Print_double-sided

Programy Adobe Reader i Adobe Acrobat umożliwiają drukowanie dwustronne, jeżeli drukarka obsługuje tę funkcję. Za realizację tych funkcji odpowiada sterownik drukarki, a nie oprogramowanie Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Informacje na teraz funkcji obsługiwanych przez daną drukarkę można znaleźć w jej dokumentacji. (Drukowanie dwustronne jest też nazywane drukowaniem dupleksowym lub obustronnym.)


(Windows) Drukowanie dwustronne W programie Acrobat, Reader DC

 1. W programie Acrobat lub Reader wybierz polecenia Plik > Drukuj.

 2. Wybierz opcję Drukuj na obu stronach w oknie dialogowym drukowania.

  Drukowanie dwustronne
 3. Kliknij przycisk Drukuj.

(Mac) Drukowanie dwustronne w programie Acrobat, Reader DC

 1. W programie Acrobat lub Reader wybierz polecenia Plik > Drukuj.

 2. Wybierz opcję Drukuj na obu stronach w oknie dialogowym drukowania.

  Drukowanie dwustronne
 3. Kliknij przycisk Drukuj.

(Windows) Drukowanie dwustronne w programie Acrobat, Reader 10 lub wcześniejszej wersji

 1. W programie Acrobat lub Reader wybierz polecenia Plik > Drukuj.

 2. Kliknij przycisk Właściwości.

  Kliknięcie przycisku Właściwości
 3. Kliknij kartę Układ. Zawartość okna różni się w zależności od posiadanej drukarki. Wyświetlone okno dialogowe może nie być takie samo, jak przedstawione poniżej.

  Kliknięcie karty Układ
 4. Wybierz odpowiednie opcje w okienku Drukuj na obu stronach. W zależności od sterownika drukarki to okienko może mieć nazwę „Druk dwustronny” lub podobną. Jeżeli nie ma okienka Drukuj na obu stronach, oznacza to, że wybrana drukarka nie obsługuje druku dwustronnego. Albo funkcja jest wyłączona (zobacz Sprawdzanie, czy funkcje drukarki są włączone).

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie, aby wydrukować.

 
 

(Windows) Sprawdzanie, czy funkcje drukarki są włączone

Jeżeli w oknie nie ma opcji druku dwustronnego, funkcja może po prostu być wyłączona.

 1. Wybierz polecenia Start > Drukarki i faksy (Windows XP) lub Start > Urządzenia i drukarki (Windows 7).

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz polecenie Właściwości drukarki.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.

 4. Rozwiń Opcje dokumentów > Funkcje drukarki.

 5. Zaznacz żądane opcje, a następnie z listy rozwijanej wybierz Wł. Jeżeli w opcjach nie ma druku dwustronnego i zszywania, oznacza to, że drukarka nie obsługuje tych funkcji.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie, aby zamknąć okno dialogowe.

(Mac OS) Drukowanie dwustronne w programie Acrobat, Reader 10 lub wcześniejszej wersji

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. (Reader X/Acrobat X) Na dole okna dialogowego Drukuj kliknij przycisk Drukarka, a następnie kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu.

  Kliknięcie przycisku Drukarka
 3. Rozwiń zawartość okna dialogowego Drukuj, klikając strzałkę po prawej stronie listy rozwijanej Drukarka.

  Rozwinięta zawartość okna dialogowego Drukuj
 4. W oknie dialogowym Drukuj z listy rozwijanej wybierz pozycję Układ.

  Wybierz pozycję Układ

  Okno dialogowe Drukuj z pozycją Układ wybraną z listy rozwijanej. Z listy rozwijanej Dwustronny wybrano pozycję Obrót wzdłuż długiej krawędzi.

 5. Z listy rozwijanej Dwustronny wybierz żądaną opcję obrotu.

 6. Kliknij przycisk Drukuj, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Drukuj

Drukowanie dwustronne przy użyciu drukarki drukującej tylko jednostronnie

Jeżeli drukarka nie obsługuje drukowania dwustronnego, możesz ręcznie wydrukować dokument na dwóch stronach papieru. Czynności różnią się w zależności od sposobu podawania papieru do drukarki i jego wysuwania z drukarki. Wydrukuj kilka testowych stron, postępując zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapoznać się ze sposobem ponownego wkładania papieru do drukarki.

Drukarka wysuwa papier z zadrukowaną stroną do dołu

Wykonaj te czynności, jeżeli drukarka wysuwa wydruki w kolejności liczbowej (począwszy od pierwszej strony). Papier jest wysuwany stroną zadrukowaną do dołu (częste w przypadku drukarek laserowych).

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W obszarze Zakres wydruku z listy rozwijanej Podzbiór wybierz pozycję Tylko strony parzyste.

  Wybór Tylko strony parzyste z listy Podzbiór w obszarze Zakres wydruku
 3. Zaznacz opcję Odwróć kolejność stron. W tym scenariuszu opcja Odwróć kolejność stron zapewnia poprawną kolejność stron.

 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

 5. Jeżeli łączna liczba stron jest nieparzysta, dodaj pusty arkusz, tak aby ostatnia strona nieparzysta miała przydzielony arkusz.

 6. Włóż stos zadrukowanego papieru do tacy podajnika papieru (źródło), aby wydrukować niewydrukowane strony. Papier włóż górną krawędzią w kierunku drukarki. Upewnij się, że krawędzie stosu papieru są wyrównane.

 7. Wybierz polecenia Plik > Drukuj i z listy rozwijanej Podzbiór wybierz Tylko strony nieparzyste. (Tym razem nie zaznaczaj opcji Odwróć kolejność stron).

  Wybór polecenia Plik, Tylko strony nieparzyste
 8. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Drukarka wysuwa papier z zadrukowaną stroną do góry

Wykonaj te czynności, jeżeli drukarka wysuwa wydruki w kolejności odwrotnej (począwszy od ostatniej strony). Papier jest wysuwany stroną zadrukowaną do góry (częste w przypadku drukarek atramentowych).

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Zakres wydruku z listy rozwijanej Podzbiór wybierz pozycję Tylko strony parzyste.

  Wybór Tylko strony parzyste z listy Podzbiór w obszarze Zakres wydruku
 3. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

 4. Jeżeli łączna liczba stron jest nieparzysta, dodaj pusty arkusz, tak aby ostatnia strona nieparzysta miała przydzielony arkusz.

 5. Włóż stos zadrukowanego papieru do tacy podajnika papieru (źródło), aby wydrukować niewydrukowane strony.  Papier włóż górną krawędzią w kierunku drukarki. Upewnij się, że krawędzie stosu papieru są wyrównane.

 6. Wybierz polecenia Plik > Drukuj i z listy rozwijanej Podzbiór wybierz Tylko strony nieparzyste.

 7. Zaznacz opcję Odwróć kolejność stron. W tym scenariuszu opcja Odwróć kolejność stron zapewnia poprawną kolejność stron.

  Wybór opcji Odwróć kolejność stron
 8. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online