kartę Procesy.
 5. Zaznacz proces, kliknij przycisk Zakończ proces i wybierz pozycję Tak.
 6. Spróbuj wydrukować plik PDF.

Aby włączyć ponownie elementy i usługi startowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Przenieś ikony i skróty z punktu 2 ponownie do odpowiednich folderów startowych.
 2. Uruchom ponownie komputer. 

W systemie Windows XP:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenie Start > Uruchom, w polu tekstowym Otwórz wpisz msconfig i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij kartę Uruchamianie i zapisz nazwy wszystkich elementów, których zaznaczenie zostało usunięte.
 4. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Usuń zaznaczenie Załaduj elementy startowe. Sprawdź, czy opcje Przetwarzaj plik System.ini, Przetwarzaj plik WIN.INI i Załaduj usługi systemowe są zaznaczone.
 6. Kliknij kartę Usługi i zaznacz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 7. Kliknij przycisk Wyłącz wszystko.
 8. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

  Uwaga: po ponownym uruchomieniu kliknij przycisk OK po wyświetleniu okna dialogowego z informacją, że w narzędziu Konfiguracja systemu zmieniono sposób uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk Anuluj, gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne ikony w obszarze powiadomień (zwanym również zasobnikiem systemowym w starszych wersjach systemu Windows), aby je zamknąć lub wyłączyć. 

 10. Spróbuj wydrukować plik PDF.

Aby włączyć ponownie elementy i usługi startowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Start > Uruchom, w polu tekstowym Otwórz wpisz msconfig i kliknij przycisk OK.

 2. Wybierz opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne i kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
 3. Usuń zaznaczenie tych elementów, które zostały zapisane w punkcie 3 „Wyłącz elementy i usługi rozruchowe”.
 4. Uruchom ponownie komputer.

W systemie Windows Vista lub Windows 7:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter.
 3. Na karcie Uruchamianie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 4. Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Aby włączyć ponownie elementy i usługi startowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu Uruchom i naciśnij klawisz Enter.
 2. Wybierz opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne i kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

Przełączanie na standardowy sterownik wideo VGA w systemie Windows 

Przełącz na standardowy sterownik wideo VGA, a następnie ponownie uruchom system Windows w trybie VGA.  Jeśli podczas korzystania ze standardowego sterownika VGA błąd drukowania nie występuje, skontaktuj się z producentem karty wideo, aby uzyskać aktualną wersję sterownika. Jeśli korzystasz już z bieżącej wersji sterownika, spróbuj ustawić inną rozdzielczość wideo (na przykład 800 x 600 zamiast 1024 x 768).

Uwaga: standardowe sterowniki VGA wyświetlają tylko 16 kolorów. Przełącz na sterownik Super VGA na potrzeby aplikacji, które wymagają minimum 256 kolorów, np. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro lub Adobe Illustrator. 

Używanie bieżącej wersji programu Adobe Reader lub Acrobat 

Pobierz bieżącą wersję programu Adobe Reader lub Acrobat w witrynie Aktualizacje produktów Adobe. Lub w programie Adobe Reader lub Acrobat wybierz polecenia Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online